Kedy budete potrebovať stavebné povolenie?

shutterstock

Pri rekonštrukciách vašich domov či bytov sú len 3 zákonné možnosti, ktoré predchádzajú stavebnej práci: získanie stavebného povolenia, ohlásenia úprav na úrade alebo práce, ktoré si nevyžadujú informovanie o výkone.

Za neinformovanie o stavebných prácach, ktoré vyžadujú povolenie alebo ohlásenie, môžete dostať pokutu. Pokuty hrozia za neohlásenie úprav až výšky 331, 94 € a úpravu bez stavebného povolenia do 829, 85 €.

Stavebné povolenie musíte mať pri:

 • zmenách stavby: zásahy do nosných stien, ktoré môžu narušiť statiku,
 • stavebných úpravách: zmena účelu používania bytov,
 • prístavbách, nadstavbách.

V praxi to znamená, že ak máte v pláne zväčšovať dvere, búrať nosné steny, pristavovať garáž či ďalšie poschodie na dome, musíte mať stavebné povolenie.

Ako stavebné povolenie získať?

Povolenie získate od príslušného stavebného úradu v obci, na ktorom sa musíte preukázať listom vlastníctva z katastrálneho úradu.

Dôležité je myslieť na to, že každý úrad má predpísanú lehotu 1 mesiac na vybavenie žiadostí. Ak preto plánujete rekonštrukciu začnite povolenia vybavovať v dostatočnom predstihu.

Vybavovanie vás bude totiže stáť veľa nervov a papierovačiek.

Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje:

 • meno, priezvisko, adresu stavebníka a projektanta,
 • druh, účel a miesto stavby + predpokladaný dátum ukončenia,
 • parcelné čísla a druhy stavebného pozemku,
 • údaj či stavbu uskutoční zhotoviteľ alebo sa uskutoční svojpomocou,
 • zoznam účastníkov stavebného konania,
 • základné informácie o stavbe:
  • technické a výrobné zariadenie,
  • budúca prevádzka a jej vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

K žiadosti nezabudnite priložiť

 • doklady o vašom vlastníctve,
 • projektovú dokumentáciu v 3. vyhotoveniach,
 • rozhodnutia, stanoviská, súhlasy a posudky dotknutých orgánov,
 • kópiu všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu.

Po skončení prác musíte príslušný úrad požiadať o kolaudačné rozhodnutie, na základe ktorého vám vydá rozhodnutie o užívaní stavby.

Kedy vám bude stačiť ohlásenie stavby?

Ohlásenie sa podáva na stavebné úrady, ak ide o:

 • drobné stavby s doplnkovou funkciou,
 • úpravy, ktoré nemenia vzhľad stavby,
 • rekonštrukcie, ktoré nezasahujú do nosných stien a nemenia účel stavby,
 • pri udržiavacích prácach, ktoré môžu ovplyvniť stabilitu budovy,
 • práce na kultúrnych pamiatkach.

Ak máte v pláne dostaviť k domu prístrešok, pivnicu alebo murovať jadro, či zaskliť balkón alebo vymeniť bytové jadro, postačí vám len ohlásenie.

Cena stavebného povolenia a ohlásenia drobnej stavby

 • ohlásenie drobnej stavby: 10 €,
 • stavebné povolenie: 23 €.

Pri väčších zmenách, ako je búranie nosnej steny, je potrebný posudok statika, ktorého cena sa pohybuje v rozmedzí od 20 do 250 €.

Situácie, kedy sa úradmi nemusíte zapodievať

V rámci bežných opráv fasády, strešnej krytiny, odkvapových žľabov, oplotenia nemusíte nič ohlasovať. Úradom sa vyhnete aj pri rekonštrukcii vnútorných priečok, omietok, podláh, komínov, okien, schodíšť. A rovnako, vás papierovačky minú aj pri údržbe výťahov, klímy, vykurovacích kotlov, výmene kuchynských liniek, vaní, skríň či bežnom maľovaní priestorov.

Nezabúdajte na susedov

Hluk a vyššie znečistenie budú musieť trpieť hlavne vaši susedia. V rámci slušnosti by ste v bytovke mali vyvesiť oznam o rekonštrukcii s krátkym ospravedlnením. Práce v čase nočného kľudu a víkendov skúste vynechať.

Zhrnutie

Pred začatím prác zvážte, či prerábku zvládnete sami alebo si budeme musieť najať stavebnú firmu a architekta. Nezačínajte bez povolenia a vyhnete sa zbytočným problémom.

ďalšie info: djsarchitecture.sk

Ohlásenie drobnej stavby: Kedy ho pri rekonštrukcii budete potrebovať

stavba rekonštrukcia bytu
shutterstock

Ak ste si kúpili byt v pôvodnom stave, väčšinou sa nevyhnete kompletnej rekonštrukcii.

Mnoho nových majiteľov bytu predpokladá, že pri rekonštrukcii nepotrebujú žiadne povolenia. Mýlia sa a riskujú zbytočnú pokutu od stavebného úradu. Neverili by ste, koľko anonymných udaní na stavebný úrad môžete dostať od vašich nových susedov.

Na rekonštrukciu sa preto poriadne pripravte a nenechajte nič na náhodu.

Stavebné povolenie alebo stačí len ohlásenie drobnej stavby

Každý stavebný zásah vo vašom novom byte podlieha buď stavebnému povoleniu alebo ohláseniu drobnej stavby.

Začneme ale pekne po poriadku.

Oznam o rekonštrukcii bytu pre susedov

Rekonštrukcia vášho nového bytu sa najviac dotkne vašich susedov, ktorí budú musieť strpieť zvýšenú hlučnosť a zvýšenú prašnosť v spoločných priestoroch.

Zákon vám síce žiadnu povinnosť oznamovať stavebné práce v byte voči susedom neukladá, ale je to voči nim základný prejav slušnosti. A tiež prostriedok, ako si zbytočne nepokaziť vzťahy a uľahčiť si celý priebeh rekonštrukcie.

Vyhnite sa prerábkám v nočných hodinách cez víkend, resp. minimálne v nedeľu, inak riskujete narušenie vzťahov s ľuďmi, s ktorými budete v spoločnom dome žiť mnoho rokov.

Vyveste v spoločných priestoroch na výťah, vchodové dvere alebo na chodbe oznam o začatí stavebných prác vo vašom byte. V krátkosti sa ospravedlňte za znížený komfort, zvýšený hluk a prašnosť počas doby rekonštrukcie. Môžete pridať tiež telefónne číslo, na ktorom vás môžu v prípade otázok kontaktovať.

Dajte si pozor na neporiadok v spoločných priestoroch, ako je vstup do vchodu, výťah a pod. Firma by mala neporiadok vždy po sebe poupratať.

Bonus zadarmo

Stiahnite si vzor oznamu o rekonštrukcii bytu, v ktorom len zmeníte vaše údaje.

Rekonštrukciu bytu naša legislatíva rozdeľuje na:

Ako však vedieť, kedy potrebujete stavebné povolenie a kedy nemusíte rekonštrukciu nikomu ohlasovať.

Stavebné povolenie musíte mať ak:

 • ak zasahujete do nosných stien stavby a môže to ovplyvniť statiku stavby,
 • meníte dispozičné riešenie a výmeru jednotlivých izieb alebo meníte účel používania bytu,
 • ak pristavujete, meníte a realizujete veľké stavebné úpravy.

Ako vybaviť stavebné povolenie?

Vybaviť stavebné povolenie je pre silné povahy, ktoré majú dostatok nervov a času. Pred každým podaním odporúčam navštíviť najbližší stavebný úrad a poradiť sa priamo u nich. Stavebné úrady fungujú totiž dosť autonómne a kým na jednom by ste nepochodili, inde sú viac flexibilní.

Zväčšenie dverí a búranie nosnej steny

Ak zasahujete do nosnej steny, napr. pri zväčšovaní otvoru dverí, spolu so stavebným povolením potrebujete statický posudok, ktorý posúdi technickú realizovateľnosť. Statik tiež určí, ktorá stena je nosná a ktorá je len priečka a tiež spôsob zásahu do nosnej steny.

Problémom zásahu do nosnej steny je, že potrebujete tiež vyjadrenie správcu vlastníkov bytu spolu s nadpolovičným súhlasom vlastníkov bytov. Buď ich všetkých osobne obeháte alebo si počkáte na schôdzu vlastníkov bytov.

Výmena a zmena okien

Stavebné povolenie budete tiež potrebovať, ak meníte štruktúru a rozloženie okien alebo meníte celkový vzhľad stavby.

búranie nosnej steny
shutterstock

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlasovaciu povinnosť pri rekonštrukcii bytu máte vtedy ak:

 • nemeníte vzhľad stavby, nezasahujete do nosných konštrukcií a nemeníte účel používania stavby,
 • ak realizujete drobnú stavbu, ktoré plnia doplnkovú stavbu k hlavnej stavbe do 25 m2 a výšku 5 m.

Medzi takéto práce patrí napr.:

Zasklenie balkóna alebo zasklenenie lodžie

Musíte mať minimálne ohlásenie drobnej stavby, ktorý posúdi vhodnosť použitého riešenia. Môže sa stať, že stavebný úrad vyhodnotí potrebu stavebného povolenia napr. pri použití rámového systému. Vtedy sa povoleniu nevyhnete.

Rekonštrukcia kúpeľne alebo bytového jadra

Ak nezasahujete do nosných konštrukcií pri obnove kúpeľne, stačí vám len ohlásenie drobnej stavby, napr. pri spájaní WC a kúpeľne. Budete tiež musieť predložiť statický posudok.

Ak však napr. pôvodné umakartové priečky vybúrate a nahradíte novými priečkami v tých istých rozmerov, nepotrebuje rekonštrukciu ani ohlasovať.

rekonštrukcia bytového jadra
shutterstock

Podáte ho na predtlačenom formulári stavebného úradu na mestskom úrade. Spolu s ním je vhodné predložiť súhlas predsedu spoločenstva vlastníkov bytov, prípadne správcu. Niekedy musíte tiež doložiť vyjadrenia statika (napr. ak spájate WC a kúpeľňu)

Po ohlásení rekonštrukcie musíte počkať na vyjadrenie stavebného úradu. Ten má na vyjadrenie štandardných 30 dní a môže vyjadriť námietky a nariadiť vám potrebné stavebné povolenie. Ak nemáte v ruke vyjadrenie stavebného úradu, radšej rekonštrukciu nezačínajte. Ohlásenú drobnú stavbu následne po dokončení kolaudovať nemusíte.

Renovácia alebo stavba nového plota

Ak plot renovujete alebo vymienate a ostane zachovaná jeho línia, nemusíte tento zásah stavebnému úradu vôbec ohlasovať. Pri stavbe nového plota si musíte splňiť povinnosť ohlásením na stavebný úrad.

Stavba bazénu

Murovaný, betónovy bazén musíte ohlásiť ako drobnú stavbu.

Altánok a prístrešok na auto

Pri stavbe týchto objektov sa všetko odvíja od ich rozlohy. Ak sú to stavby do 25m2 stačí vám ohlásenie drobnej stavby, ak sú to stavby väčšie ko 25m2, musíte podať stavebné povolenie.

Rekonštrukciu nemusíte ohlásiť ak realizujete bežné udržiavacie práce

Výmena okien

Výmena okien sú udržiavace práce a nepotrebujete stavebné povolenie ani ohlásenie stavby za predpokladu, že nemeníte rozmer okien a delenie okien.

Výmena elektrických rozvodov v byte

Ide o udržiavacie práce, ale budete potrebovať vykonanie odbornej skúšky a vydanie revíznej správy.

Maliarske a natieračské práce a výmena zariadení

Napr. výmena vecí ako sú kuchynské linky, vane, vstavané skrine. Taktiež sa jedná len o udržiavacie práce, takže nemusíte nič ohlasovať.

Poplatky za stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby

 • poplatok za ohlásenie drobnej stavby je 10 €,
 • cena pre stavebné povolenie pri rekonštrukcii domu alebo bytu je 23 €,
 • statický posudok od autorizovaného statika je podľa náročnosti práce od 20 do 250 €.

Pokuty za rekonštrukciu bez stavebného povolenia a ohlásenia

 • ak ste rekonštrukciu uskutočnili bez ohlásenia drobnej stavby, môžete dostať pokutu 331,94 €,
 • ak ste rekonštrukciu uskutočnili bez stavebného povolenia, môžete dostať pokutu 829,85 €.

Bonus zadarmo

Stiahnite si vzor oznamu o rekonštrukcii bytu, v ktorom len zmeníte vaše údaje.

Zhrnutie článku

Rekonštrukcia bytu v pôvodnom stave je náročná vec nielen pre pre vás, ale aj vašich susedov, ktorí musi strpieť zvýšený diskomfort počas realizovaných prác. Pristupujte k nej preto zodpovedne a všetky časti rekonštrukcie ohláste príslušnému stavebnému úradu podľa charakteru.

Zbytočne tak nebudete riskovať pokuty, ktoré sú najmä v prípade neplatného stavebného povolenia vysoké.