Skladová hala ponúka tisíce riešení pre vašu firmu

Don Pablo / Shutterstock.com

Skladová hala je variabilnou formou budovy s množstvom konštrukčných riešení, ktorá sa môžu kompletne prispôsobiť vašim potrebám. Oceľové montované haly majú množstvo benefitov a preto ich obľubuje široké spektrum zákazníkov, nielen na slovenskom trhu. Na Slovensku sa realizáciou výstavieb montovaných hál s oceľovou konštrukciou zaoberá spoločnosť AVG group, ktorá je overená a spoľahlivá.

Základnou funkciou skladovej haly je sprostredkovanie priestoru pre vaše podnikanie. Skladové priestory s vynikajúcimi vlastnosťami môžete získať touto cestou extrémne rýchlo. Vďaka širokému spektru konštrukčných riešení si môžete halu prispôsobiť svojim požiadavkám a doplniť ju napríklad aj o kancelárie, či iné oddelené priestory. Pri realizácii projektu sa zohľadňujú predovšetkým požiadavky zákazníka s ohľadom na kvalitu konštrukcie samotnej montovanej haly.

Výhody skladových hál

 • Bezkonkurenčne najrýchlejšia výstavba.
 • Odolnosť haly voči vonkajším vplyvom.
 • Moderný exteriér a interiér.
 • Variabilita návrhu interiéru a možnosť tvorby viacerých priestorov.
 • Variabilita v rámci návrhu exteriéru, pre získanie čo najestetickejšieho vzhľadu.
 • Finančne výhodné projekty s dlhou životnosťou a minimálnou starostlivosťou.
 • Možnosť akejkoľvek dostavby haly pre zväčšenie priestoru.
 • Bezpečnosť stavieb.
 • Flexibilita úpravy projektu s dôrazom na kvalitu konštrukcie.

Výstavba skladovej haly

Výstavba skladovej haly prebieha pod drobnohľadom odborníkov, vďaka čomu sú prepracované do posledných detailov. Haly sú vhodné pre akékoľvek spoločnosti venujúce sa biznisu v akejkoľvek oblasti. Výstavba haly je vopred detailne plánovaná, vďaka čomu je technologický postup realizácie konštrukcie veľmi rýchly a tiež aj precízny.

Oceľová konštrukcia, ktorá tvorí základ haly je veľmi odolná a poskytuje skvelé vlastnosti pre budovy nadmerných rozmerov. Montáž prebieha podľa striktne určených technologických a konštrukčných postupov, preto je na jej realizáciu potrebný tím odborníkov znalých montážnej dokumentácie. Výstavba je veľmi rýchla a efektívna, pričom si nevyžaduje vysoké náklady na montážnu techniku.

Okrem konštrukčnej stránky je veľmi variabilná aj stránka estetická. V tejto oblasti má zákazník takmer úplne voľnú ruku. Veľmi moderné sú presklené fasády, ktoré sú náročné na výrobu a montáž. Medzi funkčné prvky fasád patria aj rôzne fasádne obklady, predsadené prvky, či hliníkové lamely, ktoré môžete do svojho projektu zakomponovať.

Skladové haly patria medzi moderné projekty s veľmi flexibilným využitím vo všetkých odvetviach priemyslu. Navyše poskytuje zákazníkom obrovskú flexibilitu a variabilitu samotného projektu a bezpečnosť stavby.

Dotácie na obnovu domu: Takto získate tisíce na modernizáciu svojho bývania

pixabay.com

Podmienky získania dotácie 

O dotáciu sa bude môcť uchádzať každý majiteľ rodinného domu, ktorý bol skolaudovaný pred 01.01. 2013, a spĺňa nasledujúce kritéria: 

 • nehnuteľnosť musí byť vedená ako rodinný dom,
 • dom musí byť používaný prevažne na bývanie; na podnikateľské účely sa nemôže využívať viac ako 10 % podlahovej plochy, na hospodárske účely nie viac ako 20 % jeho kapacity.

Žiadateľ musí byť vlastníkom, respektíve spoluvlastníkom nehnuteľnosti až do vyplatenia dotácie. 

Celú rekonštrukciu nehnuteľnosti musíte stihnúť zrealizovať do 1 mesiacov od podania žiadosti v prípade rekonštrukcie na základe stavebného povolenia, alebo do 8 mesiacov, ak ide o drobnú rekonštrukciu na základe ohlášky. 

O dotáciu bude možné požiadať aj spätne, a to v prípade, ak váš dom prešiel rekonštrukciou pred 1. februárom 2020. Dôležitý je dátum na objednávke, respektíve faktúre. 

Kedy bude spustená výzva o dotácie a ako ju získať

Prvé výzvy by mali byť spustené už na jeseň tohto roku. Systém prideľovania bude fungovať ako aj pri iných dotáciách – rýchlejší vyhráva. Všetky aktuálne dostupné informácie k spusteniu výzvy a podmienky poskytnutia prostriedkov nájdete v nasledujúcom dokumente. 

Do konca tohto roku plánuje rezort uzatvoriť zmluvy na obnovu prvých 400 domov. 

Maximálna výška dotácie

V rámci dotácie vám bude uhradených maximálne 60 % nákladov spojených s rekonštrukciu bez DPH. Zvyšných 40 % musíte uhradiť z vlastných úspor, prípadne z úveru. 

Bežne budú dostupné nasledujúce výšky dotácie: 

 • 14 000 € na obnovu domu, ktorý dosiahne úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou,
 • 19 000 € pre obnovu domu, ktorý dosiahne úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou.

Ak patríte medzi nasledujúce vybrané skupiny obyvateľov, môžete žiadať až o 95 % oprávnených nákladov do výšky 15 000 € + DPH:

 • máte v osobnej starostlivosti dieťa do 18 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • ste osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • žijete v spoločnej domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • ste osamelým rodičom, ktorý má v osobnej starostlivosti dieťa,
 • žijete v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou, resp. v spoločnej domácnosti tvorenej viacdetnou rodinou s viac ako 4 deťmi.

Je možné použiť dotáciu na akúkoľvek rekonštrukciu domu? 

Tu vás trochu sklameme. Samozrejme, dotácia na rekonštrukciu má svoje presné pravidlá a nie je možné ju využiť na akúkoľvek rekonštrukciu domu. Čerpať financie určené na obnovu domu je možné v prípade, ak vďaka rekonštrukcii dôjde k primárnej úspore energií v nehnuteľnosti o minimálne 30 % a zároveň na nehnuteľnosti vykonáte niektoré z nasledujúcich stavebných prác: 

 • zateplenie obvodového plášťa,
 • zateplenie strešného plášťa,
 • výmena otvorových konštrukcií,
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor),
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor),
 • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť). 

Využiť môžete aj dotácie na tepelné čerpadlá, či ďalšie úpravy v rámci vykurovania. Plánovaná je aj podpora zelených striech, slnečných kolektorov, fotovoltiky, rekuperácií či plynových kondenzačných kotlov. 

Financie z dotácie môžete využiť aj na náklady spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie a energetického certifikátu. Práve energetické zhodnotenie budovy je dôležité k posúdeniu energetickej úspory zrekonštruovanej nehnuteľnosti. 

Dotácie na obnovu domu sú výbornou príležitosťou ako znížiť energetickú náročnosť domu. A to sa v čase zvyšujúcich nákladov nielen na bývanie naozaj oplatí. Ak je teda vykurovanie domu u vás už zastarené či dochádza k únikom tepla napríklad cez nezateplenú strechu, neváhajte, a využite príležitosť na zníženie prevádzkových nákladov. Aj napriek tomu, že do rekonštrukcie je potrebné investovať aj vlastné finančné prostriedky, táto investícia sa vám rýchlo vráti.