Agent kupujúceho je služba realitky, ktorá hľadá byt podľa vašich predstáv

predajca s klientami
shutterstock

Ak ste práve v procese kúpy nového domu, či bytu, už určite viete, že to nie je také jednoduché ako sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Týždne až mesiace, ktoré trávite na internete vyhľadávaním vysnívanej nehnuteľnosti, sú v podstate ešte tým príjemnejším zlodejom vášho času. Keď už však dôjde na obhliadky, tu si začnete uvedomovať, že netreba veriť všetkému, čo je v inzerátoch uvedené.

A tak jedna obhliadka strieda druhú, frustrácia narastá a vy sa ocitáte v blúdnom kruhu kúpy nehnuteľnosti.

Úprimne povedané stojí to veľa vášho osobného času a výsledok vami investovaného času je stále v nedohľadne.

Či už ste nastúpili na túto vyčerpávajúcu cestu za hľadaním vášho domova alebo iba o tom uvažujete, máme pre vás spôsob, ako si pri výbere a kúpe nehnuteľnosti zachovať zdravý rozum a ušetriť nielen vašu peňaženku, ale aj váš čas.

Predstavte si, že by existoval človek, ktorý by poznal potreby vás a vašej rodiny, navyše by sa vyznal v odbore realitného trhu, mal dokonalý nadhľad a dokonca vedel zjednávať výslednú cenu vo váš prospech.

Áno naozaj existuje. Agent kupujúceho. Zoznámte sa.

Agent kupujúceho: Analýza potrieb a stanovenie kritérií

Agent kupujúceho je profesionálny lokálny expert na reality a jeho úlohou je zastupovať vaše záujmy a potreby.

Pri spolupráci s agentom kupujúceho je najdôležitejšie poznať vaše záujmy, potreby ako aj potreby vašej rodiny. Ak v tomto momente dôjde k “napojeniu” sa na vašu vlnovú dĺžku, máte vyhraté.

Agent vám predstaví všetky dostupné možnosti, takže vám zreálni aktuálnu situáciu na trhu nehnuteľností a prispôsobí ju vašim požiadavkám. Okrem vašich požiadaviek agent vychádza aj z informácií o histórii vášho bývania, aby mal prehľad o vašich záujmoch.

Na základe analýzy vašich potrieb bude agent samostatný a vy si tak môžete sústrediť svoj čas na iné oblasti záujmu.

V tejto fáze je veľmi vhodné prejednať aj výšku odmeny pre agenta. Podľa vzoru vyspelých štátov, kde je pozícia agenta kupujúceho už etablovaná na trhu dlhodobo, sa odmena pohybuje väčšinou percentuálne, v rovnakej výške ako pri predaji.

Považujte za vybavené

Agent sa vžije do vašich potrieb a môže začať vyhľadávať ponuky, ktoré zodpovedajú spoločne nastaveným kritériám. Naplánuje a absolvuje všetky obhliadky vybraných nehnuteľností, čím vám ušetrí nielen množstvo času, no dokáže ich aj odborne zhodnotiť.

Po konečnej analýze vás agent pozve na pár spoločných obhliadok, kde vám agent vysvetlí konkrétne výhody a nevýhody danej nehnuteľnosti a pomôže vám rozhodnúť sa pre tú správnu.

Tu však jeho práca zďaleka nekončí.

Následne s vami konzultuje všetky výhody a nevýhody vybraných nehnuteľností, čím vám dáva do celej problematiky odborný náhľad a upozorní vás na pozitívne aj negatívne detaily, ktoré by ste si zrejme ani nevšimli.

Agent preskúma všetky technické a právne dokumenty za vás, kontroluje zmluvy a dohody, komunikuje s bankou a hypotekárnym špecialistom a v konečnom dôsledku vyjednáva čo najnižšiu cenu.

Dostanete tak nielen realitné poradenstvo, agent vám pomáha v technickej, právnej a finančnej oblasti. Má veľmi dobrý psychologický tréning a tým dokáže odolať tlaku predajcov pri obhliadkach a viesť s nimi odbornú realitnú debatu.

Pravdepodobne sa jedná o vašu najväčšiu životnú investíciu a preto je vhodné si nájsť spoľahlivého odborného partnera po vašom boku. Váša vysnívaná nehnuteľnosť, menom domov je na dosah. Za krátky čas dokážete s agentom kupujúceho zvládnuť všetky nástrahy realitného trhu.

Koľko ušetríte pri kúpe nehnuteľnosti cez dražbu nehnuteľností

shutterstock

Dlhodobo nesplácané hypotéky musia banky určitým spôsobom riešiť. Pri vyrovnávaní dlhov, teda splácaní pohľadávok, častokrát pristupujú ku krajnému riešeniu – dražba nehnuteľností (nútený predaj). Dobrovoľné dražby upravuje zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Aké sú podmienky nútenej (exekučnej) dražby?

Dražba nehnuteľností je dvojzmyselný výraz. Pre tých, ktorý nemajú so splácaním dlhov žiaden problém, môže mať pozitívny význam. Pri kúpe nového domu či bytu oslovte dražobnú spoločnosť, vďaka ktorej ušetríte.

Naopak, pre dlžníkov slovo je dražba slovom, ktoré určite počuť nechcú. Banky nimi totiž uspokojujú svoje pohľadávky.

Dobrovoľné dražby nehnuteľností

Prevádzkujú dražobníci, ktorí sú podnikateľmi a sú oprávnení živnostenským listom. Navrhovateľ – vlastník predmetu, nemusí mať rozhodnutie súdu, stačí mu zriadené právo k nehnuteľnosti.

Dražby sa môže zúčastniť ktokoľvek, kto chce kúpiť nehnuteľnosť. Na výber máte širokú ponuku cenovo výhodných bytov a domov. Vydražované nehnuteľnosti sa väčšinou do dražby dostávajú, najmä kvôli exekučným núteným dražbám.

Výhody dobrovoľnej dražby:

 • rýchlosť uskutočnenia,
 • výška nákladov.

Ako sa stať účastníkom dobrovoľnej dražby nehnuteľností?

Potrebné je nájsť si nehnuteľnosť, ktorú chcete vydražiť alebo dražobnú spoločnosť a jej aktuálnu ponuku. Dražba je zárukou, že kupujete nehnuteľnosť nezaťaženú záložnými právami. Prítomný musí byť aj notár, ktorý vytvorí notársku zápisnicu.

Kde nájdete dražobníka nehnuteľností?

 • v notárskom centrálnom registri,
 • v obchodnom vestníku,
 • na úradnej tabuli obce.

Dražby sa zúčastňujú len osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Výnimkou sú maloletí alebo osoby zbavené právnej spôsobilosti. Podmienkou je zloženie dražobnej zábezpeky.

Dražobná zábezpeka

Je v podstate zálohou maximálne do výšky 30 % z ceny nehnuteľnosti. Ak dražbu nevyhráte, suma sa vám v plnej výške vráti.

Pri úspešnom vydražení zasa musíte do 15 dní doplatiť rozdiel medzi zábezpekou a konečnou sumou.

Ceny nehnuteľností pri dobrovoľnej dražbe

Sa odvíjajú od znaleckého posudku. Zákon o dobrovoľných dražbách umožňuje znížiť vyvolávaciu cenu na 75 % znaleckej hodnoty, ale v konečnom dôsledku, ceny určuje trh – účastníci dražby.

Exekučné dražby nehnuteľností

Ide o poslednú možnosť pri vyrovnaní finančných nezrovnalostí. Pri jej výkone musia byť splnené podmienky:

 • súhlas oprávneného veriteľa,
 • vlastníctvo nehnuteľnosti povinných dlžníkom.
dražba nehnuteľnosti
shutterstock

Ako nútená dražba nehnuteľností začína?

Poverený exekútor musí doručiť upovedomenie o začatí exekúcie:

 • dlžníkovi, spoluvlastníkom, osobám, ktoré majú vecné právo na nehnuteľnosť do vlastných rúk,
 • veriteľovi, spoločenstvu vlastníkov bytov, okresnému a daňovému úradu, obci a Úradu vládneho auditu.

Exekútor zároveň udeľuje zákaz na prepis nehnuteľnosti na iné osoby a jej zaťaženie. Taktiež si od dlžníka vyžiada súhlas na predaj nehnuteľností.

Kedy začína exekučný predaj nehnuteľností?

 • ak dlžník nepodá do 15 dní od začiatku exekúcie návrh na jej zrušenie,
 • ak súd odmietne návrh na zastavenie.

Predaj začína vydaním exekučného príkazu, ktorý exekútor doručí rovnakým osobám ako upovedomenie. Vlastník musí umožniť vstup na oceňovanú nehnuteľnosť exekútorovi a rovnako aj znalcovi, ktorý ju ocení.

Termín dražby sa oznamuje písomnou vyhláškou do vlastných rúk:

 • dlžníkovi,
 • veriteľovi,
 • spoluvlastníkovi,
 • každému s predkupným právnom.

Exekučný predaj nehnuteľností je regulovaný zákonom 233/ 1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.

Priebeh dražby

Dražba začína oznámením základných údajov, konkrétnych okolností a podmienok.

Ak po poslednom podaní nenasleduje vyššie podanie, licitátor dvakrát vyzýva na ďalšie podanie. V prípade, že nové podanie nenastane, je oznámené ešte posledné podanie, za ktorým nasleduje 3. príklep. Účastník s najvyšším podaním sa stáva novým majiteľom nehnuteľnosti.

Pri dražbe si treba dávať pozor na..

 • osobu, ktorá uskutočňuje dražbu (musí spĺňať podmienky zákona a mať osvedčenie na výkon činnosti),
 • výšku poistenia dražobníka v prípade zodpovedností za škodu,
 • lehotu na splatenie výslednej ceny do 15 dní (je potrebné mať voľné peňažné prostriedky),
 • ťarchy nehnuteľností,
 • neochotu predošlých majiteľov opustiť nehnuteľnosť,
 • 3-mesačné právo pôvodného vlastníka napadnúť dražbu na súde.

zdroj: slovensko.sk ske.sk