Beata Kalaiová

Aktualizované
28. júna 2018

Rovnako ako v iných odvetviach, aj v oblasti vykurovania prichádzajú na trh nové trendy. Jedným z nich je aj vykurovanie prostredníctvom tepelného čerpadla. Ak staviate dom a hľadáte spôsob jeho vykurovania, práve tepelné čerpadlo môže byť cesta, ktorou sa vybrať.

Tepelné čerpadlá sú na trhu už nejakú dobu, no v poslednom čase zažívajú svoju zlatú éru. Pri výbere iných výrobkov, napríklad aut alebo mobilných telefónov, vieme, na aké parametre sa musíme zamerať. Ako vybrať tepelné čerpadlo vám poradíme práve v tomto článku.

Ako tepelné čerpadlo funguje

Pre výber toho správneho tepelného čerpadla musíme rozumieť samotnému princípu fungovania. Tepelné čerpadlo funguje ako obrátená chladnička. Čerpá energiu z vonkajších priestorov, aby ju následne distribuovalo do interiéru budovy. Podľa technologického postupu ide o štyri jednoduché kroky:

Vyparovanie: Chladiaca zmes vo vonkajšej sústave čerpá teplo, vďaka ktorému mení svoje skupenstvo na plynné.
Stláčanie / Kompresia: Kompresor stlačí tento plyn, pričom nárastom tlaku stúpa aj teplota až na úroveň 80°C.
Kondenzácia: Zohriata chladiaca zmes doputuje k výmenníku a následne je distribuovaná do vykurovacích jednotiek v budove vo forme teplej vody. Tá studená sa vracia späť do výmenníku, kde sa opäť ohrieva.
Expanzia: Skvapalnená chladiaca kvapalina sa opäť vracia do vonkajšej jednotky, kde započne opäť proces od začiatku.

Práve v súvislosti s týmto procesom môžete naraziť na prvý dôležitý parameter: vykurovací faktor. Toto číslo reprezentuje účinnosť zariadenia. Je to pomer medzi vyprodukovaným teplom a spotrebovanou energiou na chod zariadenia.

Kde začať?

Prvým krokom je výber typu čerpadla. Tie delíme, podľa spôsobu, ktorým získavajú energiu na ohrev vody. Ide o typ vzduch-voda, voda-voda a zem-voda. Univerzálne riešenie neexistuje, keďže do výberu vstupuje množstvo faktorov. Výber ovplyvňuje samotné riešenie stavby, jej lokalita (napr. Dostupnosť vody, geotermálne podmienky, či dostatočná rozloha pozemku pre zemný kolektor), ale aj časová náročnosť inštalácie. V neposlednom rade aj cena.

Zlatou strednou cestou je preto riešenie vzduch-voda. Práve pre dobrý pomer ceny a výkonu sa toto riešenie stalo najobľúbenejším v posledných rokoch.

Nominálny výkon

Výkon je základným ukazovateľom, ktorý udáva maximálny vykurovací výkon jednotky v presne stanovených podmienkach. V prípade riešenia vzduch-voda je to vonkajšia teplota a teplota vykurovacej vody.

V priebehu roka sa však vonkajšia teplota vzduchu mení v závislosti na ročných obdobiach. Toto, pri riešení vzduch-voda, spôsobuje zmenu parametrov, aj keď príkon zostáva rovnaký. Práve kvôli tomuto správaniu, je potrebné zvoliť dostatočný výkon, aby jednotka dokázala kompenzovať svojim výkonom tepelné straty budovy.

Tepelné straty

Veľkosť tepelných strát má výrazný dopad na výber tepelného čerpadla. V prípade, že má budova tepelnú stratu na úrovni 10 kW, nebude možné ju vykúriť jednotkou s vykurovacím výkonom 6 kW. Informácie o tepelných stratách budovy nájdete v projektovej dokumentácií vašej stavby. Ak ich nepoznáte, odborné firmy, zaoberajúce sa inštaláciou tepelných čerpadiel, väčšinou ponúkajú analýzu tepelných strát budov.

Efektivita čerpadla

Okrem výkonu venujte pozornosť aj údajom ako sú COP (vykurovací faktor), a EER – účinnosť čerpadla v režimoch kúrenia, resp. chladenia. Účinnosť je pomer výkonu čerpadla s jeho príkonom. Hodnota COP 3,5 znamená, že čerpadlo vyprodukuje tri a pol násobok tepla v porovnaní s elektrickou energiou, ktorú čerpadlo spotrebovalo.

Určite však skontrolujte, či v údaji výrobca zahŕňa príkon všetkých častí sústavy, teda napríklad obehového čerpadla, biviálneho zdroja, prípadne odmrazovania. Ak z rovnice totiž vyjmete niektorú časť okruhu, údaj je skreslený a v skutočnosti môže byť jeho efektivita nižšia.

Sezónna efektivita pre lepší prehľad

Lepší prehľad o celkovom výkone a efektivite čerpadlá vám poskytnú údaje SCOP (sezónny vykurovací faktor) a SEER, teda údaje o priemernej sezónnej efektivite čerpadla. Ich výpočet totiž zohľadňuje celoročnú produkciu čerpadla a tepelnej straty vo vykurovacej sezóne pri bežných prevádzkových a klimatických podmienkach.

Vďaka tomu údaj obsahuje aj zmenu podmienok počas roku resp. celej vykurovacej sezóny. Výrobcovia čerpadiel uvádzajú hodnoty v rozmedzí od -2°C do -10°C s ohľadom na smernicu EÚ. Určite sa pri kúpe zariadenia informujte u výrobcu, akú teplotu vody garantuje pri rôznych teplotných podmienkach.

Tepelné čerpadlá sú veľmi efektívnym a novodobým spôsobom vykurovania vášho domova. Nech už sa rozhodnete pre ktorýkoľvek typ, určite sa poraďte s predajcom, resp. zástupcom spoločnosti, ktorý vám určite pomôže pri výbere toho vhodného práve pre vašu nehnuteľnosť.