Ako vzniká a zaniká vecné bremeno pri nehnuteľnosti?

shutterstock

Vlastníte nehnuteľnosť, no získali ste k nej aj niečo navyše?

Vecné bremeno je jednou z foriem užívania nehnuteľnosti v prospech niekoho iného. Stretnúť sa s ním môžete nielen vtedy, keď byt kupujete, ale prekvapiť vás môže skutočne kdekoľvek.

Ako porozumieť vecnému bremenu?

Pozrite sa na to spolu s nami.

Čo je vecné bremeno

Jeho presnú definíciu nájdete v Občianskom zákonníku.

V skratke však vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Ak vo vás táto poučka evokuje miernu náročnosť, vysvetliť vám to môžu aj tieto príklady.

Máte svojich rodičov, ktorí vlastnia rodinný dom. Zveria ho práve vám alebo súrodencom, no pod podmienkou vlastného dožitia. Rodič má teda v tomto prípade právo doživotného užívania svojej nehnuteľnosti.

Ďalším príkladom môžu byť aj pozemky, napríklad prejazd automobilom cez cudzí pozemok, či právo umiestnenia aj takej maličkosti, akou je napríklad reklamná tabuľa. Aj na základe týchto príkladov je samozrejmé, že práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe.

Užívateľ aj nadobúdateľ, sú teda oprávnení vecným bremenom užívať cudziu vec, znášať náklady, a v prípade, že danú nehnuteľnosť užíva aj vlastník, sú obaja povinní znášať rôzne potrebné opravy, či náklady podľa miery spoluužívania.

Ako vzniká vecné bremeno?

Môžete ho získať týmito spôsobmi:

 1. Písomná zmluva – vecné bremeno, ktoré sa vypracúva k pozemku týmto spôsobom, by malo obsahovať aj plán, prípadne nákres s konkrétnymi údajmi z geodetického oddelenia. 
 2. Závet v spojení s rozhodnutím o dedičskom konaní- vecné bremeno tu vzniká priamo smrťou a určuje, kto bude povinný toto vecné bremeno konať/trpieť.
 3. Schválená dohoda dedičov – konkrétni dediči sa dohodnú napríklad o užívaní nejakej časti zdedenej nehnuteľnosti (napr. pozemku, záhrady).
 4. Rozhodnutie príslušného orgánu, najmä súdu.
 5. Zo zákona.
 6. Výkonom práva (vydržaním).

Zmluvu k vecnému bremenu zriaďuje väčšinou vlastník nehnuteľnosti, pokiaľ to osobitný zákon neudáva inak, alebo neoprávňuje tým aj ďalšie osoby.

Ako zaniká vecné bremeno

Tak, ako ste k vecnému bremenu prišli, môže naozaj jednoducho zaniknúť. Väčšinou sa to deje týmito spôsobmi:

 1. Zo zákona – smrťou oprávnenej osoby, ale aj vtedy, ak už vecné bremeno neslúži potrebám, pre ktoré bolo zriadené. Zo zákona však môže zaniknúť aj prevodom v rámci konkurzu.
 2. Rozhodnutím konkrétneho orgánu – súd väčšinou rozhoduje o konkrétnych zmenách a nepomeroch.
 3. Splynutím – oprávnený človek z vecného bremena sa stane vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá je ním zaťažená.
 4. Uplynutím času alebo doby, na ktorú bolo vecné bremeno zriadené.
 5. Splnením rozväzovacej podmienky (jednou z nich môže byť konkrétny priestor, ktorý je potrebný len do určitej miery a do určitého času).
 6. Premlčaním, ktoré sa nevzťahuje na vecné bremená zriadené zákonom.

V prípade využívania vecného bremena nielen konkrétnou osobu, ale aj každým ďalším vlastníkom nehnuteľnosti, je potrebné urobiť ešte jeden krok. Zapísanie do katastra nehnuteľnosti na list vlastníctva vecným bremenom zaťaženej nehnuteľnosti.

Čo na záver?

Ak máte nehnuteľnosť zaťaženú vecným bremenom, stráca svoju trhovú hodnotu. Poriadne si teda premyslite každý krok, ktorý je s ňou spojený.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Toto sú najlepšie a najhoršie lokality na bývanie v Bratislave

shutterstock

Najlepšie bývanie v Bratislave je veľmi subjektívne a záleží na viacerých faktoroch. Medzi štvrťami a lokalitami sú však určité rozdiely, ktoré vplývajú na kvalitu života.

Medzi hlavné kritériá patrí prostredie, vzdialenosť do centra, občianska vybavenosť, množstvo zelene, možnosti parkovania, kriminalita, zastavanosť územia. Ale tiež mnoho ďalších, individuálnych kritérií ako napr. dostupnosť kvalitných škôl.

Najlepšie lokality na bývanie v Bratislave sú tak oblasti, ktoré sú bližšie k centru s dobrou vybavenosťou a tiež blízko prírody.

V Bratislave je takýchto štvrtí hneď niekoľko.

Najlepšie sú hodnotené Koliba, Slavín a Horský Park, ktoré sú blízko centra, ale poskytujú výhody a kľud okolitej prírody. Veľmi dobre tiež skončili lokality ružinovských sídlisk, ktoré poskytujú príjemný komfort bývania s dobrou dostupnosťou do samého centra.

Ľudia tiež uprednostňujú štvrte v Karlovej Vsi a Dúbravke, ktoré sú v širšom centre, ale zas s príjemným prostredím blízko lesa.

Na druhú stranu sú najhoršie štvrte, ktoré sú od centra ďaleko, v priemyselných oblastiach so zlým dopravným prístupom, kde sú síce ceny bytov nižše, ale deti by ste v nich vychovávať nechceli.

Najhoršie bývanie v Bratislave je tak v lokalitach v mestských štvrtiach Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Petržalka, ale napr. i v Starom Meste na Obchodnej ulici.

 

slavín staré mesto bývanie
shutterstock
Medzi najlepšie bývanie v Bratislave patrí aj Slavín

Nasledujúca tabuľka ukazuje najlepšie a najhoršie bývanie v Bratislave na základe prieskumu pána Ivana Andráška na FPV UMB v Banskej Bystrici.

Najlepšie bývanie v Bratislave

LOKALITA MESTSKÁ ŠTVRŤ
Koliba Staré Mesto
Slavín Staré Mesto
Kalvária – Horský park Staré Mesto
Trávniky Ružinov
Štrkovec Ružinov
Ostredky Ružinov
Pošeň Ružinov
Rovnice Karlova Ves
Kútiky Karlova Ves
Podvornice Dúbravka
Záluhy Dúbravka
Stará Dúbravka Dúbravka
Kramáre Nové Mesto
Krasňany Rača
PrievozNové Mesto

 

Najhoršie bývanie v Bratislave

 

LOKALITAMESTSKÁ ŠTVRŤ
Kopčany Petržalka
Lúky Juh a Sever Petržalka
Dolné Hony Podunajské Biskupice
Medzi Jarkami Podunajské Biskupice
Vrakuňa Vrakuňa
Vlčie Hrdlo Ružinov
Centrum Staré Mesto
Obchodná ulica Staré Mesto
Podháj Lamač
Staré Grunty Karlova Ves
Podháj Lamač
Istrochem Nové Mesto
Jurajov Dvor Nové Mesto
Trnávka Ružinov
staré mesto bývanie
shutterstock
Staré mesto láka blízkosťou do centra, ale i službami

Najlepšie bývanie v okolí Bratislavy

Nielen bratislavským trendom je sťahovanie sa do okolitých satelitov. Tie sľubujú atraktívne spojenie vlastného domu so záhradou za nižšiu cenu na skok od Bratislavy. Tento krok si však treba dobre premyslieť. Negatívnom takéhoto riešenia je dobrovoľná izolácia, nekonečné zápchy alebo neustále pendlovanie medzi domom a centrom.

Prečítajte si veľmi dobrý článok na tému bývania v satelitoch.

Súhlasíte, že najlepšie bývanie v Bratislave je v týchto lokalitách alebo máte inú skúsenosť?