Návod: Zmena trvalého pobytu je jednoduchšia, než si myslíte

MV SR
Návod: Zmena trvalého pobytu je jednoduchšia, než si myslíte
4.2 112 hodnotení

Kúpa bytu, či domu sa spája s eufóriou z novej etapy vo vašom živote.

Ako však zmeniť trvalý pobyt?

Pre elimináciu stresov na úradoch sme vám zhrnuli prehľad v 7. krokoch, ktoré vás dovedú k vytúženému cieľu.

1. krok: Mestský úrad/Obecný úrad

Prvé kroky by ste mali nasmerovať na príslušný obecný, či mestský úrad, ktorý si zvolíte, podľa príslušnosti novej adresy. Čiže, ak ste kúpili nehnuteľnosť v Trnave, vyhľadáte mestský úrad v Trnave, ktorý zabezpečí odhlásenie z pôvodného trvalého bydliska a prihlásenie novej adresy. V prípade, že sa sťahujete celá rodina, nie je potrebné, aby ste na mestský úrad prišli všetci osobne. Všetko môže vybaviť jedna osoba, no s platnými dokladmi všetkých členov rodiny.

Budete potrebovať so sebou tieto doklady:

 • Občiansky preukaz.
 • Rodný list dieťaťa do 15 rokov, občiansky preukaz dieťaťa od 15 rokov.
 • Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti je potrebné predložiť aj list vlastníctva z katastrálneho úradu, ktorý nie je starší ako 3 mesiace.
 • V prípade, ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, vyžaduje sa notársky overený písomný súhlas všetkých vlastníkov. V prípade nájmu, nezabudnite predložiť aj nájomnú zmluvu.
 • Ak ste dlhodobo žili v zahraničí, zoberte si pas a osvedčenie o štátnom občianstve, ktoré nie je staršie ako 6 mesiacov.
 • Pokiaľ sa zároveň zmenil aj váš rodinný stav, predložíte aj sobášny list, prípadne rozsudok o rozvode.

Ak máte dieťa

Novonarodené deti sú atiomaticky zapísané na miesto trvalého pobytu matky. Ak nie je trvalý pobyt matky známy, dieťaťu sa zapíše trvalý pobyt v obci, v ktorej sa narodilo. Ak sa vám dieťa narodilo v zahraničí, musíte ho prihlásiť v ohlasovni.

Mestský úrad vám vydá na počkanie potvrdenie o zmene trvalého pobytu, ktorým sa preukážete v nasledujúcich inštitúciách. Naplánujte si to preto na jeden deň, ktorý venujete vybaveniu prvých základných úradov.

Odporúčame vám sa vopred informovať o ich úradných dňoch a hodinách, aby ste si cestu naplánovali vopred a predišli tak zbytočne vynaloženej energii. So zmenou adresy sa na väčšine úradov stretnete so správnymi poplatkami. Rovnako aj na mestskom úrade vo výške 5 €.

Koľko kde zaplatíte

Mestský/Okresný úrad – 5 €
Vydanie nového občianskeho preukazu – 4,50 €
Prehlásenie vozidla v evidencii – 4,50 €
Nové evidenčné čísla ak ste z iného okresu – 16,50 €
Vydanie listu vlastníctva na pošte a na Katastrálnom úrade – 8 €

2. krok: Polícia – Oddelenie dokladov a Okresný dopravný inšpektorát

Nová adresa si vyžaduje aj zmenu dokladov, čiže vás nasmerujeme na oddelenie dokladov. Aj tu je potrebné dodržať zákonnú lehotu do 30. dní od zaevidovania novej adresy trvalého pobytu.

Na polícii podáte žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu a preukážete sa potvrdením o zmene trvalého pobytu, ako aj pôvodným občianskym preukazom.

Za vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov sa platí správny poplatok 4,50 €. Do 30 dní vám príde SMS správa, že si váš nový občiansky preukaz môžete prevziať.

Čo znamená zmena trvalého pobytu ak vlastníte auto?

Ak ste majiteľom motorového vozidla, na oddelení dokladov sa ešte chvíľu zdržíte. Návštevu inštitúcie si naplánujte oveľa skôr, nakoľko pre vás platí zákonná lehota 15 dní na požiadanie o prehlásenie vozidla v evidencii so správnym poplatkom 4,50 €. Ak ste sa sťahovali do iného okresu, platí pre vás aj povinnosť vybaviť si nové evidenčné čísla s poplatkom 16,50 €.

Pre majiteľov áut je ešte potrebná návšteva dopravného inšpektorátu. Vypíšete si žiadosť o vydanie nového technického preukazu z dôvodu zmeny trvalého pobytu. Spolu so žiadosťou predložíte nový občiansky preukaz, malý a veľký technický preukaz a doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia. Všetky zmeny, ktoré ste vykonali sú samozrejme potrebné ohlásiť aj k povinnej a havarijnej poistke v príslušnej poisťovni.

3. krok: Sociálna poisťovňa

Ak ste zamestnanec, máte povinnosť oznámiť skutočnosť o zmene adresy ihneď svoju zamestnávateľovi. On už následne komunikuje so Sociálnou poisťovňou, pričom musí dodržať lehotu 8 dní, preto sa snažte všetky potrebné údaje dodať čo najskôr.

Povinnosť nahlásiť zmeny platí aj pre podnikateľov, SZČO, poberateľov sociálnych dávok, dobrovoľne poistené osoby, ženy alebo muži na materskej dovolenke.

4. krok: zdravotná poisťovňa

Zmenu trvalého pobytu od 1.1.2017 nemusíte oznámiť zdravotnej poisťovni, ale odporúča sa, aby ste tak urobili kvôli budúcej komunikácii. Túto zmenu však môžete nahlásiť aj emailom alebo telefonicky, čo vám značne ušetrí množstvo času a energie.

5. krok: poisťovne a banky

Pri uzavretí poistných zmlúv, bankových účtov, či iných poskytovaných služieb si spoločnosti vyžadujú informovanie o akýchkoľvek zmenách. Jednou z nich je aj zmena trvalého bydliska. Návštevu si naplánujte až s novým občianskym preukazom, ktorý bude slúžiť pre overenie informácií.

6. krok: mobilní operátori a ostatní poskytovatelia služieb

Zmenu trvalej adresy nahláste aj mobilným operátorom, či iným poskytovateľom služieb, s ktorými máte uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb. K zmene opäť postačí váš nový občiansky preukaz.

7. krok: Kataster nehnuteľností

Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, máte ešte o jednu povinnosť navyše. Do 30 dní nahlásite zmenu aj na odbor katastra Okresného úradu, kde vlastníte nehnuteľnosť. Je potrebné vyplniť tlačivo „Žiadosť o vyznačenie zmeny trvalého pobytu“, ktoré spolu s kópiou občianskeho preukazu, potvrdení o zmene trvalého bydliska, a listom vlastníctva odovzdáte osobne alebo pošlete poštou.

Pred vytúženým užívaním si nového bývania, nezabudnite ešte informovať všetky ďalšie spoločnosti, od ktorých dostávate poštu, aby sa všetky dokumenty dostali do správnych rúk v správnom čase.

Gratulujeme došli ste do cieľa. Teraz už len naplánovať kolaudačnú párty.

Zmena dispozície interiéru: Poradíme vám, ako meniť vnútorný priestor vašej nehnuteľnosti

shutterstock
Zmena dispozície interiéru: Poradíme vám, ako meniť vnútorný priestor vašej nehnuteľnosti
5 5 hodnotení

Napredujúce možnosti dnešnej doby zvyšujú naše požiadavky na mnohé oblasti života.

Plánujete zmeniť dispozíciu vášho bytu?

Obrňte sa trpezlivosťou, rekonštrukciu starostlivo naplánujte a zabezpečte si dostatok financií. Prestavba rozloženia bytu si totiž väčšinou vyžaduje aj úpravu podláh, okien a výmenu starých materiálov.

Prinášame tipy, aké sú možnosti zmien, ktoré neporušia statiku. Konkrétne príklady, ako zmena dispozície dokáže zlepšiť členenie priestoru nájdete v článku.

Funkčné zóny interiéru

Každý jeden bytový priestor má svoju dispozíciu a delí sa na jednotlivé miestnosti. Na byty a domy existujú určité nároky, ktoré definujú funkcie. Za tie základné považujeme:

 • biologickú – miesto pre kvalitný spánok, odpočinok, hygienu a stravovanie
 • hospodársku – priestor na prípravu jedla, umývanie riadu, umiestnenie spotrebičov
 • spoločenskú – rozhovory, vzdelávanie, hry, voľný čas s rodinou a priateľmi
 • úložnú

A presne od týchto 3 nepostrádateľných charakteristík každého obytného interiéru sa odvíjajú funkčné zóny:

 1. komunikačná – priestor na pohyb a komunikáciu
 2. činnostná – všetky činnosti a potrebné predmety k nim
 3. úložná – miesta, kam môžeme odkladať veci

Základ dispozície bytu tvorí tzv. komunikačná os, ktorá prechádza celým priestorom a vetví sa do jednotlivých miestností až k vonkajším otvorom.

Zmena dispozície: Aké máte možnosti?

Pri dispozičných riešeniach by ste mali myslieť najmä na potreby domácnosti a svojich koníčkov, ktoré potrebujú priestor. Zmena rodinnej situácia alebo túžba po modernizácii sú hlavné dôvody rekonštrukcií.

Čo ale prestavbu obmedzuje?

 • rozmiestnenie a počet okien
 • plocha bytu
 • konštrukčný nosný systém stien

Ideálnym prípadom sú tzv. flexibilné konštrukcie. Tie vám umožnia prestavovať podľa vlastných požiadaviek. V prípade skeletonového nosného systému tvoria steny len výplň a priestor sa tak môže členiť ľubovoľne.

U nás sa používa priečny systém a pozdĺžne nosné steny. Ak sú nosné steny uprostred dispozície, je určite vhodné, aby ste sa poradili so statikom. Neodborné zásahy vedú k narušenie statiky celého domu.

Pozrite sa na konkrétne príklady zmien.

pôdorys interiéru
shutterstock

1. Väčšia kúpeľňa

Frekventovaným problémom väčšiny bytov sú malé kúpeľne. Pri rekonštrukcii ju môžete zväčšiť o centimetre z chodby alebo spojiť s wc. Poslednou možnosťou je uskromnenie sa s menšou kuchyňou. Je na vás, ktorý spôsob zvolíte.

Plánujete kúpeľňu presúvať do najmenšej izby v byte?

Tento krok vopred zvážte. Ide o náročnú zmenu, ktorá pri rekonštrukcii dokáže narobiť poriadne problémy. Vyriešiť by ste mali hlavne:

 • prívod vody sa nedá zasekať do steny
 • skládka podlahy neumožňuje viesť odpad

2. Prepojenie obývačky a kuchyne

Dnes sú moderné otvorené a prepojené priestory. Najčastejšie sa spája kuchyňa s obývačkou, popr. aj jedálňou, ktoré sú delené len opticky. Miestnosti tak vyzerajú na oko väčšie.

Ak túžite po svetlom priestrannom interiéri, toto riešenie bude pre vás ideálne. V niektorých bytoch stačí odstrániť len jednu priečku a vysnívaná kuchyňa je na svete.

Na aký problém by ste sa mali pripraviť?

Orientácia bytu. Často je kuchyňa orientovaná do dvora a oddychovaná časť bytu smeruje k rušnej ulici. Pri opačnom usporadúvaní si dajte pozor na zmenu miestností vzhľadom k susedom.

3. Samostatný šatník

Premyslený úložný priestor celého bytu umožňuje zachovávať dostatočnú priestrannosť. Samostatný šatník je možné vytvoriť vo veľkej predsieni, v ktorej sa nachádzajú staré vstavané skrine.

Nad šatníkom je možné uvažovať aj v rámci veľkých spální.

Na záver

K rekonštrukciám patria aj zmeny kanalizácie, rozvodov vody či spôsoby vykurovania, preto sa na tento dlhý proces pripravte. Nezabúdajte na svoju povinnosť oznamovať akékoľvek zásahy do bytu na príslušnom stavebnom úrade.