Máte susedské spory alebo problémy so susedmi? Niekedy je riešenie jednoduchšie, ako sa na prvý pohľad zdá

shutterstock

Ľudská interakcia bola vždy zdrojom harmonických väzieb, no rovnako aj konfliktov, ktoré z času na čas vzniknú. Nezhody sú pri súžití ľudí úplne bežnou súčasťou života, problém nastáva vtedy, ak nezhody trvajú o čosi dlhšie a sú našou každodennou súčasťou.

Iste dobre viete, že ak sa nachádzate v takto toxickom partnerskom vzťahu je potrebné partnera vymeniť. No čo ak dôjde reč na susedské vzťahy. Tie si predsa nevyberáme, ani ich výber nemáme možnosť ovplyvniť. Možno sa niekomu z vás aktuálne vynorila práve tá jeho nepríjemná príhoda so susedmi, prípadne je to váš každodenný chlebík.

Pozreli sme sa na to, ako riešiť bežné susedské spory a nezhody a čo robiť v prípade, ak bežný dohovor nestačí.

Susedské spory riešte s chladnou hlavou

Množstvo konfliktov vzniká práve nedostatkom vzájomnej komunikácie a prílišnej precitlivelosti na čokoľvek, čo susedia robia.

Ak žijete v paneláku, či v novostavbe, ste vystavení oveľa väčšiemu množstvu ľudí a ich rôznym štýlom bývania a osobných potrieb. Preto je na mieste mať so susedmi dobré vzťahy a prípadne nezrovnalosti si ihneď vysvetliť. Ak to však prerastie zdravú mieru, obrátiť sa môžete na bytové spoločenstvo, ktoré má kompetenciu podobné situácie riešiť.

Ak si niekto púšťa hlasnú hudbu po 22 hodine, nemusíte ihneď zavolať mestskú políciu. Stačí susedovi zazvoniť pri dverách a poprosiť ho o dodržiavanie nočného kľudu. Ak však vašu prosbu nerešpektuje, máte právo sa obrátiť aj na políciu.

Najlepšia prevencia pred nedorozumením je, ak vopred, s čerstvo upečeným koláčikom, oznámite vašim susedom plánované oslavy, kedy je vysoká pravdepodobnosť zvýšeného hluku. Všetko za predpokladu, že sa jedná o výnimočné situácie.

Úplne striktne sa vyvarujte fyzickému násiliu. Nedajte sa vyprovokovať k ublíženiu na zdraví, bez ohľadu na to, o aký susedský spor išlo. Okrem dlhodobo naštrbených susedských vzťahov si koledujete o trestné stíhanie, čo už skutočne nie je žiadna malichernosť.

nahnevaný sused
pexels.com
Susedské problémy neriešte fyzickým násilím.

Nerobte iným to, čo nechcete aby robili oni vám

Okrem všímania si ostatných sa na chvíľu zamyslite, či je vaše konanie v úplnom súlade s vašimi hodnotami, a či námietky susedov sú skutočne neopodstatnené. Táto sebareflexia nám niekedy chýba a vždy zastávame len svoj vlastný pohľad na situáciu. Skúsme sa preto pozrieť na susedský spor aj s iného uhla, ako z toho svojho. Možno sa týmto spôsobom vyrieši množstvo konfliktov. Sebareflexia je na mieste na oboch zúčastnených stranách.

Držte sa týchto pár zásad

Ak ste si vedomí, že žijete v bytovom dome s “papierovými” stenami. Investujte do kvalitnej zvukovej izolácie. Ustrážite si nielen vaše súkromie, ale eliminujete aj prípadne susedské spory a konflikty.

Vlastniť domček so záhradou prináša veľký pocit slobody. A sloboda si vyžaduje aj veľkú zodpovednosť. Ak si chcete udržať aj pocit slobody ak dobré susedské vzťahy, nevysádzajte stromy hneď vedľa oplotenia. Strom môže neskôr susedovi tieniť na jeho pozemok,, ako aj listy zo stromov a plody budú každoročne zdobiť aj jeho parcelu.

Stavebné práce v dome, či v byte sú z času na čas nevyhnutnosťou. Iste dobre viete, koľko hluku a špiny si takáto práca vyžaduje. Je elementárnou slušnosťou a v niektorých bytových spoločenstvách aj povinnosťou oznámiť svojim susedom, kedy svoje práce začínate vykonávať a ako dlho budú trvať.

Ako sa domôcť svojich práv?

Každý vlastník nehnuteľnosti má podľa § 123 Občianskeho zákonníka: “Právo na predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.” Vlastnícke právo však nesmie prekročiť zákonom stanovené medze. Hoci musí medzi vlastníkmi bytov existovať tolerancia, nesmie byť zneužívaná v prospech jedného vlastníka na úkor jeho ostatných susedov.

1. krok

Prvým krokom pri riešení susedských sporov je dohovor. Ako sme už spomínali, je to najefektívnejšie a najpraktickejšie riešenie konfliktu. Chráni nielen vaše záujmy, no rozhoduje aj o vašom ďalšom susedskom spolužití.

2. krok

Druhý krok nasleduje, ak ten prvý zlyhá. Obráťte sa na obecný, či mestský úrad, ktorý má kompetencie konať v niektorých situáciách napríklad zmenou vyhlášky.

3. krok

Tretí stupeň ochrany vašich práv je pri dlhotrvajúcom hluku zavolať mestkú políciu. Polícia može situáciu vyriešiť dohovorom alebo blokovou pokutou.

4. krok

Posledné krajné riešenie je riešiť váš spor na súde, prostredníctvom susedskej žaloby. Túto možnosť si dobre rozmyslite, nakoľko súd nemusí rozhodnúť vo váš prospech, bude vás to stáť nemálo finančných prostriedkov, vášho času a energie. No v prípade, ak je to nevyhnutné máte vždy aj túto možnosť ako susedské spory vyriešiť právnou cestou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Ako sa môžete sťažovať na rušenie nočného kľudu

Rušenie nočného kľudu a susedov hlasným televízorom
shutterstock

Pokoj a ticho berieme pri bývaní v byte, ale aj dome za samozrejmosť. Zabezpečuje ich dodržiavanie pravidiel nočného kľudu.

Poznáte ich?

Akoby vyzeralo respektíve skôr znelo, keby hluk zo strojov, ohňostroja či hlasná hudba z domácej oslavy alebo grilovačky znela z každého dvora či okien bytu každý večer?

Susedské vzťahy sú pre vytvorenie spokojného domova jedným z najdôležitejších faktorov a ich kvalitu v mnohých prípadoch určuje hlučnosť v nočných hodinách. Pri bývaní v byte aj počas dňa. Predsa len obojstranná ohľaduplnosť je na mieste.

Ako definuje nočný kľud zákon a legislatíva

O nočnom kľude hovorí Priestupkový zákon. Podľa § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení noviel (ďalej len “Priestupkový zákon”) upravuje, že priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud, hoci samotný nočný kľud zákon sám nešpecifikuje. Prihliada na zákon o ochrane zdravia ľudí, ktorý definuje nočný čas od 22:00 hod. do 06:00 hod.

Nočný čas kľudu je od 22:00 hod. do 06:00 hod.

Občania sú povinní zabezpečiť zamedzenie používania zariadení, strojov či vozidiel, ktoré vytvárajú hluk, a ktorý môžu regulovať. Rovnako, rozhlasové a televízne prijímače, hudobné nástroje môžeme používať spôsobom a v hlasitosti, ktorá neruší nezúčastnené osoby. V najčastejšom prípade našich susedov.

Nočný kľud v paneláku, cez leto, víkend alebo na dedine

Nočný kľud je len jeden. Zákon nepozná žiadne rozdiely, preto sa nedajte odbiť susedom, ktorý vám hovorí, že je predsa leto alebo víkend. Nárok na pokoj máme všetci minimálne do desiatej hodiny večer do šiestej hodiny ráno.

Aj hluk má svoje hranice, ktoré sa neoplatí prekročiť

Cez deň dovolená hranica predstavuje maximálne 50 decibelov. V nočných hodinách sa znižuje na úroveň maximálne 45 decibelov. Pre ilustráciu okolo 70 až 80 decibelov môže vyprodukovať ruch na križovatke, alebo 50 decibelov dokáže vydávať práčka či vysávač staršieho typu.

Koľko decibelov je aký hluk?

Prah počuteľnosti (0), sotva počuteľné (10), šepot (30), tichý rozhovor, mierny dážď (50), mierne hlučné – auto, vysávač, práčka, uličný ruch (80), veľmi hlučné – motorka na ulici (100), nepríjemne hlučné – diskotéka, rockový koncert, prúdové lietadlo (120), bolestivo hlučné, výstrel z dela (viac ako 130)

Ako sa brániť voči hlučným susedom?

V prípade, že ste obeťami nadmerného hluku, máte právo volať štátnu alebo mestskú políciu. Obe majú rovnaké právomoci a môžu za rušenie nočného kľudu udeliť pokutu až do výšky 33 €.

Za rušenie nočného kľudu môžete dostať pokutu do výšky 33 €.

Samozrejme je veľmi náročné určiť prekročenie dovolenej hranice hluku, nakoľko príslušníci štátnych zložiek nemajú k dispozícii hlukomer.

Okrem priestupkového zákona, dodržiavanie nočného kľudu upravujú všeobecnými záväznými nariadeniami, ktoré sa týkajú verejného poriadku aj obce a mestá. Ak váš sused podľa vás opakovane porušuje váš nočný pokoj, môžete na obecný alebo mestský úrad podať aj občiansku sťažnosť.

Medzi najčastejšie spôsoby, ktorými sa ľudia dopúšťajú rušenia nočného pokoja patrí hlasné zhováranie, vykrikovanie, hlasné vyspevovanie, zvukové efekty, hlučná jazda na motorke, púšťanie rozhlasových a televíznych prijímačov nad izbovú počuteľnosť či zavýjanie psov v bytových domov.

V prípade hluku pri prerábke bytu platia rovnaké pravidlá. Všetky rekonštrukčné práce by mali byť ukončené pred 22:00 hod. Dobrým mravom a prejavom slušnosti susedov je na hluk spojený s rekonštrukciou vopred upozorniť.

1. Obráťte sa na obec

Podľa Občianskeho zákonníka sa každý občan môže obrátiť na obec a žiadať, aby mu obec s týmto problémom pomohla. Podľa § 5 Občianskeho zákonníka platí: “Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.”

2. Podajte žalobu na túto osobu

Ak by to nepomohlo a rušiteľ nočného kľudu by pokračoval, podľa § 127 Občianskeho zákonníka je možné podať na túto osobu žalobu. V súdnom konaní je potrebné preukázať, že dochádza k rušeniu hlukom. Súd takejto osobe môže zakázať, aby rušila svojich susedov hlukom.

3. Podajte návrh na exekúciu alebo trestné oznámenie

Ak by ani po súdnom konaní nedošlo k náprave, tak je možné podať návrh na exekúciu. Ak by sa minula účinkom aj exekúcia, je možné podať trestné oznámenie a takýto porušovateľ môže byť odsúdený za marenie výkonu úradného rozhodnutia aj trestnoprávne. Môže mu byť uložený trest odňatia slobody.

Jedným z riešení, ktoré sú ale už trochu extrémnejšie je riešiť to cez súd a predaj bytu porušovateľa. Aj taká je právomoc súdu.

Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.

Niekedy postačí dobré slovo

Zamyslite sa nad tým, ako dodržiavate nočný kľud vy a vaše okolie. Ak sa stane obeťou jeho porušovania, predtým než zavoláte políciu alebo napíšete sťažnosť, skúste narušiteľa upozorniť a dobrým slovom vyriešiť celú situáciu.

Odborný garant článku: JUDr. Milan Ficek, advokát, online právna poradňa