Toto sú 3 základné typy striech pre rodinný dom: Ktorú si vybrať?

shutterstock

Strecha výrazne ovplyvňuje celkový vzhľad domu, a tak by ste jej výberu mali venovať dostatočnú pozornosť. V článku sa dozviete, aké typy striech pre rodinný dom si môžete zvoliť a aké sú výhody a nevýhody jednotlivých z nich.

Plochá strecha

Typickou pre modernú architektúru je rovná strecha. Vyznačuje sa jednoduchosťou – či už ide o konštrukciu, alebo jej vzhľad. Jej výhodou je, že je lacná, avšak k nevýhodám patrí náročná údržba a kratšia životnosť v porovnaní so strechami šikmými. Ak je však správne odvodnená a boli na ňu použité kvalitné materiály, bude veľmi spoľahlivá. Pre správne odvodnenie rovnej strechy je dôležitý vhodný spád. Ten by mal byť od 2 do 10 stupňov.

V rodinných domoch dokonale postačí najjednoduchšie riešenie v podobe jednoplášťovej plochej strechy. Krytiny plochých striech sú povlakové a najčastejšie sa používajú plastové alebo asfaltové pásy. Pre odolnosť voči UV žiareniu sa na ne zvykne uložiť ešte vrstva štrku. Ploché strechy je možné využiť aj ako terasy a priestory na oddych. V tom prípade je však potrebné použiť odolnejšiu konštrukciu a materiály.

plochá strecha
cezaar.tv

Šikmá strecha

Šikmá sedlová strecha so sklonom 45 stupňov je rokmi overená klasika s nádychom vidieka, avšak bez problémov si našla uplatnenie aj v modernej architektúre. Keďže sa dnes krov veľmi často využíva ako obytný priestor, myslite na to pri konštruovaní strechy. Strecha by nemala dispozične obmedzovať podkrovný priestor. Z praktických dôvodov je dôležité ho tepelne odizolovať. Moderným riešením pri šikmých strechách sú tzv. ťažké strechy, teda strechy z pórobetónu alebo keramické strechy. Majú jednoduchú konštrukciu a ich pozitívom je tiež výborná schopnosť regulovať tepelné výkyvy v podkroví.

Klasickými strešnými krytinami sú pálená a betónová škridla. Vyznačujú sa dobrými zvukotesniacimi a termoregulačnými schopnosťami, no a vďaka modernej povrchovej úprave sú odolné voči machu aj poveternostným vplyvom. Zaujímavosťou je, že môžu tiež odrážať infračervené žiarenie. Táto schopnosť chráni strechu pred prehievaním. No a niektoré strešné krytiny dokonca disponujú samočistiacou schopnosťou.

šikmá strecha
jrkvc.sk

Zelená strecha

Pri otázke, aké sú typy striech pre rodinné domy, sa určite stretnete aj so zelenou strechou. Ide o veľmi efektný a na pohľad príjemný variant zastrešenia domu. Veľkou výhodou zelenej strechy je, že vegetácia a pôda tlmia zvuk a vyrovnávajú výkyvy teploty. Pod zelenou strechou je v lete o 2 až 3 stupne chladnejšie ako pod klasickou strechou. Zelené strechy majú veľký ekologický prínos, ktorý spočíva v zadržiavaní vody zo zrážok a v zlepšovaní ovzdušia. Nevýhodou je, že sú veľmi náročné na statiku domu. Negatívom je tiež vysoká cena za zeminu, pretože jej vrstva by mala byť vysoká od 30 do 100 cm. No a ak sa pre tento typ strechy rozhodnete, budete sa musieť o zeleň aj starať.

Zaujímavou a takmer bezúdržbovou alternatívou zelenej strechy je extenzívna zelená strecha. Nie je síce určená na pravidelný pohyb ľudí, avšak nemusíte sa ňu takmer vôbec starať. Výhodou takejto zelenej strechy je, že v porovnaní s intenzívnou zelenou strechou predstavuje menšiu záťaž pre statiku vášho domu.

zelená strecha
shutterstock

Zhrnutie na záver

To, aké sú typy striech pre rodinný dom, už viete. Ak vás niektorý z nich zaujal viac ako ostatné a rozhodli ste sa, že je pre vás správnou voľbou, ešte raz si všetko premyslite a pre istotu sa poraďte s odborníkmi. Myslite nielen na dizajnovú stránku, ale aj na praktickosť a údržbu. Zelená strecha je síce krásna, avšak vyžaduje si starostlivosť. V prípade, že na údržbu nebudete mať čas a priestor, siahnite radšej po bezúdržbovej šikmej streche, ktorou nič nepokazíte.

Komentáre (Toto sú 3 základné typy striech pre rodinný dom: Ktorú si vybrať?)

 1. čo sa mi pači je vleka a biela garažova brana. Len mi vadi dekor brany. Osobne by som ho skombinovala s dekorom dveri, aby to k sebe pekne ladilo a ako celok by to vyzeralo velmi prijemne

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ako vzniká a zaniká vecné bremeno pri nehnuteľnosti?

shutterstock

Vlastníte nehnuteľnosť, no získali ste k nej aj niečo navyše?

Vecné bremeno je jednou z foriem užívania nehnuteľnosti v prospech niekoho iného. Stretnúť sa s ním môžete nielen vtedy, keď byt kupujete, ale prekvapiť vás môže skutočne kdekoľvek.

Ako porozumieť vecnému bremenu?

Pozrite sa na to spolu s nami.

Čo je vecné bremeno

Jeho presnú definíciu nájdete v Občianskom zákonníku.

V skratke však vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Ak vo vás táto poučka evokuje miernu náročnosť, vysvetliť vám to môžu aj tieto príklady.

Máte svojich rodičov, ktorí vlastnia rodinný dom. Zveria ho práve vám alebo súrodencom, no pod podmienkou vlastného dožitia. Rodič má teda v tomto prípade právo doživotného užívania svojej nehnuteľnosti.

Ďalším príkladom môžu byť aj pozemky, napríklad prejazd automobilom cez cudzí pozemok, či právo umiestnenia aj takej maličkosti, akou je napríklad reklamná tabuľa. Aj na základe týchto príkladov je samozrejmé, že práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe.

Užívateľ aj nadobúdateľ, sú teda oprávnení vecným bremenom užívať cudziu vec, znášať náklady, a v prípade, že danú nehnuteľnosť užíva aj vlastník, sú obaja povinní znášať rôzne potrebné opravy, či náklady podľa miery spoluužívania.

Ako vzniká vecné bremeno?

Môžete ho získať týmito spôsobmi:

 1. Písomná zmluva – vecné bremeno, ktoré sa vypracúva k pozemku týmto spôsobom, by malo obsahovať aj plán, prípadne nákres s konkrétnymi údajmi z geodetického oddelenia. 
 2. Závet v spojení s rozhodnutím o dedičskom konaní- vecné bremeno tu vzniká priamo smrťou a určuje, kto bude povinný toto vecné bremeno konať/trpieť.
 3. Schválená dohoda dedičov – konkrétni dediči sa dohodnú napríklad o užívaní nejakej časti zdedenej nehnuteľnosti (napr. pozemku, záhrady).
 4. Rozhodnutie príslušného orgánu, najmä súdu.
 5. Zo zákona.
 6. Výkonom práva (vydržaním).

Zmluvu k vecnému bremenu zriaďuje väčšinou vlastník nehnuteľnosti, pokiaľ to osobitný zákon neudáva inak, alebo neoprávňuje tým aj ďalšie osoby.

Ako zaniká vecné bremeno

Tak, ako ste k vecnému bremenu prišli, môže naozaj jednoducho zaniknúť. Väčšinou sa to deje týmito spôsobmi:

 1. Zo zákona – smrťou oprávnenej osoby, ale aj vtedy, ak už vecné bremeno neslúži potrebám, pre ktoré bolo zriadené. Zo zákona však môže zaniknúť aj prevodom v rámci konkurzu.
 2. Rozhodnutím konkrétneho orgánu – súd väčšinou rozhoduje o konkrétnych zmenách a nepomeroch.
 3. Splynutím – oprávnený človek z vecného bremena sa stane vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá je ním zaťažená.
 4. Uplynutím času alebo doby, na ktorú bolo vecné bremeno zriadené.
 5. Splnením rozväzovacej podmienky (jednou z nich môže byť konkrétny priestor, ktorý je potrebný len do určitej miery a do určitého času).
 6. Premlčaním, ktoré sa nevzťahuje na vecné bremená zriadené zákonom.

V prípade využívania vecného bremena nielen konkrétnou osobu, ale aj každým ďalším vlastníkom nehnuteľnosti, je potrebné urobiť ešte jeden krok. Zapísanie do katastra nehnuteľnosti na list vlastníctva vecným bremenom zaťaženej nehnuteľnosti.

Čo na záver?

Ak máte nehnuteľnosť zaťaženú vecným bremenom, stráca svoju trhovú hodnotu. Poriadne si teda premyslite každý krok, ktorý je s ňou spojený.