Život na dedine: Bývanie na vidieku alebo v meste?

V tomto článku sa pozrieme na to, aké výhody i nevýhody má život na dedine či vidieku. Nemáme tým namysli rozvinuté obce v blízkosti väčších miest s kvalitnou občianskou vybavenosťou, ale skôr menej rozvinuté vidiecke oblasti.

Ako plynie život na dedine a čo tam ľudia robia?

Zväčša dedinčania alebo obyvatelia vidieka žijú veľmi jednoduchý život v súlade s prírodou a podľa toho sa venujú aj rôznym povolaniam, napríklad roľníctvu, remeselníctvu, poľnohospodárstvu, chovateľstvu atď. Najmä poľnohospodári sú hlboko spätí s dedičstvom, kultúrou a zvykmi na dedine, kedže tvrdo pracujú počas štyroch ročných období. Vedeli by ste si predstaviť zarábať si na živobytie takouto krásnou, ale i náročnou prácou?

Na druhej strane, ak sa pre život na dedine rozhodnete, získate pokoj, na míle vzdialený od šialeného ruchu mestského života. Každodenným naplnením sa v tomto prípade stane príroda, zeleň, farmárčenie, potok, čerstvý vzduch, vôňa lesa, domáce i hospodárske zvieratá.

Viac inšpirácií nájdete denne na našom INSTAGRAME

 

View this post on Instagram

 

A post shared by domadoma (@domadoma.sk) on

Aké výhody prináša život na dedine?
 • Pokoj
 • Zdravý život
 • Nižšie náklady na život
 • Šťastie
 • Prírodu
 • Kvalitné suroviny

Pokoj

Dediny a vidiecke oblasti ponúkajú pokojné prostredie, vzdialené na míle od chaosu miest. Ľudia v nich vedú pokojný, relaxačný životný štýl (hoci ich práca je často fyzicky náročná), obklopení krásnymi scenériami a zeleňou. Zobúdzajú sa na spev vtákov, cvrlikanie svrčkov a sú doslova zžití s prostredím, ktoré ich obklopuje. Zvyčajne sa všetky tieto pozitíva odrážajú aj v ich konaní a životoch, pretože majú čisté srdcia, sú otvorenejší, milí a pohostinní. Ruku na srdce, koľko susedov v mestskom paneláku by ste požiadali o pomoc v prípade núdze, alebo si s nimi len tak posedeli na kávičke?

Zdravý život

Ľudia z dediny sú, vďaka spôsobu života, ktorý vedú, fyzicky zdatnejší a aktívnejší. Kým pre obyvateľov miest je dennou rutinou prevažne pobyt v klimatizovaných biznis centrách a presuny v MHD, dedinčania veľkú časť dňa trávia vonku. Podobne je to aj so stravou. Jabko či kaleráb si nemusia nekupovať ráno v supermarkete, ale jednoducho si ho odtrhnú na záhrade.

Životné náklady

Život na dedine je oveľa jednoduchší a teda aj životné náklady, odvíjajúce sa od životných potrieb ľudí sú na oveľa nižšej úrovni. Oblasti, vzdialené od väčších miest, ponúkajúcich hojnosť a luxus, si vystačia aj z mála. Ľudí potešia aj základné produkty, ktoré popri obyčajnom jedle potrebujú pre svoje prežitie.

Mnohí nepotrebujú ani internet, káblovku či iné technické výdobytky, ktoré sú v dnešnom svete úplne bežné. Ani veľa spoločenských aktivít v obciach nenájdete. Výsledkom tohto spôsobu života je ľahšia hlava, sústredené prežívanie prostého života a s tým automaticky späté aj nižšie náklady.

Šťastie

Šťastie je vzácna vec a je kľúčom k pozitivite. Je krásne a zvláštne zároveň, že ľudia žijúci na dedinách dokážu nájsť svoje šťastie aj v malých, často obyčajných veciach a maličkostiach. Na rozdiel od obyvateľov mesta sú spokojní aj so základnými potrebami žitia. Význam majú pre nich najmä dobré a zdravé vzťahy v rodine a komunite. ľudia sa starajú jeden o druhého, snažia sa aj z mála udržať všetkých svojich blízkych v zdraví, v šťastí a spokojnosti.

Príroda

Život na dedine prináša najmä krásne prostredie, plné zelene, čerstvého vzduchu, čistej pramenitej vody a domácich poctivých potravín. Toto všetko v meste budete hľadať len ťažko, alebo si jednoducho za to budete musieť priplatiť na špecializovaných trhoch.

Kvalitné suroviny

Na dedine si dopestujete, vybartrujete či zoženie čerstvé sezónne ovocie a zeleninu, mäso z malochovu či domáce vajíčka oveľa jednoduchšie a najmä lacnejšie, ako v meste.

Vidiecke oblasti i dediny sú zároveň súčasťou primárnych sektorov hospodárstva, odkiaľ začína celý cyklus. Naše výrobné odvetvia vo veľkej miere závisia od surovín, ktoré dostávame z poľnohospodárskej pôdy. Je však pravdou, že v súčasnosti sa na Slovensku zvýhodňujú menej náročné plodiny. Tie môžu pri lepších finančných podporách poľnohospodári uprednostniť pred pestovaním finančne náročnejšej zeleniny. Zelenina je pritom podľa poľnohospodárov tri až štyrikrát pracnejšia na finančné zdroje, ľudskú prácu, uskladnenie i odbytovanie, ako bežné strukoviny.

Aké nevýhody prináša život na dedine?
 • Všednosť a nuda
 • Málo príležitostí
 • Zlá infraštruktúra

Všednosť a nuda

Život je jedna jazda, neustále plynie, napreduje a nikdy to nebude inak. V dnešnej dobe sú ľudia v obrovskom zhone za zárobkom a blahobytom. Ľudia, žijúci na dedinách sa tomuto šialenému trendu len ťažko dokážu prispôsobiť a vyrovnať. Pre mnohých obyvateľov mesta je život na dedine skôr spiatočnícky, nudný alebo všedný v porovnaní s tým, čo všetko ponúka mesto.

Málo príležitostí

Život na dedine plynie svojim príjemným, pomalým tempom. Málokedy v ňom môžete očakávať bohaté kultúrne vyžitie, prekvapivé gastronomické zážitky a rôznorodé možnosti trávenia voľného času.

Navyše ak sa rozhodnete presťahovať, môže byť pre vás zložité nájsť zaujímavé pracovné miesto s dobrým finančným ohodnotením.

Aj kvalita vzdelávania, vybavenie škôl či ponuka mimoškolských výchovných zariadení v regióne vám nemusí vyhovovať. V prípade vyšších nárokov, budete musieť svoje ratolesti dopraviť do vzdielenejších väčších miest, čo určite ovplyvní rodinný rozpočet a najmä vašu dennú rutinu.

Nedostatok dobrej infraštruktúry

Rozvoj obcí významne ovplyvňuje úroveň infraštruktúry a tá v dedinách, v porovnaní s mestami nebýva vysoká. Rozbité cesty, nižšia dostupnosť hromadnej dopravy, či dokonca chýbajúce inžinierske siete nepridávajú žiadnej obci na príťažlivosti.

Čo si teda na záver vybrať?

Po poznaní všetkých faktov, môžeme zhrnúť, že život na dedine je aj napriek niektorým mínusom veľmi vyhľadávaný i prospešný. Ak niekto túži po zmene a chce stres veľkomesta vymeniť za uvoľnený život, je pre neho vidiek jasnou voľbou. Všetky nedostatky sa dajú preklenúť, ak si svoje priority usporiadate inak.

Nevýhody, ktoré sme spomenuli sa dajú znížiť aj väčšou podporou obcí, najmä rozvojom ich infraštruktúry, zvyšovaním dopravnej dostupnosti, ale i využívaním rôznych dotácií na rozvoj cestovného ruchu či ochranu ich kultúrneho dedičstva. S týmito opatreniami dediny určite dokážu prežiť a vyhnúť sa tak neželanému vyľudňovaniu.

Viac inšpirácií nájdete denne na našom INSTAGRAME

 

View this post on Instagram

 

A post shared by domadoma (@domadoma.sk) on

Ako vzniká a zaniká vecné bremeno pri nehnuteľnosti?

shutterstock

Vlastníte nehnuteľnosť, no získali ste k nej aj niečo navyše?

Vecné bremeno je jednou z foriem užívania nehnuteľnosti v prospech niekoho iného. Stretnúť sa s ním môžete nielen vtedy, keď byt kupujete, ale prekvapiť vás môže skutočne kdekoľvek.

Ako porozumieť vecnému bremenu?

Pozrite sa na to spolu s nami.

Čo je vecné bremeno

Jeho presnú definíciu nájdete v Občianskom zákonníku.

V skratke však vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Ak vo vás táto poučka evokuje miernu náročnosť, vysvetliť vám to môžu aj tieto príklady.

Máte svojich rodičov, ktorí vlastnia rodinný dom. Zveria ho práve vám alebo súrodencom, no pod podmienkou vlastného dožitia. Rodič má teda v tomto prípade právo doživotného užívania svojej nehnuteľnosti.

Ďalším príkladom môžu byť aj pozemky, napríklad prejazd automobilom cez cudzí pozemok, či právo umiestnenia aj takej maličkosti, akou je napríklad reklamná tabuľa. Aj na základe týchto príkladov je samozrejmé, že práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe.

Užívateľ aj nadobúdateľ, sú teda oprávnení vecným bremenom užívať cudziu vec, znášať náklady, a v prípade, že danú nehnuteľnosť užíva aj vlastník, sú obaja povinní znášať rôzne potrebné opravy, či náklady podľa miery spoluužívania.

Ako vzniká vecné bremeno?

Môžete ho získať týmito spôsobmi:

 1. Písomná zmluva – vecné bremeno, ktoré sa vypracúva k pozemku týmto spôsobom, by malo obsahovať aj plán, prípadne nákres s konkrétnymi údajmi z geodetického oddelenia. 
 2. Závet v spojení s rozhodnutím o dedičskom konaní- vecné bremeno tu vzniká priamo smrťou a určuje, kto bude povinný toto vecné bremeno konať/trpieť.
 3. Schválená dohoda dedičov – konkrétni dediči sa dohodnú napríklad o užívaní nejakej časti zdedenej nehnuteľnosti (napr. pozemku, záhrady).
 4. Rozhodnutie príslušného orgánu, najmä súdu.
 5. Zo zákona.
 6. Výkonom práva (vydržaním).

Zmluvu k vecnému bremenu zriaďuje väčšinou vlastník nehnuteľnosti, pokiaľ to osobitný zákon neudáva inak, alebo neoprávňuje tým aj ďalšie osoby.

Ako zaniká vecné bremeno

Tak, ako ste k vecnému bremenu prišli, môže naozaj jednoducho zaniknúť. Väčšinou sa to deje týmito spôsobmi:

 1. Zo zákona – smrťou oprávnenej osoby, ale aj vtedy, ak už vecné bremeno neslúži potrebám, pre ktoré bolo zriadené. Zo zákona však môže zaniknúť aj prevodom v rámci konkurzu.
 2. Rozhodnutím konkrétneho orgánu – súd väčšinou rozhoduje o konkrétnych zmenách a nepomeroch.
 3. Splynutím – oprávnený človek z vecného bremena sa stane vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá je ním zaťažená.
 4. Uplynutím času alebo doby, na ktorú bolo vecné bremeno zriadené.
 5. Splnením rozväzovacej podmienky (jednou z nich môže byť konkrétny priestor, ktorý je potrebný len do určitej miery a do určitého času).
 6. Premlčaním, ktoré sa nevzťahuje na vecné bremená zriadené zákonom.

V prípade využívania vecného bremena nielen konkrétnou osobu, ale aj každým ďalším vlastníkom nehnuteľnosti, je potrebné urobiť ešte jeden krok. Zapísanie do katastra nehnuteľnosti na list vlastníctva vecným bremenom zaťaženej nehnuteľnosti.

Čo na záver?

Ak máte nehnuteľnosť zaťaženú vecným bremenom, stráca svoju trhovú hodnotu. Poriadne si teda premyslite každý krok, ktorý je s ňou spojený.