Aké sú aktuálne nové byty v meste Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou sú okresné mesto, ktoré patria do Trenčianskeho kraja. Mesto leží v údolí rieky Bebrava v Bánovskej pahorkatine pod Strážovskými vrchmi vo výške 216 metrov na morom. Mesto má vyše 18 000 obyvateľov.

Mestské časti Bánoviec tvoria:

 • Biskupice
 • Dolné Ozorovce
 • Horné Ozorovce
 • Malé Chlievany

Aktuálne nové byty v Bánovciach nad Bebravou

Projekt Nové Byty Bánovce

Jedným z aktuálnych projektov novostavieb v Bánovciach je projekt Nové Byty Bánovce, ktorý začne so štartom výstavby v Auguste 2017. V pláne ma investor postaviť 5 identických bytových domov s 19. bytmi v každom objekte. Spolu tak pôjde tak o 95 bytov od 1., 2., 3. až po veľkorysé 4. izbové byty.

nove-byty-banovcePonuka bytov v novostavbe

Každý bytový dom má 4. nadzemné podlažia s výťahom. Parkovanie je zabezpečenie parkovacím miestom pred objektom, ale tiež krytými miestami pod objektom s možnosťou odkúpenia.

jednoizbový byt s výmerou 40,89 m2 začína na sume 48 900 plus 7 000 za parkovacie miesto. 3 izbový byt s výmerou 62,60 m2 začína na cenovke 84 900 m2. Byty sa predávajú v štandarde.

Lokalita

Projekt Nové Byty Bánovce sa nachádza v lokalite Dubnička, v pokojnej mestskej časti s výhľadom na okolitú prírodu. Plusom je dostupná občianska vybavenosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Ročné vyúčtovanie za byt: Na čo si dávať pozor pri nedoplatkoch

ročné vyúčtovanie za byt
shutterstock

Rok 2018 sa skončil a hoci ročné zúčtovanie od vlastníka, správcu bytového domu alebo spoločenstva vlastníkov bytov vám bude doručené až v máji 2019 (najneskôr do 31. 5. 2019), je dobré vedieť už teraz, na čo si pri ročnom vyúčtovaní za byt dávať pozor.

Správca totiž robí ročné vyúčtovanie za byt na základe odpočtov skutočnej spotreby už začiatkom roka, kedy rovnako aktualizuje aj počet osôb užívajúcich byt. Mnoho správcov už svoju prácu vykonáva diaľkovo a priebežne počas celého roka.

Ročné vyúčtovanie za byt – dôležité položky

 • Teplo na vykurovanie
 • Ohrev teplej vody
 • Objem teplej vody
 • Objem studenej vody
 • Zrážková voda
 • Energia spoločných priestorov
 • Upratovanie spoločných priestorov
 • Výťahy
 • Komíny
 • Spoločná televízna anténa
 • Odvoz a likvidácia odpadu
 • Havarijná služba
 • Poistenie domu
 • Požiarna ochrana, strážna služba
 • Správcovský poplatok, poplatok zástupcom vlastníkov v dome

Správca bytového domu musí predložiť aj správu o svojej činnosti za predošlý rok, prehľad o finančnom hospodárení v bytovom dome, o stave spoločných častí a zariadení domu. Tu by mali byť informácie o stave strechy, múrov, omietky, kotolní, výťahov, spoločných priestorov.

Pri každej službe by mali byť uvedené údaje za bytový dom a byt vo forme preplatku alebo nedoplatku. Skontrolujte si vaše vlastné údaje, či súhlasí meno a počet osôb v byte, výmera bytu, stav meračov teplej a studenej vody, dátum spracovania vyúčtovania, či uvedená suma záloh je totožná so skutočne zaplatenými zálohami.

Ročné vyúčtovanie za byt – preplatky

Správca domu vám vráti preplatky najnejskôr 30 dní od dátumu, kedy vám bolo ročné vyúčtovanie za byt doručené. Ak vo vašom bytovom dome existuje veľké množstvo nedoplatkov, vyplácanie preplatkov sa môže oneskoriť, avšak o tom vás správca musí informovať. Peniaze vám budú zaslané na účet, z ktorého realizujete platby (ak sa so správcom nedohodnete, že preplatok započíta do nasledujúcej zálohovej platby).

Ročné vyúčtovanie za byt – nedoplatky

Na uhradenie nedoplatkov máte 15 dní od doručenia ročného vyúčtovania za byt a urobíte ho pomocou príkazu na úhradu alebo QR kódu. Ak to nestihnete, dostanete pripomienku vo forme sms alebo emailu a ak to nespravíte ani potom, správca môže peniaze vymáhať súdnou cestou.

ročné vyúčtovanie za byt
shutterstock

Na čo si dávať pozor

Každá položka v ročnom vyúčtovaní za byt musí obsahovať údaje o nameranej spotrebe za bytový dom a jej finančnom vyúčtovaní z faktúry od dodávateľa služby. Následne musí byť rozrátaná na jednotlivé byty. V zmluve o výkone správy musia byť jasne stanovené pravidlá, podľa ktorých sa jednotlivé položky rozpočítavajú.

Je nutné skontrolovať stav odpočtu pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a odsúhlasený koeficient rozpočítavania nákladov na vykurovanie. Každá zúčtovaná služba musí obsahovať údaje za dom, prípadne aj vchod tak, aby si vlastník bytu mohol skontrolovať, či má správne vypočítaný podiel za byt.

Reklamácie

Najčastejším dôvodom reklamácií býva výška nameranej spotreby. Nedoplatky za teplo sú najčastejšie reklamovanou položkou. Na základe údajov z meračov, ktoré určujú spotrebnú zložku, sa rozpočítajú celkové náklady na vykurovanie a teplú vodu v objekte pomerovo medzi všetkých spotrebiteľov. Pre byty, kde údaj o spotrebe chýba, sa náhradná spotreba určí podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva. Majiteľ bytu býva potom často vo vyúčtovaní zaskočený nedoplatkom.

Ak nie ste spokojný s vaším ročným zúčtovaním za byt, s reklamáciou sa obráťte na správcu bytového domu. Ak je vaša reklamácia oprávnená a opodstatnená, musí správca vyúčtovanie opraviť, pričom náklady znáša ten, kto chybu spôsobil.