Ako a kde najjednoduchšie začať hľadať vašu novú nehnuteľnosť

žena s notebookom v posteli so psom
shutterstock

Hľadanie nového domova je neraz zdĺhavý a náročný proces. Pristupujeme k nemu opatrne, pretože si uvedomujeme vážnosť, ktorú so sebou toto životné rozhodnutie nesie.

Kladieme si otázky typu: Kde? Za koľko? Koľko izieb?

Odpovede na tieto otázky sme už spoločne hľadali v samostatnom článku, venovanému kritériám výberu nehnuteľnosti. Ak v tom už máte jasno a tieto otázky vám nespôsobujú vrásky na čele, môžete smelo začať s hľadaním.

A kde všade hľadať?

Internet

Internet je miestom, kde už dnes, povedzme si pravdu, hľadáme takmer všetko. Tak prečo nie naše nové bývanie?

V online svete existuje obrovské množstvo najrozličnejších portálov s nehnuteľnosťami. Hľadať môžete priamo na portáloch realitných kancelárií, na štandardných bazárových stránkach, ale aj na portáloch, ktoré zoskupujú ponuky realitných kancelárií na jednom mieste. Výhodou takejto inzercie je jej vysoká aktuálnosť.

Ak sa pustíte do hľadania na internete, môžete natrafiť na tú istú nehnuteľnosť v rozličných agentúrach, avšak za inú cenu. Pokiaľ preferujete vybranú agentúru, nenechajte sa odradiť. Renomované agentúry v snahe získať zákazku dokážu dorovnať konkurenčnú cenu.

Nehrňte sa preto stoj čo stoj len za cenou, ale myslite aj na kvalitu.

Realitné kancelárie

Ďalšou možnosťou ako nájsť vysnívané bývanie je obrátiť sa priamo na realitnú kanceláriu. Aby ste predišli zahlteniu emailovej schránky, odporúčame vám zriadiť si vopred na tento účel osobitnú emailovú adresu. Následne s vašimi požiadavkami kontaktujte realitnú kanceláriu. Tá vás zaradí do databázy a začne so zasielaním ponúk podľa vašich kritérií.

Ak sa rozhodnete pre osobnú návštevu kancelárie, dobre sa okolo seba poobzerajte. Realitky zvyknú mať v čakacích priestoroch k dispozícii i časopisy s nehnuteľnosťami. Nazrieť tak môžete aj do nich, avšak nezabudnite na ich najväčšiu nevýhodu – neaktuálnosť. Ľahko v nich môžete nájsť aj nehnuteľnosť, z ktorej sa už teší niekto iný.

Prechádzka vytúženou lokalitou

Máte už vysnívanú lokalitu pre váš domov, avšak nie a nie nájsť ponuku, ktorá by vám vyhovovala? Spojte príjemné s užitočným a choďte sa po danej lokalite poprechádzať.

Pozerajte sa všade okolo seba, dobre si všímajte ploty, domy i tabule s oznamami. Možno niekde zbadáte nadpis “NA PREDAJ” spolu s kontaktom. Nebojte sa ani opýtať ľudí, ktorých počas prechádzky stretnete. Veď zvedaví susedia vedia často veľa.

Prechádzkou získate informácie nielen o prípadnej ponuke, ale môžete si prezrieť aj okolie.

 

Známi, priatelia, susedia

Veľa sa pýtajte vašich priateľov, známych i susedov, či nevedia o nejakej ponuke. Pokiaľ ide o dobrého známeho, odporučí vám len to, čo sám považuje za výhodné a dobré. Navyše, vďaka odporúčaniam sa vám možno podarí dojednať lepšiu cenu.

Ak bývate v prenájme a vyhovuje vám aj lokalita, skúste vhodiť susedom do schránky inzerát. V inzeráte uveďte, že v tejto lokalite už ste spokojným nájomníkom a radi by ste tu ostali naďalej, avšak vo vlastnom. Predávajúci v snahe zachovať dobré susedské vzťahy, predá svoj byt radšej doterajšiemu bezproblémovému nájomníkovi, ako neznámej osobe.

Podajte si inzerát

Okrem portálov kde nájdete inzeráty s ponukami nehnuteľností, existuje aj veľké množstvo stránok, kde si sami pridáte váš inzerát. Okrem už spomínaných klasických bazárových stránok môžete skúsiť šťastie aj na sociálnych sieťach. Vytvorte si zaujímavý a vtipný oznam, ktorý budú radi zdieľať aj vaši priatelia. Zvýšite tým šance na nový domov.

Svoj inzerát môžete uverejniť aj mimo online sveta, všade tam, kde je na to priestor. Skúsiť môžete tabule v nákupných centrách alebo informačné tabule v jednotlivých lokalitách. Výhodou tohto spôsobu hľadania sú nulové náklady.

Podarilo sa vám nájsť to, čo ste hľadali? Skôr ako sa vydáte na obhliadku, pozrite si náš článok o tom, čo si všímať a aké otázky sa pýtať na obhliadke bytu. Prajeme veľa šťastia.

Koľko ušetríte pri kúpe nehnuteľnosti cez dražbu nehnuteľností

shutterstock

Dlhodobo nesplácané hypotéky musia banky určitým spôsobom riešiť. Pri vyrovnávaní dlhov, teda splácaní pohľadávok, častokrát pristupujú ku krajnému riešeniu – dražba nehnuteľností (nútený predaj). Dobrovoľné dražby upravuje zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Aké sú podmienky nútenej (exekučnej) dražby?

Dražba nehnuteľností je dvojzmyselný výraz. Pre tých, ktorý nemajú so splácaním dlhov žiaden problém, môže mať pozitívny význam. Pri kúpe nového domu či bytu oslovte dražobnú spoločnosť, vďaka ktorej ušetríte.

Naopak, pre dlžníkov slovo je dražba slovom, ktoré určite počuť nechcú. Banky nimi totiž uspokojujú svoje pohľadávky.

Dobrovoľné dražby nehnuteľností

Prevádzkujú dražobníci, ktorí sú podnikateľmi a sú oprávnení živnostenským listom. Navrhovateľ – vlastník predmetu, nemusí mať rozhodnutie súdu, stačí mu zriadené právo k nehnuteľnosti.

Dražby sa môže zúčastniť ktokoľvek, kto chce kúpiť nehnuteľnosť. Na výber máte širokú ponuku cenovo výhodných bytov a domov. Vydražované nehnuteľnosti sa väčšinou do dražby dostávajú, najmä kvôli exekučným núteným dražbám.

Výhody dobrovoľnej dražby:

 • rýchlosť uskutočnenia,
 • výška nákladov.

Ako sa stať účastníkom dobrovoľnej dražby nehnuteľností?

Potrebné je nájsť si nehnuteľnosť, ktorú chcete vydražiť alebo dražobnú spoločnosť a jej aktuálnu ponuku. Dražba je zárukou, že kupujete nehnuteľnosť nezaťaženú záložnými právami. Prítomný musí byť aj notár, ktorý vytvorí notársku zápisnicu.

Kde nájdete dražobníka nehnuteľností?

 • v notárskom centrálnom registri,
 • v obchodnom vestníku,
 • na úradnej tabuli obce.

Dražby sa zúčastňujú len osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Výnimkou sú maloletí alebo osoby zbavené právnej spôsobilosti. Podmienkou je zloženie dražobnej zábezpeky.

Dražobná zábezpeka

Je v podstate zálohou maximálne do výšky 30 % z ceny nehnuteľnosti. Ak dražbu nevyhráte, suma sa vám v plnej výške vráti.

Pri úspešnom vydražení zasa musíte do 15 dní doplatiť rozdiel medzi zábezpekou a konečnou sumou.

Ceny nehnuteľností pri dobrovoľnej dražbe

Sa odvíjajú od znaleckého posudku. Zákon o dobrovoľných dražbách umožňuje znížiť vyvolávaciu cenu na 75 % znaleckej hodnoty, ale v konečnom dôsledku, ceny určuje trh – účastníci dražby.

Exekučné dražby nehnuteľností

Ide o poslednú možnosť pri vyrovnaní finančných nezrovnalostí. Pri jej výkone musia byť splnené podmienky:

 • súhlas oprávneného veriteľa,
 • vlastníctvo nehnuteľnosti povinných dlžníkom.
dražba nehnuteľnosti
shutterstock

Ako nútená dražba nehnuteľností začína?

Poverený exekútor musí doručiť upovedomenie o začatí exekúcie:

 • dlžníkovi, spoluvlastníkom, osobám, ktoré majú vecné právo na nehnuteľnosť do vlastných rúk,
 • veriteľovi, spoločenstvu vlastníkov bytov, okresnému a daňovému úradu, obci a Úradu vládneho auditu.

Exekútor zároveň udeľuje zákaz na prepis nehnuteľnosti na iné osoby a jej zaťaženie. Taktiež si od dlžníka vyžiada súhlas na predaj nehnuteľností.

Kedy začína exekučný predaj nehnuteľností?

 • ak dlžník nepodá do 15 dní od začiatku exekúcie návrh na jej zrušenie,
 • ak súd odmietne návrh na zastavenie.

Predaj začína vydaním exekučného príkazu, ktorý exekútor doručí rovnakým osobám ako upovedomenie. Vlastník musí umožniť vstup na oceňovanú nehnuteľnosť exekútorovi a rovnako aj znalcovi, ktorý ju ocení.

Termín dražby sa oznamuje písomnou vyhláškou do vlastných rúk:

 • dlžníkovi,
 • veriteľovi,
 • spoluvlastníkovi,
 • každému s predkupným právnom.

Exekučný predaj nehnuteľností je regulovaný zákonom 233/ 1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.

Priebeh dražby

Dražba začína oznámením základných údajov, konkrétnych okolností a podmienok.

Ak po poslednom podaní nenasleduje vyššie podanie, licitátor dvakrát vyzýva na ďalšie podanie. V prípade, že nové podanie nenastane, je oznámené ešte posledné podanie, za ktorým nasleduje 3. príklep. Účastník s najvyšším podaním sa stáva novým majiteľom nehnuteľnosti.

Pri dražbe si treba dávať pozor na..

 • osobu, ktorá uskutočňuje dražbu (musí spĺňať podmienky zákona a mať osvedčenie na výkon činnosti),
 • výšku poistenia dražobníka v prípade zodpovedností za škodu,
 • lehotu na splatenie výslednej ceny do 15 dní (je potrebné mať voľné peňažné prostriedky),
 • ťarchy nehnuteľností,
 • neochotu predošlých majiteľov opustiť nehnuteľnosť,
 • 3-mesačné právo pôvodného vlastníka napadnúť dražbu na súde.

zdroj: slovensko.sk ske.sk