Kreslo ušiak – k čomu slúži?

LightField Studios / Shutterstock.com

Pre koho je kreslo určené?

Priestranná obývacia izba s čitateľským kútikom je na prvom mieste medzi miestnosťami, kde najviac relaxujeme a odpočívame. Veľké a pohodlné sedadlo, mäkké opierky rúk, tvarované operadlo a boky chrániace hlavu sú receptom na úspešnú relaxáciu. Kreslo ušiak môže byť v centre rodinného života ako svedok rozhovorov pri káve a hrách s deťmi, alebo môže poskytnúť pokoj a pohodlie vo chvíľach izolácie. Vynikne dobre v spálni alebo detskej izbe – rodičia hlavne oceňujú jeho pohodlie pri kŕmení detí a neskôr pri čítaní večernej rozprávky.

Kreslo je vhodné pre rodiny i jednotlivcov – poskytuje každému rovnaké pohodlie ako relaxačné kreslo. Výber správneho modelu a veľkosti umožní, aby sa zmestil nielen do domov a priestranných bytov, ale aj do menších štúdií.

Ušiak sa objavuje nielen v súkromnom živote, ale vídáme ho v práci, v mieste stretávania sa s klientmi, kde sú kreslá moderného tvaru s nižším operadlom, ktoré dodávajú priestoru eleganciu a sľubujú úspešné rokovanie. Na druhej strane sme taktiež zákazníci, ktorý v čakárňach často vidíme pohodlné kreslá a tie nám spríjemňujú čakanie na procedúry alebo konzultácie.

V akých interiéroch vyniknú kreslá ušiak?

Ako vidíme na prvý pohľad, takmer vždy sa nájde miesto pre pohodlné kreslo. A štýl a kompozícia? Ušiaky sú jedným z najuniverzálnejších kresiel dostupných na trhu. V obchodoch nájdeme modely rôznych tvarov a veľkostí a často máme možnosť samostatného výberu čalúnenia a farby nôh.

Do moderných interiérov sú vhodné kreslá s jednotnou farbou a jednoduchou štruktúrou. Ak chceme rafinovane doplniť celú kompozíciu, oplatí sa zamerať na čalúnenie v tlmenej farbe, ale keď chceme miestnosti dodať jedinečný charakter, vyberieme si výraznú farbu, ktorá  kontrastuje so zvyškom zariadenia. Takéto kombinácie sa často používajú v škandinávskom a minimalistickom štýle.

Kreslo ušiak s opierkou na nohy zase vynikne v tradičnej obývačke. Vzorované čalúnenie, napríklad kvety, dodajú interiéru útulnosť a klasický charakter. Efektné, farebné akcenty môžu tvoriť základ pri výbere ďalších prvkov dekoru.

Ľudia, ktorí si cenia originalitu, často volia čalúnenie vo výrazných farbách. Geometrické a prešívané vzory sú obľúbené, najmä ak má kreslo zdobiť kozmetický salón, kaderníctvo alebo marketingovú agentúru.

Daria Grebenchuk / Shutterstock.com

Ako si vybrať perfektné kreslo?

Najlepšie je položiť si túto otázku počas všeobecného plánovania priestoru, ktorý musíme zariadiť. Nábytok na voľný čas sa líši veľkosťou, preto stojí za to vedieť, čo si môžeme dovoliť už od začiatku. Ďalším krokom je výber správneho tvaru – kreslá do obývačky so štíhlymi nohami a svetlým operadlom miestnosť opticky zväčšia a do väčších priestorov sa odporúčajú tie so vstavanou základňou a nakoniec zostáva výber správnej farby a taktiež materiálu, vďaka ktorým môžeme dosiahnuť rôzne vizuálne efekty.

Na čo všetko slúži záložná zmluva na nehnuteľnosť

shutterstock

Záložnú zmluvu uzatvára veriteľ a dlžník alebo tretia osoba. Zmluva oprávňuje veriteľa domáhať sa uspokojenia pohľadávky, ak nie je splnená načas.

Jej podmienkou je uzavretie v písomnej podobe a pôvod pohľadávky nie je rozhodujúci.

Založiť môžete aj iné veci či práva. Pokiaľ ide o vec hnuteľnú, tá písomnú formu nepotrebuje.

Na čo slúži záložná zmluva?

Hlavnou funkciou záložnej zmluvy je zabezpečiť pohľadávku veriteľa a posilniť jeho právne postavenie, ak má pochybnosti voči dlžníkovi, či tento svoj dlh splní. Na druhej strane záložná zmluva núti dlžníka, aby svoj dlh splnil. Ak dlžník nepsplatí svoj dlh, veriteľ môže uspokojiť svoju pohľadávku priamo zo zálohu.

Vznik, zánik a trvanie záložného práva

Záložné právo k nehnuteľnostiam vzniká zápisom vkladu do katastra nehnuteľností. Vznik, trvanie a zánik závisí na trvaní hlavnej pohľadávky. Záložné právo môže byť zriadené tiež v pohľadávke, ktorá vznikne v budúcnosti.

Zriadenie práva prechádza jeho vzniku, zapisuje sa vkladom a zriaďuje sa zvyčajne na základe záložnej zmluvy či rozhodnutím súdneho, správneho alebo exekučného orgánu.

Čo obsahuje záložná zmluva

Záložná zmluva obsahuje tieto náležitosti:

 • zmluvné strany – osobné údaje,
 • zabezpečená pohľadávka – zriaďuje záložné právo,
 • predmet zálohu,
 • hodnota istiny – ak nie je uvedená hodnota pohľadávky.

Zmluvné strany

 • veriteľ pohľadávky,
 • dlžník – povinný dlžník pohľadávky,
 • tretia osoba na strane dlžníka – vlastník nehnuteľnosti.

Zmluvu o pôžičke môže teda založiť dcéra, ktorá bude v tomto prípade záložným dlžníkom, no pohľadávka na vrátenie pôžičky bude zabezpečená záložným právom na byt matky. Matka je záložca a uzatvorí zmluvu o zriadení záložného práva.

Ako to vyzerá v praxi?

Záložné právo využívajú najmä hypotekárne banky, ktoré poskytujú klientom úvery na kupovanie nehnuteľností. Pred zriadením banky vyžadujú ocenenie súdnym znalcom, ale i určenie reálnej predajnej ceny.

K poskytnutiu úveru je uzatvorenie záložnej zmluvy nevyhnutné. Podpisuje ju ešte vlastník nehnuteľnosti, teda predávajúci. Takúto zmluvu musí podpísať osobne, nemôže splnomocniť inú osobu.

Na jednu nehnuteľnosť môže byť viazaných viacero záložných práv. No úver nesmie byť zabezpečovaný záložným právom na nehnuteľnosť, na ktorú viazne právo tretej osoby.

Nehnuteľnosť musí byť zabezpečený prístup k verejnej komunikácii. Na liste vlastníctva nesmie byť:

 • predkupné právo,
 • zabezpečovací prevod práva,
 • vecné bremeno osobnej povahy (doživotné bývanie a užívanie),
 • iné vecné bremená (prípojky).

Postup uzatvárania záložnej zmluvy

 1. list vlastníctva – dôkaz o tom, že sa k nehnuteľnosti neviaže iné záložné právo,
 2. uvedenie zabezpečovacej pohľadávky alebo istiny,
 3. postup k podávaniu návrhu na vklad záložného práva,
 4. poistenie nehnuteľnosti veriteľom.

Následne treba uviesť,

 1. kto podá návrh na zrušenie,
 2. spôsob preukázania splneného záväzku,
 3. bezodkladné vystavenie dokladu o uhradení pohľadávky.