Ukážeme vám, aké výhody má tepelné čerpadlo a podľa čoho si ho vybrať

tepelné čerpadlo
shutterstock

Rovnako ako v iných odvetviach, aj v oblasti vykurovania prichádzajú na trh nové trendy. Jedným z nich je aj vykurovanie prostredníctvom tepelného čerpadla. Ak staviate dom a hľadáte spôsob jeho vykurovania, práve tepelné čerpadlo môže byť cesta, ktorou sa vybrať.

Tepelné čerpadlá sú na trhu už nejakú dobu, no v poslednom čase zažívajú svoju zlatú éru. Pri výbere iných výrobkov, napríklad aut alebo mobilných telefónov, vieme, na aké parametre sa musíme zamerať. Ako vybrať tepelné čerpadlo vám poradíme práve v tomto článku.

Ako tepelné čerpadlo funguje

Pre výber toho správneho tepelného čerpadla musíme rozumieť samotnému princípu fungovania. Tepelné čerpadlo funguje ako obrátená chladnička. Čerpá energiu z vonkajších priestorov, aby ju následne distribuovalo do interiéru budovy. Podľa technologického postupu ide o štyri jednoduché kroky:

  1. Vyparovanie: Chladiaca zmes vo vonkajšej sústave čerpá teplo, vďaka ktorému mení svoje skupenstvo na plynné.
  2. Stláčanie / Kompresia: Kompresor stlačí tento plyn, pričom nárastom tlaku stúpa aj teplota až na úroveň 80°C.
  3. Kondenzácia: Zohriata chladiaca zmes doputuje k výmenníku a následne je distribuovaná do vykurovacích jednotiek v budove vo forme teplej vody. Tá studená sa vracia späť do výmenníku, kde sa opäť ohrieva.
  4. Expanzia: Skvapalnená chladiaca kvapalina sa opäť vracia do vonkajšej jednotky, kde započne opäť proces od začiatku.

Práve v súvislosti s týmto procesom môžete naraziť na prvý dôležitý parameter: vykurovací faktor. Toto číslo reprezentuje účinnosť zariadenia. Je to pomer medzi vyprodukovaným teplom a spotrebovanou energiou na chod zariadenia.

Kde začať?

Prvým krokom je výber typu čerpadla. Tie delíme, podľa spôsobu, ktorým získavajú energiu na ohrev vody. Ide o typ vzduch-voda, voda-voda a zem-voda. Univerzálne riešenie neexistuje, keďže do výberu vstupuje množstvo faktorov. Výber ovplyvňuje samotné riešenie stavby, jej lokalita (napr. dostupnosť vody, geotermálne podmienky, či dostatočná rozloha pozemku pre zemný kolektor), ale aj časová náročnosť inštalácie. V neposlednom rade aj cena.

Zlatou strednou cestou je preto riešenie vzduch-voda. Práve pre dobrý pomer ceny a výkonu sa toto riešenie stalo najobľúbenejším v posledných rokoch.

tepelné čerpadlo zem voda
archiexpo

Nominálny výkon

Výkon je základným ukazovateľom, ktorý udáva maximálny vykurovací výkon jednotky v presne stanovených podmienkach. V prípade riešenia vzduch-voda je to vonkajšia teplota a teplota vykurovacej vody.

V priebehu roka sa však vonkajšia teplota vzduchu mení v závislosti na ročných obdobiach. Toto, pri riešení vzduch-voda, spôsobuje zmenu parametrov, aj keď príkon zostáva rovnaký. Práve kvôli tomuto správaniu, je potrebné zvoliť dostatočný výkon, aby jednotka dokázala kompenzovať svojim výkonom tepelné straty budovy.

Tepelné straty

Veľkosť tepelných strát má výrazný dopad na výber tepelného čerpadla. V prípade, že má budova tepelnú stratu na úrovni 10 kW, nebude možné ju vykúriť jednotkou s vykurovacím výkonom 6 kW. Informácie o tepelných stratách budovy nájdete v projektovej dokumentácií vašej stavby. Ak ich nepoznáte, odborné firmy, zaoberajúce sa inštaláciou tepelných čerpadiel, väčšinou ponúkajú analýzu tepelných strát budov.

tepelné čerpadlo vzduch voda
daikin

Efektivita čerpadla

Okrem výkonu venujte pozornosť aj údajom ako sú COP (vykurovací faktor), a EER – účinnosť čerpadla v režimoch kúrenia, resp. chladenia. Účinnosť je pomer výkonu čerpadla s jeho príkonom. Hodnota COP 3,5 znamená, že čerpadlo vyprodukuje tri a pol násobok tepla v porovnaní s elektrickou energiou, ktorú čerpadlo spotrebovalo.

Určite však skontrolujte, či v údaji výrobca zahŕňa príkon všetkých častí sústavy, teda napríklad obehového čerpadla, biviálneho zdroja, prípadne odmrazovania. Ak z rovnice totiž vyjmete niektorú časť okruhu, údaj je skreslený a v skutočnosti môže byť jeho efektivita nižšia.

Sezónna efektivita pre lepší prehľad

Lepší prehľad o celkovom výkone a efektivite čerpadlá vám poskytnú údaje SCOP (sezónny vykurovací faktor) a SEER, teda údaje o priemernej sezónnej efektivite čerpadla. Ich výpočet totiž zohľadňuje celoročnú produkciu čerpadla a tepelnej straty vo vykurovacej sezóne pri bežných prevádzkových a klimatických podmienkach.

Vďaka tomu údaj obsahuje aj zmenu podmienok počas roku resp. celej vykurovacej sezóny. Výrobcovia čerpadiel uvádzajú hodnoty v rozmedzí od -2°C do -10°C s ohľadom na smernicu EÚ. Určite sa pri kúpe zariadenia informujte u výrobcu, akú teplotu vody garantuje pri rôznych teplotných podmienkach.

Tepelné čerpadlá sú veľmi efektívnym a novodobým spôsobom vykurovania vášho domova. Nech už sa rozhodnete pre ktorýkoľvek typ, určite sa poraďte s predajcom, resp. zástupcom spoločnosti, ktorý vám určite pomôže pri výbere toho vhodného práve pre vašu nehnuteľnosť.

shutterstock

Letné mesiace sú za dverami a s nimi aj tropické teploty. Nie každý však toto obdobie víta s nadšením. Riešením je práve klimatizácia. Ak aj vám táto myšlienka prišla na um, určite ste sa zastavili pri otázke: „Ako vôbec klimatizáciu vybrať?“

Najprv sa musíte rozhodnúť, čo od klimatizácie vlastne potrebujete. V dnešnej dobe už klimatizácia, okrem chladenia, dokáže hriať, zvlhčovať alebo aj ionizovať vzduch. Úplnou novinkou je aj funkcia vetrania. Prémiové modely vám dokážu navyše pohltiť pachy alebo odstrániť alergény z ovzdušia.

Či už sa rozhodnete pre triedu vyššiu, alebo tú základnú, určite sa oplatí porovnávať hlučnosť vnútornej jednotky a energetickú triedu klimatizácie. Za kvalitné zariadenie síce zaplatíte o niečo viac, no následné prevádzkovanie už bude finančne výhodnejšie.

Rovnako netreba podceniť inštaláciu klimatizácie. Určite sa obráťte na kvalifikovanú realizačnú spoločnosť, ktorá sa montáži venuje dlhšie a má certifikovaných pracovníkov. Vďaka tomu budete mať istotu, že sa na nich môžete obrátiť v prípade, že sa na zariadení vyskytne nejaká chyba.

Aký výkon potrebujete?

Odpoveď na túto otázku môže byť zložitejšia, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Neexistuje univerzálna odpoveď. Pre najlepší výsledok je potrebné výkon vypočítať. Aj tu teda platí rada: Opýtajte sa odborníkov. Dôležitá nie je len veľkosť priestoru, ale aj iné parametre. Veľkosť presklených plôch a ich situovanie s ohľadom na svetové strany určite výkon klimatizácie ovplyvní.

Ak by sme predsa len chceli hádať, tak na bežnú obývačku (25 m2), by mala stačiť klimatizácia s výkonom 2,5 až 3,5 kW. Pri takomto riešení nič nepokazíte nástennou jednotkou, ktorá sa teší veľkej obľube, najmä pre jej cenu, ktorá sa pohybuje na úrovni 600 €. Ak však máte záujem o dizajnové riešenie, budete si ho musieť priplatiť.

Kam klimatizáciu umiestniť?

Pre vonkajšiu jednotku je potrebné vybrať priestor v exteriéri, kde bude mať dostatočný prísun vzduchu, ale zároveň nebude narúšať exteriér budovy. Nezabúdajte ju umiestniť tak, aby mal k nej technik bezproblémový prístup v prípade jej poruchy. Dôležité je však rešpektovať pokyny výrobcu, teda odporúčanú vzdialenosť od vnútornej jednotky.

Pamätajte na to, že ide o hlučnejšie zariadenie, teda jej umiestnenie vyberajte tak, aby vás jej hluk neobmedzoval pri vonkajších aktivitách. Nikoho by asi nebavilo počúvať hukot pri kúpaní sa v bazéne.

Vnútorná jednotka je o niečo tichšia. Interiér by mala skôr dopĺňať, než v ňom dominovať. Jej pozíciu zvoľte tak, aby vzduch z nej neprúdil priamo na ľudí v miestnosti. Prúdenie chladenia je samozrejme možné regulovať lamelami. Chladný vzduch je ťažší, preto po 2 metroch začína klesať k zemi. Nasmerovaním lamiel smerom nahor zabezpečíte distribúciu vzduchu čo najďalej do miestnosti.

Stavebným úpravám sa nevyhnete

Montáž klimatizácie sa nezaobíde bez miernych úprav pre prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky. O prepojenie sa postará izolované medené potrubie, ktoré bude distribuovať chladiacu zmes. Rozsah stavebných prác určite konzultujte s realizačnou spoločnosťou.

Pri ochladzovaní interiéru sa vytvorí kondenzovaná voda, ktorú je potrebné odvádzať. Preto je veľmi dôležité vybrať vhodné umiestnenie. Narušenie susedských vzťahov kvôli kvapkajúcej vode určite nikoho nepoteší.

Aká je správna teplota?

Horúčavy prinášajú pocit malátnosti a únavy. Bezhlavé znižovanie teploty v miestnosti nám síce prinesie chvíľkovú úľavu, no môže spôsobiť viac škody ako osohu. S ohľadom na zdravie by preto rozdiel vonkajšej a vnútornej teploty nemal presiahnuť 6°C.

Pri vonkajšej teplote 35°C síce vnútorná teplota 29°C neznie lákavo, no na pocitovú teplotu má vplyv viac faktorov ako len nastavenie termostatu. Kľúčová je vlhkosť vzduchu a jeho prúdenie. Pri prúdení vzduchu 0,1 m/s ľudské telo pociťuje ochladenie až o dva alebo tri stupne. S nastavením teploty preto opatrne.

Klimatizácia je vynikajúci výdobytok modernej technológie, ktorá prináša veľký komfort. Jej výber neradno podceniť. Určite sa preto pred samotnou realizáciou poraďte s odborníkmi.