Kedy sa oplatí zveriť dohľad nad stavbou do rúk nezávislého odborníka?

pixabay.com

Plánujete stavbu domu a chcete ho postaviť rýchlo, s čo najnižšími nákladmi a zároveň čo najkvalitnejšie? Veľkou pomocou každého stavebníka je nezávislý dozor, ktorý dozrie na hladký priebeh vašej stavby. Poradí vám pri príprave projektovej dokumentácie, pomôže s realizáciou stavby a dotiahne s vami kolaudáciu nehnuteľnosti a jej zápis do katastra. 

Kedy je odborný dohľad na stavbe nevyhnutný? 

Ak rodinný dom staviate svojpomocne, ukladá vám zákon povinnosť zabezpečiť stavebný dozor. Nezávislý stavebný dozor je užitočný aj vtedy, keď sa rozhodnete, že stavbu zadáte firme na kľúč. So skúseným a kvalitným odborným dohľadom budete mať istotu, že na nej prebehne všetko v poriadku, a že neminiete veľa peňazí navyše.

Kto môže vykonávať stavebný dozor?

Stavebný dozor je odborník, ktorý dohliada na hladkú realizáciu stavby. Je to odborne spôsobilá osoba, ktorá musí mať oprávnenie na výkon tejto činnosti. Definuje ho stavebný zákon § 46b.

Tomuto odborníkovi môžete zveriť dohľad na dodržiavanie časového harmonogramu a koordináciu prác. Zaručí vám, že vaša stavba bude zrealizovaná kvalitne, v dohodnutom čase a za dohodnutú cenu. 

pexels

Aké sú hlavné zodpovednosti a úlohy stavebného dozoru? 


Stavebný dozor zodpovedá, aby bola stavba postavená v súlade s projektom a dohodnutým časovým harmonogram, dohliada na dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek. Zodpovedá tiež za to, že všetky úkony na stavbe sú uskutočnené v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Stavebný má ďalej na starosti: 

  • zisťovanie nedostatkov na stavbe a zabezpečenie ich odstránení,
  • zabezpečenie priebehu stavby tak, aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 
  • sledovanie stavebného denníka a vedenie záznamov,
  • odsúhlasovanie prípadných zmien oproti projektu,
  • riešenie reklamácií so zhotoviteľom, zabezpečenie ich riešení,
  • priebežné zhotovovanie fotodokumentácie počas výstavby,
  • kontrolovanie faktúr a dohľad nad dodržiavaním stanoveného rozpočtu. 
pixabay.com

Koľko stojí stavebný dozor? Oplatí sa to?

Ceny za stavebný dozor bývajú rôzne. To, koľko vás nakoniec bude stáť, závisí od viacerých faktorov. Patrí medzi ne veľkosť stavby, lokalita, časový harmonogram, rozsah prác, či zložitosť projektu. Bežná cena kvalitného stavebného dozoru je 2 % z celkovej ceny realizácie stavby. Náklady vynaložené na stavebný dozor sa vám vrátia. Kvalitný stavebný dozor vám ustráži termíny a ušetrí celkové náklady, pričom bude zachovaná kvalita stavby. Najväčším prínosom stavebného dozoru je najmä to, že vám ušetrí veľa starostí so stavbou.

Rekonštrukcia starého či stavba nového domu: Čo sa oplatí viac?

freepik.com

Poloha

Pokiaľ nebývate v Bratislave alebo väčšom meste, tak kvôli predpokladaným nákladom sa často viac oplatí zrekonštruovať nehnuteľnosť „z druhej ruky“ namiesto stavby nového domu. Ušetríte tak čas a peniaze, ktoré by ste minuli na výber a kúpu prázdneho stavebného pozemku, navrhnutie úplne novej stavby a vybavovanie povolení.

Ak ale predsa len ste skôr za stavbu nového domu, nie je jedno, kde ju postavíte. V prvom rade požiadajte odborníka o vyhodnotenie, či sú vaše predstavy reálne pre daný pozemok. V oblastiach so svahmi a väčšími výškovými rozdielmi je dokonca možné, že budete potrebovať konzultovať s geodetom. Nájdite ale profesionála, najlepšie s referenciami od iných zákazníkov. Našťastie v dnešnom online svete to už bude jednoduché, v prehliadači zadáte potrebné kľúčové slovo a vaše mesto, napríklad geodet Nové Zámky. Pravdepodobne narazíte aj na firmu Geogroup.sk, ktorá v tejto oblasti poskytuje profesionálne, pohotové a rýchle služby.   

freepik.com

Nezabudnite zistiť ani to, či sa v bezprostrednej blízkosti pozemku nenachádza nejaká pamiatka. V takomto prípade je dôležité vedieť, aké sú možnosti a aké povolenia treba získať. No a kľúčové je aj to, aké stavebné povolenie udeľuje miestny stavebný úrad.

Finančné zdroje

Premyslite si, aké zdroje máte k dispozícii: koľko peňazí máte k dispozícii z osobných úspor, či môžete rátať s podporou rodiny, ako i to, na aký úver, pôžičku alebo granty máte nárok. Ten ideálny scenár je samozrejme to, že všetko dokážete zaplatiť z vlastnej peňaženky, no v dnešnej dobe je len málo takýchto šťastlivcov. Pokiaľ si myslíte, že pôžička je pre vás tou najlepšou alternatívou, oplatí sa investovať čas a energiu do menšieho prieskumu trhu. Zistite, čo sa vám oplatí a ktorá bude pre vás tá pravá. Veľkou pomocou môže byť internetový portál Financer.sk, ktorý sa zameriava práve na porovnanie pôžičiek.  Okrem toho, myslite triezvo, zvážte, či budete schopní splácať svoj dlh aj v nejakej nečakanej nepriaznivej životnej situácii.

Majte na pamäti to, že či už ide o rekonštrukciu alebo stavbu nového domu, vo väčšine prípadov nie je možné určiť presnú konečnú sumu vopred. Zhruba sa však oplatí zmapovať, aká je maximálna suma, ktorá pokryje všetky náklady. Nie je nič horšie, ako keď musíte stavebné práce stopnúť kvôli finančnému chaosu.

freepik.com

Urgentnosť situácie

Rozhodujúcim faktorom pre mnohých je to, kedy sa môžu do svojho nového domova nasťahovať. To potom je pre nich argumentom pre rekonštrukciu. Treba si však dať pozor, aby výsledný proces nezabral viac času ako stavba nového domu. Kľúčový je v tom momentálny stav stavby, ktorú ste sa rozhodli rekonštruovať. 

Pred kúpou si teda vypýtajte rady odborníka. Starý dom môže skrývať veľa možných chýb, ktoré na prvý pohľad ani nevidíte, napríklad nesprávne architektonické riešenia a problematické štruktúry. Dôležitou otázkou je, či je potrebné nahradiť potrubie novým systémom, aké staré je elektrické vedenie alebo či je potrebná výmena dvier a okien. 

Niektoré veci vidíte aj „voľným okom“. Nie je jedno napríklad to, či sú steny izieb poškodené, možno dokonca i mierne zrútené alebo stačí na nich nalepiť kvalitné tapety, a môžete sa nasťahovať. Tá druhá možnosť sa vám môže na prvé počutie javiť ako príliš jednoduché riešenie, avšak to je tiež jedna z princípov, ktoré uľahčia a urýchlia celý proces: zbytočne nekomplikovať. Podstatné je počúvať odborníkov a nakupovať kvalitné materiály. Ak napríklad hľadáte vyššie spomenuté tapety, produkty od Donga.sk bezpečne dokážu nahradiť náter na steny – či už ide o estetické alebo praktické hľadisko. 

freepik.com