Vykurovanie domu: Aké máte možnosti?

Pri výbere správneho spôsobu vykurovania domu by ste mali mať na pamäti viacero faktorov, ktoré vám s ním pomôžu. O type kúrenia je potrebné uvažovať už vo fáze projektu.

Správna voľba pre vykurovanie domu

Dôležitou súčasťou rozhodnutia je výška vášho rozpočtu na realizáciu vykurovacieho systému a jeho príslušenstva v celej stavbe. Navyše, každá inštalácia si bude vyžadovať nielen peniaze, ale aj čas (napríklad zabudovania prípojky a rozvodov od zdroja tepla do iných miestností, upevnenie radiátorov, …). Ak si budete chcieť teplotu v dome neskôr regulovať, cena aj časová náročnosť sa tak môže zvýšiť o ďalšie zariadenia.

Niektoré práce si doma budete môcť urobiť samy, na niektoré však budete potrebovať pomoc profesionálov. Nezabúdajte, že keď bude kúrenie v prevádzke, bude potrebná jeho obsluha a údržba či servis. Aj na toto si budete musieť vyhradiť čas a zvyknúť, preto vyberajte tak, aby boli pre vás, čo najjednoduchšími.

Lokálne vykurovanie vs. ústredné vykurovanie

Lokálne vykurovanie pozostáva z nezávislej vykurovacej jednotky, ktorá je napojená na rozvody tepla v miestnosti, ktorú po pripnutí na prívod energie zohrieva. Napríklad, gamatka. Oceníte ich v dome, v ktorom nie sú využívané všetky miestnosti.

Náklady na vykurovanie domu sú nižšie pri ústrednom kúrení, ktoré z vykurovacieho kotla rozvádza teplo do všetkých miestností v dome. Pre domáce vykurovanie prináša vyššiu efektivitu tepelného prenosu, možnosť regulácie teploty a jednoduchú obsluhu. Je dobrou voľbou pre dom, ktorého miestnosti si vyžadujú rovnomernú teplotu. Hoci, tuhé palivo, ktoré pre svoj tepelný výkon potrebuje nie je rozhodne eko priateľské.

Mesto verzus dedina

V dome je zvykom inštalovať ústredný, plynový kotol či ekologický zdroj tepla, alebo kombináciu viacerých druhov vykurovania, ktoré ďalej teplo rozvádzajú do miestností priamo v dome. Naopak, v prípade väčšiny bytov sú rozvody tepla napájané z bytov do stúpačiek. Tie potrubím privádzajú teplo z príslušných teplární. Niektoré bytové domy či paneláky však môžu mať tak ako doma vlastný vykurovací systém pod vlastnou správou.

Vykurovanie domu podľa druhu energie

Vykurovanie zemným plynom

Plynové kúrenie predstavuje efektívny spôsob vykurovania, ktorý si pri realizácii prípojky a inštalácii kotla vyžaduje pomerne vysoké náklady. V jeho prospech však hrá fakt, že pri správnej regulácii teploty a vlastníctve moderného kondenzačného kotla vám tento spôsob prinesie teplo za dobrú cenu.

Vykurovanie elektrinou

Existujú jeho dva typy, priamovýhrevné lokálne aj centrálne vykurovanie a akumulačné vykurovanie. V prípade priamovýhrevného lokálneho vykurovania je teplo zaobstarané pomocou elektrického konvektoru alebo teplovzdušným ventilátorom. Ten vyhrieva miestnosť, v ktorej sa nachádza.

Priamovýhrevné centrálne vykurovanie funguje na princípe rozvodu tepla z elektrického kotla, ktorý ohrieva najčastejšie vodu, ktorá ďalej prúdi do radiátorov vo všetkých miestnostiach v dome.

Do povedomia aj popredia sa vracia aj akumulačné vykurovanie. Pri tejto forme sa teplo vyrába počas noci, prostredníctvom nočného elektrického prúdu, ktorý sa premení a uskladní (do šamotových tehiel akumulačnej pece, do vody v elektroakumulačnom kotli alebo do akumulačnej vrstvy v podlahe či priečkach), na teplo, ktoré sa do priestoru uvoľňuje počas nasledujúceho dňa.

Pri voľbe elektrického vykurovania ušetríte náklady spojené s realizáciou prípojky či za kvalitný kotol (plyn) a zároveň budete môcť regulovať svoje teplo. V závislosti od typu elektrického vykurovania, jednu miestnosť či rovnomerne celý dom.

Bohužiaľ pri elektrike ste závislí od dodávateľa, ktorý jednak určuje nielen ceny, ale aj odstávky tepla.

Vykurovanie drevom a uhlím

Aj keď ekológovia bojujú proti vykurovaniu tuhým palivom, na dedinách je stále dostupným, a častokrát aj jediným, spôsobom, ako zabezpečiť teplo pre celú rodinu. Zdroj tepla sa tvorí v peci na drevo, uhlie či kal. Podkúrite, keď potrebujete, priložíte, koľko stačí. A vďaka dobrej izolácii domu, to bude naozaj len keď potrebujete.

Čím viac investujete do pece, tým praktickejšia bude jeho obsluha aj udržiavanie tepla. Okrem počiatočných nákladov budete musieť rátať s financiami na palivové drevo a uhlie, ktoré však pri rozumnom nákupe a kúrení môžu byť výhodnejšie ako vykurovanie plynom či elektrikou. Pri tejto alternatíve však rátajte aj s časom, ktorý si na prípravu paliva a samotné kúrenie budete musieť vyhradiť.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo produkuje zdroj tepla, ktoré je zadarmo. Odoberá teplo z vonkajšieho chladnejšieho prostredia a pri vyššej teplote ho dávkuje do vykurovacieho systému. Pohon čerpadla najčastejšie beží na elektriku (pri 1kWh energie získate 2 až 5-násobok tepelnej energie) na vykurovanie či ohrev vody.

Vďaka rastúcemu záujmu, ceny čerpadiel klesajú, no ich obstaranie je na začiatku stále pomerne veľkou investíciou. Svojich majiteľov však dokáže odmeniť komfortnou a úspornou prevádzkou, pričom počiatočné náklady sa mu vrátia po piatom roku. Výhodu, ktorú pri kúpe čerpadla oceníte, je aj 10-ročná záruka, ktorú mnohí výrobcovia ponúkajú.

Vykurovanie bioplynom

Bioplyn vzniká pri rozklade organickej hmoty bez prístupu k kyslíku vďaka pôsobeniu batérii, kvasiniek či húb. Obsahuje 70 % metánu, vďaka čomu sa stáva alternatívou pre zemný plyn a zdrojom pre výrobu elektrickej energie či tepla. Pre ich výrobu je potrebná kogeneračná jednotka. Ide o motor s elektrickým generátorom, ktorý bioplyn spaľuje. Teplo, ktoré vznikne chladením motora sa ďalej využíva na vykurovanie budov.

Jeho výrobu zabezpečuje bioplynová stanica, na ktorej prevádzku sa viažu aj negatíva, ktoré táto metóda prináša. Jej fungovanie totižto šíri aj zápach, od ktorého však priľahlé domácnosti možno ochrániť výstavbou na vzdialenom mieste. Rovnako môže mať za následok zvýšenie dopravy nákladiakov, ktoré budú dopravovať biomasu do stanice.

Bioplyn je jeden z najekologickejších obnoviteľných zdrojov energie. Nespornou výhodou je tvorba energie z odpadu bez odpadu, nakoľko hmota, ktorá spaľovaním vznikne sa používa ako účinné palivo.

Vykurovanie biomasou

Biomasa je hmotou s organickým živočíšnym alebo rastlinným pôvodom. Na vykurovanie domu je vhodná biomasa rastlinného pôvodu, napríklad zbytky dreva či piliny na výrobu peletiek. Na jej spaľovanie je potrebný špeciálny kotol na spaľovanie alebo peletkové krbové kachle.

Výhodou vykurovania peletkami je cena, ktorá ročne vychádza na cca. okolo 700 €, čo je omnoho menej ako pri elektrine či plyne, no viac ako pri uhlí. Ovládanie kotlov býva zväčša jednoduché. Navyše, ide o ekologický zdroj tepla, ktorý chráni našu planétu. Medzi nevýhody patrí údržba, ktorú si kotol bude vyžadovať, sezónne rozdiely v cene dreva či potreba skladovania dreva v domácich priestoroch.

Vykurovanie solárnou energiou

Pri využívaní solárnej energie existujú dva spôsoby. Vďaka solárnej technike (solárna termika) sa slnečné žiarenie zachytáva cez solárny systém, ktorý ho premieňa na teplo na vykurovanie alebo ohrev vody. Slnečná energia je zadarmo, avšak v niektorých ročných obdobiach jej nemusí byť pre vykurovanie domu dostatok, preto je vhodné solárne vykurovanie kombinovať s iným zdrojom tepla.

Lokálne vykurovanie

Lokálne vykurovanie je dobrou voľbou do priestorov, ktoré sú využívané čiastočne a pre plnohodnotné fungovanie stačí vykúriť len tú, v ktorej sa pohybujete. Aj keď teplotu na niektorých zariadeniach môžete regulovať, pri nepozornosti existuje riziko ich prehriatia.

Sálavé vykurovanie

Toto vykurovanie funguje šírením tepelných vĺn. Sálavé teplo šíri infračervené žiarenie. Tepelné vlny produkuje vykurovacie teleso. Sálavá vykurovacia plocha môže byť umiestnená priamo v stavebnej konštrukcii ako jej súčasť alebo voľne v priestore (sálavé panely, infračervené žiariče, vykurovacie dosky).

Výhody vykurovania sálavým teplom ocenia zle izolované, nepravidelne využívané a rozľahlé objekty. Sálavé teplo ohrieva len predmety a ľudí, nie vzduch, tým sa predchádza teplotným stratám.

Konvekčné vykurovanie

V konvekčných radiátoroch prúdi teplá voda, ktorá ich ohrieva. Teplo z nich prúdi následne aj do vzduchu a tým ho v miestnosti ohrieva. Vykurovacie telesá – radiátory by mali byť umiestnené v priestore s najväčšími tepelnými stratami. Nevýhodou je tepelná náročnosť na vykurovanie zariadenia a nízky podiel sálavého tepla.

Pre lokálne vykurovanie môžete použiť rôzne druhy ohrievačov. Kachľovú pec na drevo, plynový ohrievač či elektrický konvektor.

Ústredne vykurovanie pre celý dom

Najčastejšou ohrevnou zložkou pri ústrednom kúrení je voda, vodná para alebo vzduch. Ústredné kúrenie v dome odvádza teplo z kotla do ďalších tepelných zariadení a tie ohrievajú priestor.

Klasické ústredné vykurovanie

Spaľovaním kotol vytvorí teplo, ktoré sa distribuuje do radiátorov v miestnostiach. Jeho výšku môžete na nich regulovať podľa aktuálnej potreby.

Nízkoteplotné ústredné vykurovanie

Podlahové kúrenie

Najčastejšie sa realizuje ako teplovodné. Jeho výhodou je nízka teplota ohrievanej vody. Systém podlahového kúrenia v kombinácii s tepelným čerpadlom či kondenzačným plynovým kotlom dokáže zabezpečiť veľmi úsporné kúrenie a teploty 29 °C , v kúpeľni až 36 °C.

Stropné kúrenie

Stropné panely dokážu vďaka princípu šírenia sálavého tepla priniesť do izieb vyššie teploty ako podlahové kúrenie. Teplovodné stropné kúrenie dokáže navyše počas leta aj chladiť. Stropné kúrenie je vhodné do priestorov, v ktorých je masívna drevená podlaha, sú na nej položené hrubé koberce či do miestností s veľkými oknami alebo bez radiátorov.

Stenové infrapanely

Stenové panely môžu byť vyrobené v rôznych dizajnoch, zo skla, mramoru, kovu či dokonca obrazu tak aby do interiéru nenásilne zapadli. Pomocou sálavého tepla vyhrievajú predmety i osoby v priestore.

Teplovzdušné vykurovanie domu

Krb v miestnosti nasáva vzduch z teplovzdušného prúdenie, ktorý sa kúrením v krbe ohrieva a ďalej, v podobe tepla, prúdi do miestnosti. Ako akumulačný prvok je ku kúreniu pridané podlahové kúrenie a vykurovacia jednotka – teplovzdušný krb s výmenníkom. V prípade potreby kúrenia je potrebná rekuperačná vložka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

7 tipov, ako jednoducho a rýchlo ušetriť energie vo vašej domácnosti

šetrenie energie
pexels.com

Viete, koľko mesačne platíte v domácnosti za elektrinu, vodu alebo vykurovanie?

Nebude to málo.

A to nehovorím o nedoplatkoch, ktoré vás väčšinou na konci roka nepríjemne prekvapia.

V tomto článku vám ukážem niekoľko praktických tipov, ktoré vám pomôžu znížiť vaše náklady na energie, ale bez straty pohodlia.

Začíname.

Šetrenie elektriny

Najväčšia položka na energie v domácnostiach je väčšinou elektrina. Najviac elektriny vo vašom byte alebo dome spotrebuje chladnička s mrazničkou a osvetlenie.

Ak by ste napr. vymenili klasickú 100 W žiarovku za úspornú žiarivku, za rok by ste ušetrili zhruba 10 EUR len na jednej žiarovke.

Teraz si spočítajte, koľko žiaroviek v byte alebo dome máte. A koľko môžete spolu ušetriť.

 1. LED osvetlenie vám ušetrí až 80 % elektriny oproti klasickým žiarovkám

Väčšina domácností stále používa klasické žiarovky alebo halogénové žiarovky, ktoré bežne nájdete v tzv. bodovkách.

led žiarovky

Možno máte doma úsporné žiarivky. Tie však trpia rôznymi neduhmi ako je nepríjemné blikanie, alebo dlhšia doba rozsvietenia. Tento typ žiaroviek je už prežitý.

TIP: Najlepším riešením v dnešnej dobe sú totiž LED žiarovky, ktoré dokážu ušetriť oproti klasickým a halogénovým žiarovkám až 75-80% energie.

Dnes cena LED žiaroviek klesla až tak výrazne, že ich nájdete takmer všade, od pouličného osvetlenia až po denné svietenie v autách.

Rozdiel v životnosti oproti halogénovým žiarovkám je pritom až  10 000 hodín. Zatiaľ, čo životnosť LED žiaroviek je od 15 tisíc do 30 tisíc hodín, halogénové žiarovky Vám vydržia svietiť nanajvýš 10 000 hodín.

LED Žiarovky nájdete  v rôznych prevedeniach a vo všetkých objímkach. Taktiež máte k dispozícii rôzne teplotné zafarbenia od príjemnej teplej až po studenú bielu, ktorá sa hodí najmä ako pracovné osvetlenie.

Poďme si ukázať na príklade, koľko môžete s LED žiarovkami ročne ušetriť.

Klasická žiarovka LED žiarovka
Príkon 60 W 8 W
Cena spotrebovanej elektriny 0,009 €/hod. 0,00012 €/hod.
Cena elektriny za rok 16,44 EUR len 2,93 EUR

 

 1. Automatické senzory zapnú svetlo vtedy keď ho potrebujete

Určite si spomínate na mnoho situácií, kedy necháte zapnuté svetlo v chodbe. V takomto prípade pomáhajú automatické senzory, ktoré reagujú na pohyb. Hodia sa práve na priestory ako sú chodby alebo kúpeľne, ktoré ostanú osvetlené len vtedy, keď to potrebujete.

 1. Ideálne osvetlenie v exteriéri využíva solárnu energiu

Pri osvetlení vašej záhrady, vstupu do domu alebo balkóna sú najlepším riešením solárne lampy so senzorom pohybu. Vďaka výkonnej batérii a nízkonapäťovým LED žiarovkám fungujú bez problémov aj počas zimných mesiacoch. Jednoduché a výhodné riešenie.

Šetrenie vody

Voda je po elektrine ďalšou energiou, kde viete veľmi ľahko ušetriť nejaké tie eurá.

Štvorčlenná rodina minie za rok zhruba 200 000 litrov vody.

Viete si to predstaviť? Je to zhruba 5 veľkých bazénov.

Ako jednoducho a rýchlo ušetriť?

 1. Úsporné perlátory znížia množstvo vody, ale zachovajú komfort

Bežné rady, s ktorými sa stretnete pri šetrení vody je vypínať kohútik pri činnostiach, kedy vodu nepotrebujete. Napríklad keď sa v sprche mydlíte alebo si umývate zuby.

Kto to však v praxi skutočne robí?

Omnoho komfortnejšie je, keď vodu vypínať nemusíte, len ju trochu “priškrtíte”. Efektívny šetrič vody je úsporny perlátor, ktorý funguje na princípe obmedzenia prietoku vody a primiešania vzduchu do prúdu vody. Toto riešenie šetrí vodu bez straty komfortu pri umývaní.

perlátor

Bežne sa používajú jednoduché perlátory, ktoré však majú úsporu cca 40%, no v ponuke sú perlátory s úsporou vody až 85 percent a s funkciami, ako je dotykové zapínanie, vypínanie a časovanie.

Výhoda perlátorov je, že sú veľmi lacné, pasujú na každú umývadlovú batériu a ich návratnosť sa počíta v týždňoch.

 1. Pákové a termostatické batérie ušetria až 40% vody

Ak máte klasické kohútikové batérie, vymeňte ich za moderné pákové. Ušetríte až 40 percent vody. Termostatické batérie regulujú presnú teplotu vody a dokážu ušetriť ďalšie litre.

Bežná sprcha minie 20 l za minútu. Bez toho, aby ste pocítili znížený komfort však môžete ušetriť až ďalších 70%.

Nová úsporná sprchová hlavica totiž obsahuje zmiešavače vzduchu, ktoré vodu naperlia a vytvoria tzv. dažďový efekt.

Ak chcete znížiť spotrebu vody, nemusíte meniť sprchovú hlavicu. Stačí k nej pridať regulátor – obmedzovač prietoku vody, ktorý ľahko nainštalujete a ihneď šetríte financie.

 1. Umývačka riadu spotrebuje o štvrtinu menej vody ako ručné umývanie

Umývačka riadu je už dnes štandardným spotrebičom v domácnosti. A zaslúžene. Pri bežnom ručnom umývaní spotrebujete bežne nad 40 litrov vody. Umývačka si vystačí približne len s 10 litrami vody.

umývačka riadu

Šetrenie tepla

Väčšina tepla v byte alebo v dome uniká najmä cez obvodové múry, okná a vonkajšie dvere alebo strechy.

Energiu však môžete šetriť aj bez veľkých stavebných zásahov. Na trhu existuje niekoľko šikovných nástrojov na šetrenie tepla, ktoré vám s úsporou pomôžu.

 1. Zvýšte výkon vašich radiátorov bez ich výmeny

Úniku tepla radiátora môžete zamedziť použitím jednoduchej fólie, ktorú umiestníte na stenu za radiátor. Fólia teplo od radiátora odráža späť a efektívne zabraňuje jeho stratám. Treba však dbať na to, akú fóliu použijete, nakoľko väčšina z nich po približne 6 mesiacoch vplyvom tepla stráca svoje pôvodné vlastnosti.

Reflexná fólia s vlastnosťami z leteckého priemyslu zachováva dlhodobo svoje schopnosti.

Zvýšenie účinnosti vykurovania môže tiež zabezpečiť ventilátor na radiátor. Teplo z radiátora sa rýchlejšie dostane do miestnosti a rýchlejšie ju vykúri, je možné znížiť teplotu vody vo vykurovacom okruhu. Podľa použitej technológie je možné skrátiť vykúrenie miestnosti až 5-násobne. Termostat tak radiátor skôr vypne a vy tak ušetríte ďalšie peniaze.

Ako jednoducho šetriť

 • vymeňte klasické žiarovky za LED osvetlenie
 • nainštalujte automatické senzory zapínania osvetlenia
 • namontujte si úsporné perlátory na šetrenie vody
 • klasické batérie vymeňte za pákové
 • riad umývajte v umývačke
 • zvýšte výkon radiátora použitím jednoduchej fólie

Záver

Dnes máte na výber z množstva užitočných pomocníkov, ktorí šetria energie a vašu peňaženku.

Poznáte ďalšie tipy? Napíšte nám do komentárov.