Máte stavebné sporenie? Ukážeme vám, ako ho najlepšie využiť

drevená maketa domu a mince
shutterstock

Hľadáte možnosť ako si našetriť na bývanie alebo zhodnotiť vaše rodinné úspory? Aj stavebné sporenie vám môže pomôcť.

Stavebné sporenie je známym a obľúbeným finančným produktom. Sporiteľ si vďaka jeho výnosom prilepší na celkovej sporiacej sume. Aktuálne ho na trhu poskytujú 3 sporiteľne: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. a ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s..

Samotný produkt stavebného sporenia je flexibilný. Ponúka vám možnosť úpravy jednotlivých parametroch sporenia podľa vašich aktuálnych potrieb. Finančné prostriedky získané takýmto sporením môžete využiť aj pre kúpu, stavbu či rekonštrukciu nehnuteľnosti. Navyše, v kombinácii so stavebným úverom – ďalším produktom sporiteľní, ktorý sa na sporenie následne viaže. Stavebný úver je v ponuke s úrokmi v ročnom vyjadrení od 2,9 % do 4,9 % v závislosti od vybranej sporiteľne.

nový byt
shutterstock

Čo stavebné sporenie ponúka?

Čistým výnosom je pri stavebnom sporení suma úrokov z vkladov, vyplatených štátnych prémií a z úrokov zo štátnych prémií. Aktuálne sa sporiace úrokové sadzby vyšplhajú maximálne do 1 % pričom najnižšia hodnota začína už od 0,10 % v ročnom vyjadrení. K stavebnému sporeniu sa pripisujú 1x ročne, a to na konci roka. Ich výška významne ovplyvňuje vaše výnosy zo sporenia.

Druhou a silnou motiváciou, prečo si vybrať práve stavebné sporenie je štátna prémia, ktorá sa sporiteľovi pripíše k celkovej sporiacej sume rovnako na konci roka. Štátna prémia v roku 2018 predstavuje 5 % z ročného vkladu, maximálne však 66,39 €. Hoci, pre získanie jej maximálnej výšky je potrebné za rok na sporiaci účet vložiť aspoň 1327,80 €. Jej výšku si vypočítate jednoducho: váš ročný vklad x 0,05.

 

Štátna prémia v roku 2018 predstavuje 5 % z ročného vkladu, maximálne však 66,39 €.

V prípade, že nedodržíte povinne stanovenú minimálnu dobu sporenia, 6 rokov, a zmluvu o stavebnom sporení vypoviete (do 3-ho roku), o prémiu prídete. Ak toto rozhodnutie urobíte medzi 3-tím a 6-tym rokom stále ju môžete získať, avšak iba ak zdokladujete využitie nasporených prostriedkov na stavebné účely. Ak má jeden sporiteľ (identifikácia prebieha podľa rodného čísla) viac sporení, prémia sa mu uplatňuje iba za jedno sporenie.

Dobré vedieť

Aby ste váš čistý výnos maximalizovali a dosiahli ste najvyššie možné úrokové sadzby pre váš vklad, mali by ste 6-ročnú lehotu dodržať, nakoľko po jej uplynutí môžete získať dodatočný úrok “za trpezlivosť”. Potom však neváhajte a sporenie ukončite. Úrokové sadzby sa vám môžu znížiť a stavebné sporenie sa môže stať menej výhodným.

Pri ročnom vklade sa držte sumy 1327,80 €. Navyše, ak si to môžete dovoliť, vložte sumu už na začiatku roka, aby ste do jeho konca získali výhodnejšie zúročenie. Pri zakladaní stavebného sporenia si dobre zvážte, aká by mala byť vaša cieľová suma sporenia. Takisto môže ovplyvniť výšku vášho zhodnotenia.

Stavebný úver výhodou

Aj napriek nepriazni úrokových sadzieb stavebné sporenie možno považovať za spoľahlivú a najmä stabilnú možnosť pre zhodnotenie vašich financií bez rizika a neistoty. Výhodnosť sporenia sa stáva otáznou z pohľadu inflácie (z dlhodobého horizontu hraničí s 2 %-tami ročne).

Omnoho zaujímavejším je v súčasnosti možnosť čerpania stavebného úveru. Predpoklad jeho čerpania sa premietne už na začiatku uzatvorenia stavebného sporenia. V podobe cieľovej sumy sporenia. Z pohľadu fixácie stavebných úrokov ponúka dobrú konkurenčnú ponuku oproti hypotékam.

Treba však podotknúť, že aby sa vám sporenie oplatilo najviac, musíte mať dostatok finančných prostriedkov. Mesačná sporiaca čiastka presahuje 100 € – peniaz, ktorý neostane každému.

Tieto podmienky hypotéky musíte spĺňať, aby ste v banke dostali hypotéku

finančný poradca s klientom
shutterstock

Málokto si môže dovoliť kúpu nového bývania z vlastných zdrojov. Ak však splníte podmienky hypotéky, banky vám môžu požičať.

Viete, aké sú?

Aj keď ponuka hypoték stále na trhu prekvitá, štát a bankový sektor v poslednom období prijíma opatrenia, ktoré ovplyvnia podmienky hypotéky do budúcnosti. Získať finančné krytie už nebude tak dostupné ako v posledných rokoch. Základom je však aj v tejto dobe poznať parametre, ktoré vašu žiadosť o úver posunú do kategórie schválené predtým než vstúpite do banky a začnete zisťovať.

Hodnotu nehnuteľnosti, na ktorú sa viaže aj hodnota hypotéky, si banka vždy vopred overí prostredníctvom znaleckého posudku alebo podľa vlastných interných nariadení. Hoci, v prípade posudku prostredníctvom banky môže byť reálna hodnota nehnuteľnosti ocenená nižšie a tým sa môže zmenšiť aj potenciál výšky čerpania vášho úveru.

Finančné zabezpečenie

Pre banku ako poskytovateľa finančných prostriedkov je dôležitá bonita žiadateľa. Ide o kvalitu vášho profilu ako jej budúceho klienta: či ste pre banku solventný a dôveryhodný zákazník, ktorý bude schopný v budúcnosti plniť svoje záväzky.

Banku môže zaujímať aj vaše dosiahnuté vzdelanie či finančná minulosť:

Žiadali ste už o hypotéku v inej banke? Splácali ste pôžičku alebo spotrebný úver? Nemali ste omeškania splátok?

Aj fakt, že ste mali úver môže byť pre banku pozitívnou informáciou v prípade, že ste plnili jeho podmienky podľa zmluvy s bankou. Môžete byť menej rizikovým žiadateľom, ako ten, ktorý doposiaľ nemal žiaden typ úveru.

Váš príjem a typ pracovného pomeru rozhoduje

Základným predpokladom a podmienkou je dostatočný príjem a jeho výška za posledných 6 mesiacov. V mnohých prípadoch sa odráža aj vo výške samotného úveru.

Pri žiadaní o hypotekárny úver si banka informáciu o príjme overí priamo u vášho zamestnávateľa alebo ju zdokladujete potvrdením o príjme, ktoré vám v zamestnaní vystavia. Okrem jeho výšky ju bude zaujímať aj typ vášho pracovného pomeru. Pomer na dobu neurčitú má pri posudzovaní hypotéky najväčšiu pravdepodobnosť úspechu.

Ak podnikáte, budete musieť predložiť potvrdenie o výške daňovej povinnosti z daňového úradu a zároveň potvrdenie o tom, že nemáte žiadne nedoplatky na daniach.

Hodnota nehnuteľnosti vs. výška úveru

Hodnota, ktorú vám banka požičia sa rovná cene nehnuteľnosti alebo časti jej ceny, ktorú kupujete alebo staviate. V prospech banky a schválenia vášho úveru môžete založiť aj nehnuteľnosť 3-tej osoby so súhlasom majiteľa.

Mnohých pred požiadaním o úver zaujíma otázka: “Akú vysokú hypotéku môžem dostať”? Pre vyjasnenie takýchto informácii je dôležité získať presné informácie od banky a prípadne si vybaviť hypotekárny certifikát, ktorý kúpu vašej nehnuteľnosti môže významne uľahčiť.

Aké krytie mi banka poskytne?

Po sprísnení podmienok pre hypotéky v minulom roku pre 100 % krytie už nebude stačiť ani dobrý príjem žiadateľa. Ideálnym stavom je, ak máte našetrené vlastné finančné prostriedky. Spoločne s hypotekárnym úverom, ktorý pokryje 80 % hodnoty nehnuteľnosti, dotvoria celkovú cenu kupovanej nehnuteľnosti.

Pravidelné sporenie je tak veľkou výhodou, ktorá vás v očiach banky posunie o stupienok vyššie k schváleniu úveru. Bohužiaľ, nie všetci máme rovnaké možnosti, a preto aj po sprísnení podmienok situáciu na trhu vytvorila priestor pre krytie plnej sumy hodnoty nehnuteľnosti prostredníctvom dofinancovania cez pôžičku, stavebný alebo spotrebný úver.

Aké sú podmienky hypotéky pre mladých?

Podmienky na schválenie hypotéky zaujímajú aj mnohých mladých Slovákov do 35 rokov. Žiadateľ profitoval z nižšieho úročenia hypotéky v podobe až o 3 percentuálne body počas prvých piatich rokov splácania. V roku 2018 sa mení spôsob zvýhodnenia v hypotekárnych úveroch pre mladých.

Po novom si budú môcť raz ročne v rámci daňového priznania uplatniť daňový bonus. Zníži sa im tak základ dane, a teda i daň z príjmu. Daňový bonus predstavuje suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, najviac však do výšky 400 €.

  • Výška príjmu v prípade 1 žiadateľa nesmie presiahnuť 1,3 násobok (v prípade 2 žiadateľov posudzovaných spoločne 2,6 násobok) priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve.
  • Účel úveru musí byť kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie.
  • Zvýhodnenie je možné uplatniť do sumy 50 000 € a maximálne do 70 % hodnoty nehnuteľnosti.
  • Zvýhodnenie bude platiť po dobu prvých 5 rokov.
  • Vek, v ktorom môže žiadateľ o hypotéku požiadať je od 18 rokov do 35 rokov.

Treba očakávať, že sprísňovanie politiky pri udeľovaní hypoték bude pokračovať aj v tomto roku a podmienky hypotéky budú čoraz ťažšie a náročnejšie. Ak zvažujete kúpu, výstavbu či rekonštrukciu vášho bývania, majte na zreteli, že každé odložené euro sa v očiach banky bude počítať.

ďalšie zdroje: slsp.sk