Návod: Ako na prepis auta v rámci i mimo okresu (pri žiadosti online ušetríte až 50 % z poplatku za prepis)

prepis auta
shutterstock

Ak ste sa stali novým majiteľom už používaného vozidla, čaká vás povinnosť toto auto prihlásiť na Vaše meno, na dopravnom inšpektoráte v mieste vášho bydliska. Máme pre vás niekoľko rád, ako takýto prepis auta absolvovať čo najrýchlejšie.

Ak auto mení majiteľa v rámci okresu, nie je nutné ho odhlasovať a prihlasovať. Stačí vyplniť tlačivo “Žiadosť o priamy prevod držby vozidla v aktuálnom okrese”. Ak je to aj váš prípad, stačí preskočiť v článku o čosi nižšie, aby ste sa dozvedeli ako postupovať.

V situácii, keď ste sa stali novým majiteľom auta medzi okresmi, to bez odhlásenia a prihlásenia nepôjde.

Odhlásenie vozidla

Aby ste mohli vozidlo prihlásiť, musí ho pôvodný majiteľ vo svojom okrese odhlásiť. Pri odhlasovaní auta musia byť prítomní obaja účastníci, teda predchádzajúci majiteľ, ako aj nový majiteľ vozidla. Ak nemáte možnosť byť v čase odhlasovania na dopravnom inšpektoráte, bude pôvodný majiteľ potrebovať úradne overené splnomocnenie na daný úkon od vás. Ak prepisujete vozidlo v rámci rodiny (napr. otec predáva auto synovi), pri odhlásení stačí byť len majiteľ vozidla, v tomto prípade otec.

Po odhlásení vozidla odovzdá pôvodný majiteľ čipovú kartu osvedčenia o evidencií vozidla („malý technický preukaz“) na Dopravnom inšpektoráte a do II. časti osvedčenia o evidencii vozidla príslušník policajného zboru zapíše informáciu o odhlásení vozidla. Ako nový majiteľ si technický preukaz beriete so sebou. Na prepis máte 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty bude musieť vozidlo prejsť kontrolou originality, ak ho budete chcieť prihlásiť.

Povinné zmluvné poistenie

Aby ste mohli vozidlo prihlásiť, musíte mať uzatvorené Povinné zmluvné poistenie (PZP). Výška poplatku závisí od veku a výkonu vozidla. Po jeho uzatvorení sa pri prihlasovaní vozidla budete musieť preukázať potvrdením o uhradení poistného, ako aj dokladom o poistení vozidla. Vašej poisťovni (v prípade prepisu medzi okresmi) dodatočne doplníte EČV. Podľa zákona by ste mali mať PZP uzatvorené presne vo chvíli, keď pôvodný majiteľ auto odhlásil a vy si už svoje nové auto beriete domov. V tomto prípade si preto PZP uzatvorte napr. deň predtým, ako si idete po nové vozidlo.

Prihlásenie vozidla

Ak nechcete nechať dĺžku vašej návštevy na Dopravnom inšpektoráte na náhodu, odporúčame vám rezervovať si termín. Ten si môžete zarezervovať prostredníctvom stránky Ministerstva vnútra. Na získanie termínu nepotrebujete občiansky preukaz s čipom. Po úspešnom zarezervovaní si termínu získate PIN kód, ktorý zadáte na dopravnom inšpektoráte do automatu na poradové lístky.

Termín, ktorý ste si zarezervovali, slúži na podanie už vyplnenej žiadosti. Tú môžete podať až po obhliadke vozidla. Prispôsobte teda zarezervovaný termín tak, aby ste mali čas na obhliadku vozidla a vyplnenie formulárov. Pri prihlásení vozidla z iného okresu odovzdáte staré značky (evidenčné čísla) a dostanete rovno nové, ktoré si následne sami namontujete.

Bez administratívy to nepôjde

Pri prepise vozidla v rámci okresu vám tabuľky z EČV zostávajú bez zmeny. Na prepis stačí vyplniť tlačivo „Žiadosť o priamy prevod držby vozidla v aktuálnom okrese“ a následne zúčastniť sa obhliadky vozidla.

Ak auto prepisujete medzi okresmi, musí byť odhlásené v pôvodnom okrese. Následne ho vyplnením tlačiva „Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie“, prihlásite do nového okresu. Po vyplnení žiadosti taktiež nasleduje obhliadka vozidla.

Obhliadka vozidla

Obhliadka vozidla prebieha na dopravných inšpektorátoch v rôznych termínoch, preto si ich overte na stránke Ministerstva vnútra. Počas obhliadky príslušník policajného zboru vyplní aktuálny stav tachometra, ako aj skontroluje zhodu VIN čísel na vozidle s VIN v žiadosti. VIN číslo sa nachádza na karosérii vozidla. Výrobcovia automobilov umiestňujú VIN čísla rôzne. Môže byť vyrazené v priestore motora, alebo aj na podbehoch pod dverami vodiča. Po obhliadke auta si musíte dať dole značky (evidenčné čísla) a odovzdať pri prepise.

Zapísanie nového majiteľa

Po úspešnej obhliadke uhradíte správny poplatok v automate na dopravnom inšpektoráte. Výška poplatkov za prihlásenie vozidla:

 

VýkonPoplatok
do 80 kW (vrátane)33 EUR
od 80 do 86 kW (vrátane) 90 EUR
od 86 do 92 kW (vrátane) 110 EUR
od 92 do 98 kW (vrátane) 150 EUR
od 98 do 104 kW (vrátane) 210 EUR
od 104 do 110 kW (vrátane)260 EUR
od 110 do 121 kW (vrátane) 360 EUR
od 121 do 132 kW (vrátane) 530 EUR
od 132 do 143 kW (vrátane) 700 EUR
od 143 do 154 kW (vrátane) 870 EUR
od 154 do 165 kW (vrátane)1 100 EUR
od 165 do 176 kW (vrátane) 1 250 EUR
od 176 do 202 kW (vrátane) 1 900 EUR
od 202 do 228 kW (vrátane) 2300 EUR
od 228 do 254 kW (vrátane) 2 700 EUR
od 254 kW 3 900 EUR

Pri prepise v okrese odovzdáte pôvodnú čipovú kartu osvedčenia o evidencií časť I. príslušník policajného zboru vám vydá nové osvedčenie o evidencii II. a časť I. Vám doručí bezplatne kuriér do 30 dní.

Pri prepise medzi okresmi odovzdávate aj pôvodne EČV. Dostanete nové tabuľky s EČV, ako aj potvrdenie o evidencií časť II. Rovnako vám I. časť osvedčenia o evidencií vozidla doručí kuriér do 30. dní.

Ak máte záujem o EČV podľa vlastného výberu, pripravte si sumu 331 EUR za vydanie dvoch kusov tabuliek s EČV.

Prepis vozidla nemusí znamenať deň strávený na dopravnom inšpektoráte. Stačí, ak sa budete riadiť našimi radami a návštevu skrátite na maximálne 3 hodiny. Ak si v čomkoľvek nebudete istí, pracovníci Dopravného inšpektorátu vám určite radi pomôžu.

Komentáre (3)

  1. Ked kúpim auto v Trenčíne, já som z Martina – predavajúcemu dám plnú moc na odhlásenie a kúpnu zmluvu – doklady overené na matrike stačia ? Ako pôjdem z autom domov, keď doklady od auta musia ostať na odhlásenie u predavajúceho ?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návod: Ako na prepis auta v rámci i mimo okresu (pri žiadosti online ušetríte až 50 % z poplatku za prepis)

prepis auta
shutterstock

Ak ste sa stali novým majiteľom už používaného vozidla, čaká vás povinnosť toto auto prihlásiť na Vaše meno, na dopravnom inšpektoráte v mieste vášho bydliska. Máme pre vás niekoľko rád, ako takýto prepis auta absolvovať čo najrýchlejšie.

Ak auto mení majiteľa v rámci okresu, nie je nutné ho odhlasovať a prihlasovať. Stačí vyplniť tlačivo “Žiadosť o priamy prevod držby vozidla v aktuálnom okrese”. Ak je to aj váš prípad, stačí preskočiť v článku o čosi nižšie, aby ste sa dozvedeli ako postupovať.

V situácii, keď ste sa stali novým majiteľom auta medzi okresmi, to bez odhlásenia a prihlásenia nepôjde.

Odhlásenie vozidla

Aby ste mohli vozidlo prihlásiť, musí ho pôvodný majiteľ vo svojom okrese odhlásiť. Pri odhlasovaní auta musia byť prítomní obaja účastníci, teda predchádzajúci majiteľ, ako aj nový majiteľ vozidla. Ak nemáte možnosť byť v čase odhlasovania na dopravnom inšpektoráte, bude pôvodný majiteľ potrebovať úradne overené splnomocnenie na daný úkon od vás. Ak prepisujete vozidlo v rámci rodiny (napr. otec predáva auto synovi), pri odhlásení stačí byť len majiteľ vozidla, v tomto prípade otec.

Po odhlásení vozidla odovzdá pôvodný majiteľ čipovú kartu osvedčenia o evidencií vozidla („malý technický preukaz“) na Dopravnom inšpektoráte a do II. časti osvedčenia o evidencii vozidla príslušník policajného zboru zapíše informáciu o odhlásení vozidla. Ako nový majiteľ si technický preukaz beriete so sebou. Na prepis máte 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty bude musieť vozidlo prejsť kontrolou originality, ak ho budete chcieť prihlásiť.

Povinné zmluvné poistenie

Aby ste mohli vozidlo prihlásiť, musíte mať uzatvorené Povinné zmluvné poistenie (PZP). Výška poplatku závisí od veku a výkonu vozidla. Po jeho uzatvorení sa pri prihlasovaní vozidla budete musieť preukázať potvrdením o uhradení poistného, ako aj dokladom o poistení vozidla. Vašej poisťovni (v prípade prepisu medzi okresmi) dodatočne doplníte EČV. Podľa zákona by ste mali mať PZP uzatvorené presne vo chvíli, keď pôvodný majiteľ auto odhlásil a vy si už svoje nové auto beriete domov. V tomto prípade si preto PZP uzatvorte napr. deň predtým, ako si idete po nové vozidlo.

Prihlásenie vozidla

Ak nechcete nechať dĺžku vašej návštevy na Dopravnom inšpektoráte na náhodu, odporúčame vám rezervovať si termín. Ten si môžete zarezervovať prostredníctvom stránky Ministerstva vnútra. Na získanie termínu nepotrebujete občiansky preukaz s čipom. Po úspešnom zarezervovaní si termínu získate PIN kód, ktorý zadáte na dopravnom inšpektoráte do automatu na poradové lístky.

Termín, ktorý ste si zarezervovali, slúži na podanie už vyplnenej žiadosti. Tú môžete podať až po obhliadke vozidla. Prispôsobte teda zarezervovaný termín tak, aby ste mali čas na obhliadku vozidla a vyplnenie formulárov. Pri prihlásení vozidla z iného okresu odovzdáte staré značky (evidenčné čísla) a dostanete rovno nové, ktoré si následne sami namontujete.

Bez administratívy to nepôjde

Pri prepise vozidla v rámci okresu vám tabuľky z EČV zostávajú bez zmeny. Na prepis stačí vyplniť tlačivo „Žiadosť o priamy prevod držby vozidla v aktuálnom okrese“ a následne zúčastniť sa obhliadky vozidla.

Ak auto prepisujete medzi okresmi, musí byť odhlásené v pôvodnom okrese. Následne ho vyplnením tlačiva „Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie“, prihlásite do nového okresu. Po vyplnení žiadosti taktiež nasleduje obhliadka vozidla.

Obhliadka vozidla

Obhliadka vozidla prebieha na dopravných inšpektorátoch v rôznych termínoch, preto si ich overte na stránke Ministerstva vnútra. Počas obhliadky príslušník policajného zboru vyplní aktuálny stav tachometra, ako aj skontroluje zhodu VIN čísel na vozidle s VIN v žiadosti. VIN číslo sa nachádza na karosérii vozidla. Výrobcovia automobilov umiestňujú VIN čísla rôzne. Môže byť vyrazené v priestore motora, alebo aj na podbehoch pod dverami vodiča. Po obhliadke auta si musíte dať dole značky (evidenčné čísla) a odovzdať pri prepise.

Zapísanie nového majiteľa

Po úspešnej obhliadke uhradíte správny poplatok v automate na dopravnom inšpektoráte. Výška poplatkov za prihlásenie vozidla:

 

VýkonPoplatok
do 80 kW (vrátane)33 EUR
od 80 do 86 kW (vrátane) 90 EUR
od 86 do 92 kW (vrátane) 110 EUR
od 92 do 98 kW (vrátane) 150 EUR
od 98 do 104 kW (vrátane) 210 EUR
od 104 do 110 kW (vrátane)260 EUR
od 110 do 121 kW (vrátane) 360 EUR
od 121 do 132 kW (vrátane) 530 EUR
od 132 do 143 kW (vrátane) 700 EUR
od 143 do 154 kW (vrátane) 870 EUR
od 154 do 165 kW (vrátane)1 100 EUR
od 165 do 176 kW (vrátane) 1 250 EUR
od 176 do 202 kW (vrátane) 1 900 EUR
od 202 do 228 kW (vrátane) 2300 EUR
od 228 do 254 kW (vrátane) 2 700 EUR
od 254 kW 3 900 EUR

Pri prepise v okrese odovzdáte pôvodnú čipovú kartu osvedčenia o evidencií časť I. príslušník policajného zboru vám vydá nové osvedčenie o evidencii II. a časť I. Vám doručí bezplatne kuriér do 30 dní.

Pri prepise medzi okresmi odovzdávate aj pôvodne EČV. Dostanete nové tabuľky s EČV, ako aj potvrdenie o evidencií časť II. Rovnako vám I. časť osvedčenia o evidencií vozidla doručí kuriér do 30. dní.

Ak máte záujem o EČV podľa vlastného výberu, pripravte si sumu 331 EUR za vydanie dvoch kusov tabuliek s EČV.

Prepis vozidla nemusí znamenať deň strávený na dopravnom inšpektoráte. Stačí, ak sa budete riadiť našimi radami a návštevu skrátite na maximálne 3 hodiny. Ak si v čomkoľvek nebudete istí, pracovníci Dopravného inšpektorátu vám určite radi pomôžu.