Je lepšie kúpiť si spoločné bývanie pred svadbou alebo ako manželia?

shutterstock

Neviete čo skôr? Či najprv svadba a potom bývanie alebo naopak?

Zistite odpovede na základné otázky a rozhodnite sa.

Tak ako aj svadba aj kúpa nehnuteľnosti predstavujú investície, ktoré vám zmenia život. Veľmi často ich riešime krátko po sebe. Otázkou však ostáva, v akom poradí.

Ako budete riešiť financovanie kúpy?

Peniaze bývajú jablkom sváru v mnohých manželstvách a vzťahoch. Pri spôsobe financovania je potrebné mať jasno v tom, kto akou sumou prispieva na kúpu nehnuteľnosti či kúpu zariadenia. Ak financovanie prebieha prostredníctvom hypotekárneho úveru, treba si určiť, či bude úver čerpaný spoločne alebo sa bude viazať na jedného z páru.

Dôvera zohráva prím

Aj keď láske veríme nadovšetko, niekedy sa poistka predsa len zíde. Ideálne v podobe zmluvy, ktorá bude upravovať spolupodielníctvo na vlastníctve kupovanej nehnuteľnosti. Pre jasne právne vymedzenie vlastníckych vzťahov a majetku, ktorý bol nadobudnutý a investovaný do kúpy nemusíte čakať do svadby.

Samozrejme, ak si na zmluvy nepotrpíte a jednoducho vzťah nechcete zatieniť formalitou, akou je, nemusíte ju riešiť. Je to na vašom spoločnom rozhodnutí. Tak či onak, aj v prípade vstupu do zväzku manželského, sa partneri môžu rozhodnúť uzavrieť predmanželskú zmluvu.

Rozvody sa stali bežnou záležitosťou aj u nás, a tak je normálne, že ľudia hľadajú zadné a bezpečné dvierka. Všetko pomerne úzko súvisí s vašim postojom k inštitúcii svadby, vašim životným hodnotám, vzájomnej dôvere či hĺbke vášho vzťahu.

svadobný pár ruky s obrúčkami
shutterstock

Kto bude riešiť formality?

Dôležitým krokom je aj jasno vo veci platiteľa budúceho poistenia bytu, platenia poplatkov a rozdelenia mesačného rozpočtu. Ak pred svadbou spolu nebývate je jasné, že situácia sa kúpou bytu zmení a budete musieť znášať výdavky, o ktorých ste predtým netušili. Na polovicu alebo podľa dohody. Svadba bude už len formálnym z oficiálnením vášho vzťahu.

Naopak, ak uprednostníte svadbu, bývanie nadobudnuté po svadbe bude vaším spoločným majetkom. Avšak, dbajte na to, že ak vám záleží na poistke a budete investovať vaše zdroje, ktoré ste nadobudli pred svadbou, poistka vám možno uľahčí budúcnosť.

Ak však už spolu bývate, kúpou vlastného bytu alebo svadbou a kúpou vlastného bytu sa pre vás nič nemení. Teda, okrem pocitu spokojnosti. Pretože, vlastné je holt vaše.

Ako kúpiť družstevný byt na hypotéku? Je to možné

starý bytový dom, tehlový dom
shutterstock

Časy minulé nám tu zanechali pôvodnú koncepciu realitného trhu v podobe bytových družstiev. Ak ste v stovkách inzerátov našli byt s označením družstevný byt, tento článok vám vysvetlí o problematike viac.

Základom je poznať rozdiel medzi bytom v osobnom vlastníctve a družstevným bytom.

Už s názvu vyplýva, že byt v osobnom vlastníctve má svojho majiteľa, ktorý byt vlastní na základe listu vlastníctva.

Na druhej strane družstevný byt vlastní bytové družstvo, ktoré má na byt všetky vlastnícke práva a povinnosti. Družstvo vám môže predať členské práva v bytovom družstve k danému bytu a vy tak získate užívacie právo.

Pokiaľ ste sa do družstevného bytu zapozerali, je dobré vedieť, že kúpa takéhoto bytu prebieha úplne inak.

Družstevný byt na hypotéku

V tomto slovnom spojení sa nachádza kameň úrazu. Družstevný byt nie je možné prefinacovať cez hypotekárny úver. Byt si môžete kúpiť len v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom.

Dôvodom je, že kupovaná nehnuteľnosť nebude vaša a tak za nadobudnutý úver nemáte čím ručiť.

I keď sa hypotéka a družstevný byt nemajú príliš v láske, poznáme spôsob, ako túto patovú situáciu vyriešiť.

Môžete dočasne založiť v prospech banky inú nehnuteľnosť minimálne rovnakej hodnoty ako kupovaný byt. Z úverových peňazí vyplatíte družstevný byt a môžete bytové družstvo požiadať o prepísanie bytu do osobného vlastníctva. Potom už môžete v banke nahlásiť zmenu a založiť váš vlastný byt.

Ak vlastníte ďalšiu nehnuteľnosť, prípadne vám dá súhlas niekto z vašej rodiny, či blízkych, môžete si kúpiť byt aj na hypotekárny úver. Možno to znie na prvé prečítanie veľmi komplikovane, ide o zaužívaný proces v trvaní troch mesiacov.

Pokým sa však do tohto kroku pustíte, nezabudnite sa na bytovom družstve informovať na možné nedoplatky od predávajúceho, ktoré by celý predaj bytu nepovolil.

Informácie o splnených povinnostiach predávajúceho vám poskytnú na príslušných referátoch družstva:

  • referát prevodu bytových a nebytových priestorov,
  • referát prevádzkového účtovníctva,
  • právny referát,
  • oddelenie úhrad a nájomného.

Dokonca si tieto informácie väčšina družstiev vyžaduje doložiť ako samostatnú prílohu k Zmluve o prevode členských práv.

Odkúpenie bytu od bytového družstva

Taktiež môže vyvstať otázka, načo si kupovať byt, ktorý nebudete vlastniť? I keď si v úvode kupujete len členské práva na užívanie bytu, po určitom čase môžete družstvo požiadať o odkúpenie bytu, ktoré vám v odkúpení nemôže brániť.

Družstvo si za odkúpenie bytu vyžiada tzv. anuitu, čo je doplatok zostatkovej hodnoty bytu. Po úhrade a vystavení listu vlastníctva, bude byt už skutočne váš.

Či už vyplatíte anuitu ihneď jednorázovo alebo sa rozhodnete anuitu splácať v mesačných splátkach v maximálnej hodnote 1 000 €, je len na vás. Množstvo ľudí však využilo prvú možnosť pre zvýšenie ich právnej istoty.

Predaj družstevného bytu je právne podložený na základe zmluvy o prevode práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve. Postupuje sa pritom podľa § 230 Obchodného zákonníka. Prípadne sa môžu určovať aj na základe stanov bytového družstva, podľa § 685 odst. 2 Občianskeho zákonníka, kedy zmluvu o nájme družstevného bytu možno uzavrieť len za podmienok upravených v stanovách bytového družstva.

Odporúčame vám naštudovať si stanovy družstva, ktoré si od nich priamo vyžiadate a môžete sa pustiť do samotnej kúpy.

Aj pri družstevnom byte platia zásady dobrého obchodu, ktoré je vhodné dodržať k osobnej aj finančnej spokojnosti:

  • Vytýčte si vlastné potreby bývania, na základe ktorých môžete byt adekvátne hodnotiť.
  • Pripravte sa poctivo na obhliadku bytu, aby ste dokázali spozorovať začínajúce vady nehnuteľnosti.
  • Vyjednávajte o cene bytu s nadhľadom a racionálne.
  • Vybavte si prepis energíí ihneď, aby ste sa vyhli zbytočným nedoplatkom.
  • Zariaďte administratívne zmeny a užívajte si svoj nový domov.

zdroj: NARKS