Ako bezpečne zaplatiť kúpnu cenu za nehnuteľnosť a neprísť o svoje peniaze

50 eurovky peniaze
shutterstock

Pre väčšinu z nás predstavuje kúpa vlastného bývania najväčší obchod života. V súvislosti s ním sa vynárajú obavy, ako bezpečne zaplatiť za vybranú nehnuteľnosť tak, aby sme neprišli nielen o ňu, ale ani o peniaze.

Aj tu platí, že myslieť dopredu a byť pripravený sa vypláca.

Pokiaľ sa chystáte hradiť nehnuteľnosť z vlastných zdrojov alebo kombináciou hypotekárneho úveru a vlastných zdrojov, buďte opatrný. V prípade, že ide o vyššiu sumu, určite odporúčame využiť jeden z nasledujúcich dvoch spôsobov zloženia kúpnej ceny:

 • Úschova do notárskeho depozitu
 • Vklad na vinkulovaný účet v banke

Či už sa rozhodnete pre jeden alebo druhý spôsob, cieľom oboch je zabezpečiť bezproblémové uvoľnenie sumy v prospech predávajúceho až po predložení listu vlastníctva. Na tomto liste už ako vlastník nehnuteľnosti figurujete vy a je na ňom zapísaná len povolená ťarcha.

Ak by na liste vlastníctva boli neželané ťarchy alebo by samotný prevod práv z nejakého dôvodu nenastal, nemusíte sa obávať. Notár alebo banka vám peniaze vráti späť.

Zloženie kúpnej ceny do notárskeho depozitu

V prípade, že si vyberiete tento spôsob, notár vám o zložení kúpnej ceny vydá doklad – notársku zápisnicu. V nej sa zaväzuje, že:

 • uvoľní dohodnutú sumu predávajúcemu po predložení listu vlastníctva, kde bude v časti vlastník uvedené vaše meno. Súčasťou tohto listu budú len ťarchy, ktoré kúpnou zmluvou povolíte,
 • uvoľní financie späť kupujúcemu, pokiaľ katastrálny odbor vklad zamietne alebo zastaví.

Notársky depozit je tak spoľahlivou poistkou pre kupujúceho a rovnako aj pre predávajúceho.

Navyše, každý notár musí byť zo zákona poistený pre prípad škody. Pokiaľ by sa teda peňažný ústav, kde je uložená notárska zábezpeka dostal do nejakých ťažkostí, poisťovne kryjú prípadnú škodu v plnej výške.

Môžete si tak byť istý, že vaše peniaze sú pri tejto úschove naozaj v bezpečí.

Zloženie kúpnej ceny na vinkulovaný účet v banke

Rovnako ľahko to v podstate ide aj pri tomto spôsobe. Je tu však jeden háčik, ktorý môže odradiť (a to najmä predávajúceho).

Jednoducho povedané, pri tejto metóde, si kupujúci zriadi v banke účet na svoje meno, kde uloží financie. Banka následne obmedzí právo kupujúceho disponovať s danými peniazmi.

Ihneď po predložení listu vlastníctva kupujúcim, banka zasiela peniaze na účet predávajúceho. Samozrejme, na tomto liste vlastníctva musí byť uvedený ako majiteľ nehnuteľnosti už kupujúci.

Pozor na riziko

A teraz už spomínaný háčik. Vinkulované účty nie sú chránené pred exekútormi. Každá banka vám do potvrdenia o vinkulácii uvedie poznámku, že pokiaľ by bol tento účet zablokovaný exekútorom, nenesie za finančné prostriedky žiadnu zodpovednosť.

Tak by sa teda mohlo jednoducho stať, že vlastnícke právo by bolo po podaní kúpnych zmlúv a návrhov na vklad reálne prenesené. To je v poriadku. Avšak, ak by exekútor počas tohto konania zablokoval vinkulovaný účet, predávajúci by financie nedostal. A to aj napriek tomu, že nehnuteľnosť riadne previedol.

Zloženie kúpnej ceny na vinkulovaný účet je bezpečným krokom v prípade, že vystupujete ako kupujúci. Pokiaľ nehnuteľnosť predávate, výhodou je vedomie, že peniaze na vás čakajú v banke. Na druhej strane hrozí riziko, že peniaze sa k vám z dôvodu blokácie účtu nedostanú.

V tejto chvíli vám pravdepodobne napadlo, že toto zrejme nie je ten najbezpečnejší spôsob. A práve preto vám odporúčame voliť pri zložení kúpnej ceny úschovu do notárskych depozitov.

Majte tiež na pamäti, že podpis kúpnej zmluvy ani jej podanie na kataster z vás nerobí vlastníka nehnuteľnosti.

Stávate sa ním až povolením vkladu vášho vlastníckeho práva okresným úradom.

Preto nezabudnite, že opatrnosti nie je nikdy dosť.

Aby vám namiesto vysnívaného bývania neostali len oči pre plač, zverte peniaze do rúk inštitúcií na to určených.

Aké sú poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti

prasa na sporenie so slnečnými okuliarmi
shutterstock

Našli ste bývanie podľa vašich predstáv a ste pevne rozhodnutý pre jeho kúpu?

To, čo kúpa obnáša a koľko vás bude stáť samotná nehnuteľnosť už pravdepodobne viete.
Podvedome však tušíte, že to nie je všetko a vybavenie hypotéky ako aj ostatných náležitostí nebude zadarmo.

A veruže máte pravdu.

Na čo všetko sa treba pripraviť, a ktoré poplatky bude potrebné uhradiť z vašej peňaženky?

Základ je dohoda

V prvom rade je dobré vedieť, že akékoľvek úhrady poplatkov sú výsledkom dohody medzi sprostredkovateľom a zmluvnými stranami. Táto dohoda pritom do veľkej miery závisí práve od výšky provízie pre sprostredkovateľa.

Čo sa dá získať bezplatne?

Realitné kancelárie, ako sprostredkovateľ, majú pre klientov v rámci provízie často pripravené bonusy. Väčšinou uhrádzajú:

 • Overenie podpisov na kúpnych zmluvách.
 • Základný vklad vyplývajúci za podanie kúpnych zmlúv na kataster.
 • Urýchlený vklad pri podaní kúpnych zmlúv do katastra – tu sa realitné kancelárie na poplatku spolupodieľajú. Konkrétne, z celkovej sumy 266 € uhradia sumu 66 €.
 • Výber listu vlastníctva pred zrealizovaním a po zrealizovaní prevodu nehnuteľnosti.

Myslite na to, že vyššie popísaný model platí vo väčšine prípadov, teda nie pri všetkých. Ide o bonusy realitných kancelárií, nie o ich povinnosť.

Za čo si musíte zaplatiť?

Akékoľvek náklady súvisiace s čerpaním hypotekárneho úveru ostávajú na vás. Tu možno zaradiť poplatky za:

 • vypracovanie znaleckého posudku – suma sa pohybuje od 100 – 300 €, pričom závisí od hodnoty nehnuteľnosti,
  listy vlastníctva,
 • snímky z katastrálnej mapy pre vypracovanie znaleckého posudku,
 • list vlastníctva s plombou,
 • poplatky banke za úver – tie ostávajú v réžii banky.

Nevyhnete sa ani poplatku za uloženie kúpnej ceny do notárskeho depozitu či na vinkulovaný účet. Suma začína na hodnote 50 €, no závisí od konkrétneho notára alebo banky.

Koľko vás to bude stáť?

Pripravili sme pre vás prehľad všetkých poplatkov, s ktorými sa v procese prevodu a kúpy nehnuteľnosti môžete stretnúť.

Základné Informácie

Nachystajte si 8 €, ak potrebujete z katastra tieto informácie:

 • výpis z katastra nehnuteľností, list vlastníctva,
 • kópia z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra, kópia z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu,
 • písomná alebo grafická identifikácia parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel,
 • kópia originálu listu vlastníctva alebo kópia pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra.

Pri vydaní druhého a ďalšieho rovnopisu týchto listín, bude vaša peňaženka ľahšia o 3 €.

Vklad do katastra

Začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti stojí 66 €.

Ponáhľate sa? V tom prípade vás urýchlenie konania bude stáť 266 €. Ako sme však už uviedli, niektoré realitné kancelárie vám z tohto poplatku uhradia 66 €. Ak podáte návrh na začatie konania elektronicky, získate navyše zľavu 50 %.

Ďalšie informácie

Pre akékoľvek iné informácie z katastra platia nasledovné poplatky:

8 €:

 • údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel,
 • vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán.

Poskytnutie katastrálneho alebo iného operátu, ktorý preukazuje vlastníctvo nehnuteľnosti, s možnosťou vyhotovenia náčrtu vás vyjde na 3 €.

Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu získate po uhradení sumy 27 €.

7 € si pripravte v prípade, že potrebujete:

 • overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu,
 • informácie z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty.

Pri troche šťastia môžete s dobrou realitnou kanceláriou na poplatkoch i ušetriť. Nezabúdajte, že sú vecou dohody a tá je výsledkom diskusie. Preto si na začiatku spolupráce túto otázku dobre vydiskutujte.