Vykurovanie domu: Aké máte možnosti?

Pri výbere správneho spôsobu vykurovania domu by ste mali mať na pamäti viacero faktorov, ktoré vám s ním pomôžu. O type kúrenia je potrebné uvažovať už vo fáze projektu.

Správna voľba pre vykurovanie domu

Dôležitou súčasťou rozhodnutia je výška vášho rozpočtu na realizáciu vykurovacieho systému a jeho príslušenstva v celej stavbe. Navyše, každá inštalácia si bude vyžadovať nielen peniaze, ale aj čas (napríklad zabudovania prípojky a rozvodov od zdroja tepla do iných miestností, upevnenie radiátorov, …). Ak si budete chcieť teplotu v dome neskôr regulovať, cena aj časová náročnosť sa tak môže zvýšiť o ďalšie zariadenia.

Niektoré práce si doma budete môcť urobiť samy, na niektoré však budete potrebovať pomoc profesionálov. Nezabúdajte, že keď bude kúrenie v prevádzke, bude potrebná jeho obsluha a údržba či servis. Aj na toto si budete musieť vyhradiť čas a zvyknúť, preto vyberajte tak, aby boli pre vás, čo najjednoduchšími.

Lokálne vykurovanie vs. ústredné vykurovanie

Lokálne vykurovanie pozostáva z nezávislej vykurovacej jednotky, ktorá je napojená na rozvody tepla v miestnosti, ktorú po pripnutí na prívod energie zohrieva. Napríklad, gamatka. Oceníte ich v dome, v ktorom nie sú využívané všetky miestnosti.

Náklady na vykurovanie domu sú nižšie pri ústrednom kúrení, ktoré z vykurovacieho kotla rozvádza teplo do všetkých miestností v dome. Pre domáce vykurovanie prináša vyššiu efektivitu tepelného prenosu, možnosť regulácie teploty a jednoduchú obsluhu. Je dobrou voľbou pre dom, ktorého miestnosti si vyžadujú rovnomernú teplotu. Hoci, tuhé palivo, ktoré pre svoj tepelný výkon potrebuje nie je rozhodne eko priateľské.

Mesto verzus dedina

V dome je zvykom inštalovať ústredný, plynový kotol či ekologický zdroj tepla, alebo kombináciu viacerých druhov vykurovania, ktoré ďalej teplo rozvádzajú do miestností priamo v dome. Naopak, v prípade väčšiny bytov sú rozvody tepla napájané z bytov do stúpačiek. Tie potrubím privádzajú teplo z príslušných teplární. Niektoré bytové domy či paneláky však môžu mať tak ako doma vlastný vykurovací systém pod vlastnou správou.

Vykurovanie domu podľa druhu energie

Vykurovanie zemným plynom

Plynové kúrenie predstavuje efektívny spôsob vykurovania, ktorý si pri realizácii prípojky a inštalácii kotla vyžaduje pomerne vysoké náklady. V jeho prospech však hrá fakt, že pri správnej regulácii teploty a vlastníctve moderného kondenzačného kotla vám tento spôsob prinesie teplo za dobrú cenu.

Vykurovanie elektrinou

Existujú jeho dva typy, priamovýhrevné lokálne aj centrálne vykurovanie a akumulačné vykurovanie. V prípade priamovýhrevného lokálneho vykurovania je teplo zaobstarané pomocou elektrického konvektoru alebo teplovzdušným ventilátorom. Ten vyhrieva miestnosť, v ktorej sa nachádza.

Priamovýhrevné centrálne vykurovanie funguje na princípe rozvodu tepla z elektrického kotla, ktorý ohrieva najčastejšie vodu, ktorá ďalej prúdi do radiátorov vo všetkých miestnostiach v dome.

Do povedomia aj popredia sa vracia aj akumulačné vykurovanie. Pri tejto forme sa teplo vyrába počas noci, prostredníctvom nočného elektrického prúdu, ktorý sa premení a uskladní (do šamotových tehiel akumulačnej pece, do vody v elektroakumulačnom kotli alebo do akumulačnej vrstvy v podlahe či priečkach), na teplo, ktoré sa do priestoru uvoľňuje počas nasledujúceho dňa.

Pri voľbe elektrického vykurovania ušetríte náklady spojené s realizáciou prípojky či za kvalitný kotol (plyn) a zároveň budete môcť regulovať svoje teplo. V závislosti od typu elektrického vykurovania, jednu miestnosť či rovnomerne celý dom.

Bohužiaľ pri elektrike ste závislí od dodávateľa, ktorý jednak určuje nielen ceny, ale aj odstávky tepla.

Vykurovanie drevom a uhlím

Aj keď ekológovia bojujú proti vykurovaniu tuhým palivom, na dedinách je stále dostupným, a častokrát aj jediným, spôsobom, ako zabezpečiť teplo pre celú rodinu. Zdroj tepla sa tvorí v peci na drevo, uhlie či kal. Podkúrite, keď potrebujete, priložíte, koľko stačí. A vďaka dobrej izolácii domu, to bude naozaj len keď potrebujete.

Čím viac investujete do pece, tým praktickejšia bude jeho obsluha aj udržiavanie tepla. Okrem počiatočných nákladov budete musieť rátať s financiami na palivové drevo a uhlie, ktoré však pri rozumnom nákupe a kúrení môžu byť výhodnejšie ako vykurovanie plynom či elektrikou. Pri tejto alternatíve však rátajte aj s časom, ktorý si na prípravu paliva a samotné kúrenie budete musieť vyhradiť.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo produkuje zdroj tepla, ktoré je zadarmo. Odoberá teplo z vonkajšieho chladnejšieho prostredia a pri vyššej teplote ho dávkuje do vykurovacieho systému. Pohon čerpadla najčastejšie beží na elektriku (pri 1kWh energie získate 2 až 5-násobok tepelnej energie) na vykurovanie či ohrev vody.

Vďaka rastúcemu záujmu, ceny čerpadiel klesajú, no ich obstaranie je na začiatku stále pomerne veľkou investíciou. Svojich majiteľov však dokáže odmeniť komfortnou a úspornou prevádzkou, pričom počiatočné náklady sa mu vrátia po piatom roku. Výhodu, ktorú pri kúpe čerpadla oceníte, je aj 10-ročná záruka, ktorú mnohí výrobcovia ponúkajú.

Vykurovanie bioplynom

Bioplyn vzniká pri rozklade organickej hmoty bez prístupu k kyslíku vďaka pôsobeniu batérii, kvasiniek či húb. Obsahuje 70 % metánu, vďaka čomu sa stáva alternatívou pre zemný plyn a zdrojom pre výrobu elektrickej energie či tepla. Pre ich výrobu je potrebná kogeneračná jednotka. Ide o motor s elektrickým generátorom, ktorý bioplyn spaľuje. Teplo, ktoré vznikne chladením motora sa ďalej využíva na vykurovanie budov.

Jeho výrobu zabezpečuje bioplynová stanica, na ktorej prevádzku sa viažu aj negatíva, ktoré táto metóda prináša. Jej fungovanie totižto šíri aj zápach, od ktorého však priľahlé domácnosti možno ochrániť výstavbou na vzdialenom mieste. Rovnako môže mať za následok zvýšenie dopravy nákladiakov, ktoré budú dopravovať biomasu do stanice.

Bioplyn je jeden z najekologickejších obnoviteľných zdrojov energie. Nespornou výhodou je tvorba energie z odpadu bez odpadu, nakoľko hmota, ktorá spaľovaním vznikne sa používa ako účinné palivo.

Vykurovanie biomasou

Biomasa je hmotou s organickým živočíšnym alebo rastlinným pôvodom. Na vykurovanie domu je vhodná biomasa rastlinného pôvodu, napríklad zbytky dreva či piliny na výrobu peletiek. Na jej spaľovanie je potrebný špeciálny kotol na spaľovanie alebo peletkové krbové kachle.

Výhodou vykurovania peletkami je cena, ktorá ročne vychádza na cca. okolo 700 €, čo je omnoho menej ako pri elektrine či plyne, no viac ako pri uhlí. Ovládanie kotlov býva zväčša jednoduché. Navyše, ide o ekologický zdroj tepla, ktorý chráni našu planétu. Medzi nevýhody patrí údržba, ktorú si kotol bude vyžadovať, sezónne rozdiely v cene dreva či potreba skladovania dreva v domácich priestoroch.

Vykurovanie solárnou energiou

Pri využívaní solárnej energie existujú dva spôsoby. Vďaka solárnej technike (solárna termika) sa slnečné žiarenie zachytáva cez solárny systém, ktorý ho premieňa na teplo na vykurovanie alebo ohrev vody. Slnečná energia je zadarmo, avšak v niektorých ročných obdobiach jej nemusí byť pre vykurovanie domu dostatok, preto je vhodné solárne vykurovanie kombinovať s iným zdrojom tepla.

Lokálne vykurovanie

Lokálne vykurovanie je dobrou voľbou do priestorov, ktoré sú využívané čiastočne a pre plnohodnotné fungovanie stačí vykúriť len tú, v ktorej sa pohybujete. Aj keď teplotu na niektorých zariadeniach môžete regulovať, pri nepozornosti existuje riziko ich prehriatia.

Sálavé vykurovanie

Toto vykurovanie funguje šírením tepelných vĺn. Sálavé teplo šíri infračervené žiarenie. Tepelné vlny produkuje vykurovacie teleso. Sálavá vykurovacia plocha môže byť umiestnená priamo v stavebnej konštrukcii ako jej súčasť alebo voľne v priestore (sálavé panely, infračervené žiariče, vykurovacie dosky).

Výhody vykurovania sálavým teplom ocenia zle izolované, nepravidelne využívané a rozľahlé objekty. Sálavé teplo ohrieva len predmety a ľudí, nie vzduch, tým sa predchádza teplotným stratám.

Konvekčné vykurovanie

V konvekčných radiátoroch prúdi teplá voda, ktorá ich ohrieva. Teplo z nich prúdi následne aj do vzduchu a tým ho v miestnosti ohrieva. Vykurovacie telesá – radiátory by mali byť umiestnené v priestore s najväčšími tepelnými stratami. Nevýhodou je tepelná náročnosť na vykurovanie zariadenia a nízky podiel sálavého tepla.

Pre lokálne vykurovanie môžete použiť rôzne druhy ohrievačov. Kachľovú pec na drevo, plynový ohrievač či elektrický konvektor.

Ústredne vykurovanie pre celý dom

Najčastejšou ohrevnou zložkou pri ústrednom kúrení je voda, vodná para alebo vzduch. Ústredné kúrenie v dome odvádza teplo z kotla do ďalších tepelných zariadení a tie ohrievajú priestor.

Klasické ústredné vykurovanie

Spaľovaním kotol vytvorí teplo, ktoré sa distribuuje do radiátorov v miestnostiach. Jeho výšku môžete na nich regulovať podľa aktuálnej potreby.

Nízkoteplotné ústredné vykurovanie

Podlahové kúrenie

Najčastejšie sa realizuje ako teplovodné. Jeho výhodou je nízka teplota ohrievanej vody. Systém podlahového kúrenia v kombinácii s tepelným čerpadlom či kondenzačným plynovým kotlom dokáže zabezpečiť veľmi úsporné kúrenie a teploty 29 °C , v kúpeľni až 36 °C.

Stropné kúrenie

Stropné panely dokážu vďaka princípu šírenia sálavého tepla priniesť do izieb vyššie teploty ako podlahové kúrenie. Teplovodné stropné kúrenie dokáže navyše počas leta aj chladiť. Stropné kúrenie je vhodné do priestorov, v ktorých je masívna drevená podlaha, sú na nej položené hrubé koberce či do miestností s veľkými oknami alebo bez radiátorov.

Stenové infrapanely

Stenové panely môžu byť vyrobené v rôznych dizajnoch, zo skla, mramoru, kovu či dokonca obrazu tak aby do interiéru nenásilne zapadli. Pomocou sálavého tepla vyhrievajú predmety i osoby v priestore.

Teplovzdušné vykurovanie domu

Krb v miestnosti nasáva vzduch z teplovzdušného prúdenie, ktorý sa kúrením v krbe ohrieva a ďalej, v podobe tepla, prúdi do miestnosti. Ako akumulačný prvok je ku kúreniu pridané podlahové kúrenie a vykurovacia jednotka – teplovzdušný krb s výmenníkom. V prípade potreby kúrenia je potrebná rekuperačná vložka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podarilo sa vám získať dom, po ktorom ste dlho túžili a už si pýta len dotvoriť do krásy?

Poradíme vám, ako si zariaďovanie domu užiť a z vašej nehnuteľnosti vyčarovať útulne rodinné hniezdo.

Papierovanie a vybavovačky v procese kúpy, prevodu nehnuteľností alebo starosti okolo stavby dokážu poriadne vyčerpať. A tak sa ľahko stane, že pred finále dokončenia vysnívaného domu vám zostane už len trochu energie, ktorú ste ochotní vložiť do výberu obkladu do kúpeľne či dverí. O farbe kobercov, či vôbec o kobercoch alebo takých závesoch nieto ani reči.

zar-2Pred koncom sa však netreba vzdávať. Vybraný nábytok, farby a doplnky by mali spoločne nielen fungovať, ale aj hrať. Melódiu, ktorá vás neomrzí ani po 10-tich rokoch. Bolo by škodou kupovať a meniť zariadenie domu za krátky čas opäť, len preto, že sa ste sa nechali ovládnuť pesimizmom úradov, bánk či dokonca povrchným prístupom v predajniach a na zariaďovanie dôkladne nesústredili.

zar-1Zariadenie domu – viete, čo chcete?

Podarilo sa vám buď dom kúpiť, postaviť alebo ste ho zdedili. Už len tým ste podstúpili proces, ktorý si vyžaduje čas, trpezlivosť a obetu rôzneho druhu aj v prospech financovania rôznych úprav a stavebných prác.

Dôležitý začiatok vytvoril váš zodpovedný vzťah k príbytku a s ním prichádzajú aj vaše prvé úvahy o jeho interiéri. Obraz a nálada, ktorá sa vám dostatočne dostane pod kožu potrebuje jediné: konkrétny a funkčný návrh pre každý jeden centimeter priestoru domu.

Dispozičné riešenie musíte poznať z pamäti

Vaša predstava kráča ruka v ruke s dispozíciou. Samozrejme, existuje rozdiel, ako ju vnímate. Ak ste dom postavili už jeho samotný návrh v sebe ukrýva rozvrhnutie miestností s napojením na inžinierske siete a ak nie hotový, minimálne načrtnutý dizajn interiéru. Výhodou stavby domu je to, že vy sami si ju určíte. Ak však prerábate hotový dom, jeho zariaďovanie bude vychádzať z dispozície, ktorej sa jeho prípadné úpravy musia prispôsobiť.

Zmerajte si svoje možnosti

Predtým, ako začnete premýšľať a vymýšľať, pomerajte si všetky dôležité rozmery, aby ste už od začiatku pracovali s reálnymi číslami a teda aj s reálnymi nápadmi a návrhmi. Predídete tak možnému sklamaniu pri výbere napríklad nábytku do kuchyne.

zar-3Profesionála si zaplatíte, ale jeho pomoc je na nezaplatenie

Výborným začiatkom je nákres dispozície, do ktorého si môžete navrhnúť rozloženie najdôležitejších nábytkových častí a spotrebičov do jednotlivých miestností. Poskytne vám jasný prehľad o tom, čo bude kde stáť. Nezabudnite vyznačiť okná dvere či pomyselné rozdelenie dennej a nočnej ćasti.

Ak neovládate špeciálne programy, vystačíte si aj s vkreslením jednoduchej poznámky ceruzkou.

Tu je však na mieste spomenúť, že nič nenahradí presnú vizualizáciu, ktorá navrhne jasné riešenie pre zariaďovanie celého domu. Pomôžu vám s ňou interiéroví dizajnéri. Ide o službu, ktorú si na jednej strane zaplatíte, na druhej jej využitím získate čas aj zdravé nervy.

zar-4Trh ponúka more možností od výberu farieb, cez obklady, nábytok až po dekorácie. Veľmi ľahko sa v ňom môžete utopiť. Predstavu, ktorú ste získali pozeraním iných interiérov domov už máte, ale pri realizácii vašej, prídete na to, že podlahy, ktoré sa vám tak páčili v časopise, sú príliš drahé na váš rozpočet alebo sa vám nebudú vôbec hodiť k nábytku, ktorý ste už vybrali.

Rady dizajnéra sa nemusíte držať do bodky, hoci ak mu poskytnete dostatok informácii o sebe a vašich želaniach, jeho návrhu možno neodoláte. Minimálne sa však stane výborným plánom, do ktorého budete už len vyberať konkrétne kúsky skladačky.

Venujte čas zoznamu

Na základe finálneho návrhu si urobte zoznam položiek spotrebičov, v ktorom si aspoň predbežne stanovte plánovanú sumu, do ktorej by ste sa chceli zmestiť. Pri jeho vytváraní strávite chvíľku času, ktorá vám však plne vynahradí momenty lovenie v pamäti:

“Máme všetko? čo ešte nemáme? Koľko nám ešte ostáva peňazí?…”

Zároveň si doň môžete ku jednotlivým položkám vkladať obrázky, ktoré vás zaujali či po ich realizácii aj sumu, ktorú vás reálne stáli.

Najdôležitejšie na začiatok

Úvod patrí prvkom, ktoré sa meniť nebudú najbližšie desaťročie alebo aj nikdy. Začnite kľúčovými časťami, ktoré určia výsledný charakter príbytku ako sú podlahy, farby na steny, podlahy, dlažba a obklady do kúpeľne a zvyšku domu, kuchynská linka, štýl obývacej steny a sedačky či typ osvetlenia.

Inšpirujte sa

Nebojte sa inšpirovať časopismi, praktickými článkami na kupujemebyvanie.sk, obrázkami na sociálnych sieťach či pri návštevách u vašich známych. Zaujímavé nápady si prispôsobíte podľa seba. A vždy to urobíte inak, aby ste sa odlíšili. Predsa len, každý sme iný, a naše bývanie nebude nikdy rovnaké. Aj keď nakupujeme na jednom mieste či čítame tie isté články o bývaní.

Nechajte si poradiť

Rozhliadnite sa vo svojom okolí po niekom, kto nedávno riešil zariaďovanie domu. Popýtajte sa na skúsenosti s výrobou nábytku na mieru, či spotrebičov.

Alebo aj všetkého.

Osobné referencie a odporúčania sú nad zlato a môžu vás nasmerovať priamo na dobrý kontakt bez toho, aby ste blúdili po predajniach, vypytovali sa a zisťovali.

Overeného pomocníka spoznáte aj v praktických radách na domadoma.sk. V našich článkoch vám pravidelne predstavíme nápomocné rady, tipy a triky.

Zariadenie domu by malo byť radostným obdobím, v ktorom dolaďujete finálny vzhľad vášho bývania. A popravde nezariaďujete si len bývanie, zariaďujete si aj život. Dom by mal byť radostný vrelý a na prvý aj tisíci pohľad váš, aby ste všetko, čo vám budúcnosť prinesie zvládali v pohode.

Fotografie: Pinterest