Ako vzniká a zaniká podielové spoluvlastníctvo nehnuteľností?

shutterstock

Podielové spoluvlastníctvo je vlastnícky vzťah minimálne dvoch osôb k istej nehnuteľnosti (veci). Dôležité je pochopiť to, že všetci majitelia vlastnia danú vec ako celok a žiaden z nich nemá konkrétnu časť.

Výška spoluvlastníckeho podielu sa určuje percentuálne alebo zlomkom a nepredstavuje reálnu časť na veci.
Podstava spoluvlastníctva tkvie v tom, že každý sa podieľa na právach a povinnostiach v takom rozsahu, ktorý zodpovedá veľkosti jeho podielov.

Vznik podielového vlastníctva

Ak podiel nie je vyjadrený konkrétnym číslom, musí platiť zákonná domnienka o rovnosti všetkých podielov. Ako spoluvlastnícky podiel vzniká?

 • právnym predpisom,
  • dedením,
  • vysporiadaním manželstva,
  • vydržaním,
 • právnym úkonom,
  • dohodou o kúpe,
  • zmluvou o prevode spoluvlastníckeho podielu,
  • dohodou o založení spoluvlastníckych vzťahov,
 • rozhodnutím súdu.

Zaobchádzanie so spoločnou nehnuteľnosťou

Ide najmä o údržbu, opravu, úpravu a používanie spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní o hospodárení sa najčastejšie uplatňuje väčšinový princíp, ktorý je založený na veľkosti podielov vlastníkov.

Ako môžete nakladať so svojim podielom?

 • prevedenie na iného majiteľa,
 • darovanie,
 • prenechanie inej osobe závetom.

Ako vyzerá podielového spoluvlastníctvo reálne?

Bohužiaľ, nezhody pri spoločnom vlastníctve nie sú ničím výnimočným. Spolu so svojím súrodencom zdedíte po starej mame byt, ktorý zrekonštruujete.

Váš brat/sestra žijú v byte, ktorý máte v spoločnom vlastníctve. Pri rekonštrukcii od vás vyžadujú peniaze. Ako spoluvlastník bytu ste povinný podieľať sa na obnove a udržiavaní spoločných častí a spoločných zariadení domu, v ktorom sa byt nachádza.

Treba si uvedomiť to, že podriadiť sa musí ten, kto má menšiu časť majetku. Výnimkou sú len situácie, pri ktorých ide o podstatné zmeny pri hospodárení. Menšinové práva sú chránené predkupným právom.

Spoluvlastníci musia nehnuteľnosť predávať za rovnakú sumu ako tretej osobe, s výnimkou prevádzania nehnuteľnosti na blízku osobu.

Platenie daní

Pri daní z nehnuteľností je povolená úprava spoluvlastníkmi, najlepšie písomnou dohodou. Tiež si môžete určiť svojho zástupcu. Ak nehnuteľnosť prenajímate, každý z vlastníkov sa musí zaregistrovať na daňový úrad (samozrejme, len ak zaregistrovaný ešte nie ste).

Daňové priznanie podáva každý vlastník samostatne podľa spoluvlastníckych podielov. Príjem z prenájmu si rozdelíte a uvádzate len svoj podiel.

Zánik podielového vlastníctva

Dohodou

Táto forma je oveľa preferovanejšia. Ak neuspejete, jedinou cestou je súd. Je dôležité, aby dohoda upravovala všetky vzájomná práva, povinnosti a nároky, akými sa podielové vlastníctvo ruší. Nesmiete zabudnúť ani na zákonné ustanovenia:

 • písomnú formu,
 • uvedenie na kataster.

Rozhodnutím súdu

 • rozdelenie veci,
 • prikázanie 1. alebo viacerým spoluvlastníkom za náhradu,
 • predaj 3. osobe a rozdelenie sumy medzi spoluvlastníkov podľa veľkosti podielu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Toto sú najlepšie a najhoršie lokality na bývanie v Bratislave

shutterstock

Najlepšie bývanie v Bratislave je veľmi subjektívne a záleží na viacerých faktoroch. Medzi štvrťami a lokalitami sú však určité rozdiely, ktoré vplývajú na kvalitu života.

Medzi hlavné kritériá patrí prostredie, vzdialenosť do centra, občianska vybavenosť, množstvo zelene, možnosti parkovania, kriminalita, zastavanosť územia. Ale tiež mnoho ďalších, individuálnych kritérií ako napr. dostupnosť kvalitných škôl.

Najlepšie lokality na bývanie v Bratislave sú tak oblasti, ktoré sú bližšie k centru s dobrou vybavenosťou a tiež blízko prírody.

V Bratislave je takýchto štvrtí hneď niekoľko.

Najlepšie sú hodnotené Koliba, Slavín a Horský Park, ktoré sú blízko centra, ale poskytujú výhody a kľud okolitej prírody. Veľmi dobre tiež skončili lokality ružinovských sídlisk, ktoré poskytujú príjemný komfort bývania s dobrou dostupnosťou do samého centra.

Ľudia tiež uprednostňujú štvrte v Karlovej Vsi a Dúbravke, ktoré sú v širšom centre, ale zas s príjemným prostredím blízko lesa.

Na druhú stranu sú najhoršie štvrte, ktoré sú od centra ďaleko, v priemyselných oblastiach so zlým dopravným prístupom, kde sú síce ceny bytov nižše, ale deti by ste v nich vychovávať nechceli.

Najhoršie bývanie v Bratislave je tak v lokalitach v mestských štvrtiach Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Petržalka, ale napr. i v Starom Meste na Obchodnej ulici.

 

slavín staré mesto bývanie
shutterstock
Medzi najlepšie bývanie v Bratislave patrí aj Slavín

Nasledujúca tabuľka ukazuje najlepšie a najhoršie bývanie v Bratislave na základe prieskumu pána Ivana Andráška na FPV UMB v Banskej Bystrici.

Najlepšie bývanie v Bratislave

LOKALITA MESTSKÁ ŠTVRŤ
Koliba Staré Mesto
Slavín Staré Mesto
Kalvária – Horský park Staré Mesto
Trávniky Ružinov
Štrkovec Ružinov
Ostredky Ružinov
Pošeň Ružinov
Rovnice Karlova Ves
Kútiky Karlova Ves
Podvornice Dúbravka
Záluhy Dúbravka
Stará Dúbravka Dúbravka
Kramáre Nové Mesto
Krasňany Rača
PrievozNové Mesto

 

Najhoršie bývanie v Bratislave

 

LOKALITAMESTSKÁ ŠTVRŤ
Kopčany Petržalka
Lúky Juh a Sever Petržalka
Dolné Hony Podunajské Biskupice
Medzi Jarkami Podunajské Biskupice
Vrakuňa Vrakuňa
Vlčie Hrdlo Ružinov
Centrum Staré Mesto
Obchodná ulica Staré Mesto
Podháj Lamač
Staré Grunty Karlova Ves
Podháj Lamač
Istrochem Nové Mesto
Jurajov Dvor Nové Mesto
Trnávka Ružinov
staré mesto bývanie
shutterstock
Staré mesto láka blízkosťou do centra, ale i službami

Najlepšie bývanie v okolí Bratislavy

Nielen bratislavským trendom je sťahovanie sa do okolitých satelitov. Tie sľubujú atraktívne spojenie vlastného domu so záhradou za nižšiu cenu na skok od Bratislavy. Tento krok si však treba dobre premyslieť. Negatívnom takéhoto riešenia je dobrovoľná izolácia, nekonečné zápchy alebo neustále pendlovanie medzi domom a centrom.

Prečítajte si veľmi dobrý článok na tému bývania v satelitoch.

Súhlasíte, že najlepšie bývanie v Bratislave je v týchto lokalitách alebo máte inú skúsenosť?