Zmluva o dielo na rekonštrukciu vás chráni pred neserióznou firmou

podpis zmluvy
shutterstock

Pri rekonštrukciách bytov často dochádza k nespokojnostiam s prácou stavebnej firmy. Ak ste nevenovali počiatočnej zmluve o dielo dostatočnú pozornosť, je pravdepodobné, že bude orientovaná jednostranne.

V sporoch nebudete mať veľké šance. Preto uzatvoreniu zmluvy venujte dostatok času a pozornosti.

Dobre spísaná počiatočná dohoda je zárukou, že vás nebudú čakať žiadne nemilé prekvapenia.

Dôležité súčasti zmluvy o dielo

Podrobnosti o prácach

Jej hlavnou úlohou je predchádzať nedorozumeniam medzi stranami, ku ktorým dochádza, keď sa s firmou nedohodnete poriadne. Zhotovitelia v takýchto prípadoch volia čo najlacnejšie cesty.

Príklad: dohodnete sa na “montáži parkiet” bez akýchkoľvek podrobností. Nie je teda jasné, či ide o drevené, plastové alebo iné parkety. Presnou dohodou o materiáloch predíde problémom.

Finančné vyrovnanie

Maximálna záloha predom je 10 % z ceny, nič navyše neplaťte. Každá čiastková platba musí odpovedať hodnote už uskutočnenej práce či dodaného materiálu. Plnú cenu doplaťte až po kolaudácii, ktorú by mala zaistiť vaša firma.

Stavebný dozor

Kontroluje práce a dáva súhlas k preplácaniu jednotlivých splátok pri dokončovaní čiastkových prác.

maliar stien
shutterstock

S kontrolou vám poradí advokát

Advokát

Sa vám bude hodiť najmä pri väčších zákazkách. K výslednej cene celkovej rekonštrukcie sú náklady na právnika zanedbateľné, pretože kvalitne uzatvorená zmluva vám ušetrí výdaje.

Kontrola plného znenia celej zmluvy vám zaberie len pár minút. Seriózne firmy poskytujú svojím klientom priestor k nahliadnutiu a dostatok času na prípadné úpravy.

Na čo si dávať pozor

Zopár faktorov, ktoré vás utvrdia v tom, že zmluva o dielo nie je v poriadku:

 • príliš dlhý rozsah
 • malé, ťažko čitateľné písmo
 • nekonkrétne údaje o cenách, termínoch
 • nepresné informácie o DPH
 • ak firma nechce meniť zmluvu a odvoláva sa na štandardizované znenie
 • k jej podpísaniu ste tlačený

Aký je obsah zmluvy o dielo?

Zmluva o dielo musí byť v súlade s Občianskym zákonníkom a každá strana musí obdržať originálne vyhotovenie s podpisom oponenta.

 • kompletné údaje o zhotoviteľovi – adresa, sídlo, IČ, DIČ a kontakt na zastupujúcu osobu
 • úplne informácie o klientovi
 • predmet: rozsah práce a potrebných materiálov a odsúhlasená cenová ponuka
 • presná adresa stavby
 • dátumy zahájenia a ukončenia prác
 • sankcie rovnocenné pre obe strany
 • konečná celková cena vrátane DPH
 • splátkový kalendár
 • záručná doba na prácu firmy
 • podmienky prác – napr. nebude sa porušovať nočný kľud
 • predávací protokol
 • možnosti odstúpenia od zmluvy
 • poistenie firmy v prípade škôd

Na záver

Veríme, že nájdete správu solídnu firmu, s ktorou nebudú žiadne problémy. Zaberie to nejaký čas, no na výbere si dajte naozaj záležať. Najviac vám pomôžu referencie od spokojných zákazníkov, ktorí majú rekonštrukciu úspešne za sebou.

Zmluva o dielo na rekonštrukciu vás chráni pred neserióznou firmou

podpis zmluvy
shutterstock

Pri rekonštrukciách bytov často dochádza k nespokojnostiam s prácou stavebnej firmy. Ak ste nevenovali počiatočnej zmluve o dielo dostatočnú pozornosť, je pravdepodobné, že bude orientovaná jednostranne.

V sporoch nebudete mať veľké šance. Preto uzatvoreniu zmluvy venujte dostatok času a pozornosti.

Dobre spísaná počiatočná dohoda je zárukou, že vás nebudú čakať žiadne nemilé prekvapenia.

Dôležité súčasti zmluvy o dielo

Podrobnosti o prácach

Jej hlavnou úlohou je predchádzať nedorozumeniam medzi stranami, ku ktorým dochádza, keď sa s firmou nedohodnete poriadne. Zhotovitelia v takýchto prípadoch volia čo najlacnejšie cesty.

Príklad: dohodnete sa na “montáži parkiet” bez akýchkoľvek podrobností. Nie je teda jasné, či ide o drevené, plastové alebo iné parkety. Presnou dohodou o materiáloch predíde problémom.

Finančné vyrovnanie

Maximálna záloha predom je 10 % z ceny, nič navyše neplaťte. Každá čiastková platba musí odpovedať hodnote už uskutočnenej práce či dodaného materiálu. Plnú cenu doplaťte až po kolaudácii, ktorú by mala zaistiť vaša firma.

Stavebný dozor

Kontroluje práce a dáva súhlas k preplácaniu jednotlivých splátok pri dokončovaní čiastkových prác.

maliar stien
shutterstock

S kontrolou vám poradí advokát

Advokát

Sa vám bude hodiť najmä pri väčších zákazkách. K výslednej cene celkovej rekonštrukcie sú náklady na právnika zanedbateľné, pretože kvalitne uzatvorená zmluva vám ušetrí výdaje.

Kontrola plného znenia celej zmluvy vám zaberie len pár minút. Seriózne firmy poskytujú svojím klientom priestor k nahliadnutiu a dostatok času na prípadné úpravy.

Na čo si dávať pozor

Zopár faktorov, ktoré vás utvrdia v tom, že zmluva o dielo nie je v poriadku:

 • príliš dlhý rozsah
 • malé, ťažko čitateľné písmo
 • nekonkrétne údaje o cenách, termínoch
 • nepresné informácie o DPH
 • ak firma nechce meniť zmluvu a odvoláva sa na štandardizované znenie
 • k jej podpísaniu ste tlačený

Aký je obsah zmluvy o dielo?

Zmluva o dielo musí byť v súlade s Občianskym zákonníkom a každá strana musí obdržať originálne vyhotovenie s podpisom oponenta.

 • kompletné údaje o zhotoviteľovi – adresa, sídlo, IČ, DIČ a kontakt na zastupujúcu osobu
 • úplne informácie o klientovi
 • predmet: rozsah práce a potrebných materiálov a odsúhlasená cenová ponuka
 • presná adresa stavby
 • dátumy zahájenia a ukončenia prác
 • sankcie rovnocenné pre obe strany
 • konečná celková cena vrátane DPH
 • splátkový kalendár
 • záručná doba na prácu firmy
 • podmienky prác – napr. nebude sa porušovať nočný kľud
 • predávací protokol
 • možnosti odstúpenia od zmluvy
 • poistenie firmy v prípade škôd

Na záver

Veríme, že nájdete správu solídnu firmu, s ktorou nebudú žiadne problémy. Zaberie to nejaký čas, no na výbere si dajte naozaj záležať. Najviac vám pomôžu referencie od spokojných zákazníkov, ktorí majú rekonštrukciu úspešne za sebou.