Kúpiť nehnuteľnosť na investíciu? Ukážeme vám všetky riziká

váha rodinný dom vs peniaze
shutterstock

Investovanie do nehnuteľností predstavuje dobrú možnosť, ako si vybudovať majetok a zabezpečiť budúcnosť vám aj vašej rodine. Poradíme vám, ak hľadáte nehnuteľnosť na investíciu.

Na začiatku by ste mali mať vypracovanú alebo aspoň pomyselnú stratégiu. Myslieť si, že kúpite byt alebo dom, dáte ho do prenájmu a čoskoro začnete zarábať je začiatočníckou nerozvážnosťou, ktorá vás v budúcnosti môže stáť draho.

Okrem jasne popísaného investičného zámeru sa oplatí poradiť aj s odborníkom. Odkryje vám karty v hre o najlepší potenciálny zisk vzhľadom k vášmu aktuálnemu finančnému portfóliu. Aby ste jej rozumeli presne, musíte však ovládať minimálne jej základné pravidlá a termíny.

Nehnuteľnosť na investíciu: Aké budú vaše výnosy?

Ideálnym výsledkom investovania do nehnuteľností by malo byť zvýšenie ekonomického úžitku z nadobudnutej nehnuteľnosti. Najčastejšia forma je práve jej prenájom v dlhodobom časovom horizonte alebo predaj, ktorým okrem získania už investovanej sumy nadobudnete aj novú finančnú čiastku do vášho majetku.

Pri výbere nehnuteľnosti, ktorá sa pre vás môže stať výnosnou, je dôležité sledovať cenový vývoj nehnuteľností v dlhodobom časovom horizonte spoločne s infláciou (nárast cien ekonomických statkov, ktorého následkom dochádzka k zníženiu kúpnej sily peňazí).

Mnohí sa domnievajú, že ideálnou nehnuteľnosťou na investíciu je napríklad kúpa stavebného pozemku, ktorých počet je v okolí ekonomicky dobre fungujúcich miest obmedzený. O to viac, ak ide o pozemok v obľúbenej lokalite alebo jej blízkosti. Podobne je na tom i kúpa 1-izbového bytu, ktorý je ideálnym prostriedkom na prenájom pracujúcej generácie Y tzv. Millenials. Trend sústreďovania sa do Bratislavy a väčších slovenských miest, najmä z ekonomických dôvodov, bude udržiavať stály a pravdepodobne i rastúci dopyt po dobrom a dostupnom bývaní.

Zdroj údajov: Národná banka Slovenska

Ak sa rozhodnete pre nehnuteľnosť na investíciu, je veľký predpoklad, že nehnuteľnosť si svoju hodnotu bude držať. Z dlhodobého hľadiska nie je pravdepodobné, že by sa jej hodnota mala rapídne znížiť. Základom k úspechu je kúpa schopnej nehnuteľnosti v dobrej lokalite, ktorá aj v prípade neočakávanej turbulencie na trhu bude schopná napríklad prenájmom udržiavať aspoň návratnosť jej hodnoty.

 

Zdlhodobého hľadiska je veľmi nepravdepodobné, aby cena nehnuteľnosti klesala.

Investovanie do nehnuteľnosti si vyžaduje dispozíciu finančných prostriedkov. Buď ide o vlastné zdroje alebo krytie hypotékou. Ideálom je mať zábezpeku či už finančnú alebo nehnuteľnú, teda napríklad ďalší byt, ktorý je vo vašom vlastníctve, aby sa nehnuteľnosť na investíciu skutočne stala investíciou a nie tichým bremenom.

Čo môže vaše výnosy znižovať?

Ak budete prenajímať:

  • Nepredvídaná situácia na trhu (Tú nemôžete ovplyvniť. Z dlhodobého hľadiska, horizont 10-ročia, sa však môže situácia zmeniť opäť vo váš prospech).
  • Cena za rekonštrukciu a zariadenie nehnuteľnosti do schopného stavu na prenájom.
  • Poplatky za opravy v nehnuteľnosti v prípade poškodenia nájomníkmi.
  • V prípade prenájmu cez realitnú kanceláriu musíte rátať s províziou, ktorá sa pohybuje zvyčajne vo výške mesačného nájmu.
  • Poplatky za energie a nájom v prípade prerušenia prenájmu.
  • Platba dane z výnosov za prenájom.

Ak budete nehnuteľnosť predávať:

  • Daň zo zisku z predaja nehnuteľnosti, ak ste ju nevlastnili viac ako 5 rokov.
  • Náklady na nutné opravy nehnuteľnosti pred predajom či vysťahovanie.

Ak sa pred predajom rozhodnete zvýšiť cenu nehnuteľnosti rekonštrukciou, náklady by sa mali premietnuť v cene. Ak však chcete udržať krok s konkurenčnými cenami vo vašom okolí, dobre si prepočítajte výšku peňazí, ktoré budete do prerábky musieť investovať, aby ste viac neprerobili ako vo výsledku zarobili.

Dôležitým pojmom v terminológii investovania do nehnuteľností je tzv. “cap rate”. Ide o výraz, ktorý sa odvádza z anglického termínu Capitalization rate. Tento ukazovateľ vás bude navigovať pri realizácii investičnej stratégie vašej nehnuteľnosti či pri správe portfólia viacerých nehnuteľností. Predstavuje mieru návratnosti na nehnuteľnosť. Jej základom je predpokladaný zisk, ktorý vám nehnuteľnosť v budúcnosti dokáže priniesť. Pre príklad za byt ste zaplatili 70 000 € už po odpočítaní poplatkov realitnej kancelárii a ceny zariadenia bytu do obývateľného stavu. Povedzme, že váš odhadovaný čistý výnos/zisk z predpokladaného prenájmu je 6 000 €. Váš cap rate bude teda podielom výnosy/investovaná suma. V našom prípade 0,08 = 8 %.

Nehnuteľnosť na investíciu má aj svoje riziká

Najväčšie riziko sa ukrýva vo vytvorení cenovej bubliny a jej následného prasknutia, ktoré môže vyústiť vo výrazný pokles hodnoty nehnuteľností na trhu, znížiť kúpyschopnosti a schopnosť úverového splácania obyvateľstva.

Takáto situácia môže mať na vás veľmi nepriaznivý dopad v prípade, ak ste kúpu nehnuteľnosti financovali hypotékou. Závisiac od okolností sa môžete dostať do situácie, kedy banke budete musieť doplatiť zvyšok do hodnoty hypotéky. A to nie je nič, čo by ste si želali.

rozostavaná budova
shutterstock

Ani záchrana prenájmom v takejto situácii nemusí byť reálna. Nebudete jediný, koho sa kolaps prehriateho trhu dotkne. Budete radi, ak sa vám spomínaný byt podarí prenajať za schopnejší peniaz a vydržíte do doby, kedy sa trh opäť začne spamätávať.

V zhodnocovaní vášho majetku a výnosoch zohráva dôležitú úlohu aj výška úrokových sadzieb. Čím sú úroky nižšie a stabilnejšie môže byť výška vašich výnosov priaznivejšia.

Ak sa úrokové sadzby budú zvyšovať a približovať ku cap rate vašej nehnuteľnosti, výnosy sa budú od vás vzďaľovať. Opačný scenár je samozrejme želaním každého, kto sa rozhodne pre investovanie do nehnuteľností.

Likvidita u nehnuteľnosti na investíciu

Premeniť nehnuteľnosť na peniaze nie je také jednoduché. Kúpa i predaj nehnuteľnosti je proces, ktorý zaberie pomerne dlhý čas závisiaci od platobnej schopnosti kupujúceho, ktorá je kľúčová. Podľa Národnej banky Slovenska sa v 4. štvrťroku roku 2017 priemerná cena bytov zvýšila na 1 639 €/m2. Pre porovnanie, podľa posledného najčerstvejšieho údaju Štatistického úradu SR bola priemerná mesačná nominálna mzda v 3. kvartáli toho istého 935 €. Priepasť medzi cenou nehnuteľností a slovenskými príjmami je obrovská, čo je dôkazom toho, že investovanie do nehnuteľnosti si nemôže dovoliť každý. A dokonca ani tí so solventnejším príjmom, ak nemajú rezervu v podobe vlastného majetku: či už hnuteľného alebo nehnuteľného.

Z dlhodobého hľadiska nehnuteľnosti ponúkajú zaujímavú príležitosť, ako vaše majetkové portfólio rozširovať a budovať. Pri tomto type majetku však musíte rátať s časom, ktorý si jej udržiavanie a starostlivosť bude vyžadovať.

Na záver, pamätajte, dobrá nehnuteľnosť v dobrej lokalite vaše investičné portfólio nenechá v štichu ani v časoch, keď sa bude trh opäť otriasať v základoch. Dúfajme však, že tento scenár nás už nečaká.

Akú drahú nehnuteľnosť si môžete kúpiť, aby ste neohrozili váš rodinný rozpočet

shutterstock

Rodinný rozpočet a jeho výška na konci mesiaca straší mnohé slovenské rodiny. Ako sa nestať jeho bojazlivým sluhom, ale sebavedomým pánom aj v momente kúpy nehnuteľnosti?

Výška a hospodárenie s rodinným rozpočtom má veľký vplyv na vaše reálne výdavky či prilepšenia. A zásadný význam bude mať aj pri kúpe nehnuteľnosti. Jednak ovplyvní, koľko si budete môcť odložiť vlastných zdrojov a zároveň, o akej hypotéke môžete do budúcnosti uvažovať. Vo finále ovplyvní nielen veľkosť, kvalitu, ale aj lokalitu, v ktorej si nehnuteľnosť dovolíte kúpiť.

Váš rozpočet tvoria príjmi členov domácnosti. Dôležitú úlohu hrá ich výška vzhľadom k celkovému počtu členov v domácnosti a výdavkom. Ideálom pre vás je, ak dokážete byť v pluse a ušetriť finančnú rezervu.

Aktuálny trend života pre prítomný okamih motivuje k nákupu statkov vrátane nehnuteľností nad reálne možnosti rozpočtu z pohľadu príjmov a potenciálnych zmien budúcnosti. Pre príklad si pozrite porovnanie dvoch domácnosti s rovnakým rozpočtom a následky, ktoré pre nich môže mať.

Domácnosť / 2 členovia / Splácanie na 20 rokov
Cena nehnuteľnosti 3 izbový za 90 000 € 2 izbový byt za 60 000 €
Príjem netto 1 000 €1 000 €
Splátka 425 €300 €
Zostatok 575 € 700 €

Povaha nehnuteľností je pre obe domácnosti rozdielna, ale rovnako dokáže uspokojiť potreby bývania pre dvojčlennú domácnosť i v prípade prírastku potomkov. Po odpočítaní splátky domácnostiam zostáva na živobytie suma, z ktorej musia zaplatiť nutné výdavky.

Povedzme, že naša domácnosť vie efektívne nakupovať a dokáže výdavky za stravu stlačiť na minimum – v našom vzorovom prípade na výšku štátom stanoveného životného minima na jednu dospelú osobu – 199,48 €.

Výdavky domácnosti
Zostatok 575 € 700 €
Nájom 2. až 3. bytu 130 €120€
Energie 30 €20 €
Internet +TV 25 €25 €
Telefón - Paušál 40 €40 €
Jedlo 200 €200€
Spolu 425 €405 €
Rezerva 150 €295 €

Obom rodinám ostane čiastka, ktorej celú výšku či aspoň časť môže ušetriť pre prípad núdze. Treba zdôrazniť, že bankovky aj mince slovenského eura sa v peňaženke dlho neohrejú. Za predpokladu, že ide o pracujúcich členov, do výdavkov vstupuje cena za palivo, či cestovné lístky alebo splátka za auto, ktoré môžu potrebovať k dochádzaniu. Rezerva sa opäť zmenší a prvá domácnosť nám postupne padne do kategórie “žijeme z mesiaca na mesiac”. V rámci stratégie žitia v prítomnosti, táto kategória nepôsobí nebezpečne až do okamihu, keď nás môže dobehnúť budúcnosť a zmena situácie.

Aj rodinný rozpočet sa môže rozpadnúť ako domček z karát

Možno nemusíte chodiť ďaleko, aby ste vedeli, že nemôže byť stále dobre. Strata práce, prírastok do rodiny, ochorenie, smrť, zmeny úverových podmienok v banke, či výdavky na nečakané opravy zariadenia a domácnosti môžu zaklopať aj na naše dvere. Bez ohlásenia vopred. Ktorá z rodín s našim rozpočtom ustojí nepriazeň osudu jednoduchšie?

Materská dovolenka

K nášmu mladému páru pribudne dieťa, a naopak, po šiestich mesiacoch, ak nie hneď, môže rátať s výrazným znížením partnerkinho príjmu na rodičovský príspevok vo výške 214,70 €. Aký význam bude mať 1 izba v trojizbáku, ak vám bude ledva vychádzať na ovocie a zeleninu alebo plienky?

Zmena práce

Jednému z páru nebude vyhovovať atmosféra v zamestnaní a bude chcieť zmeniť prácu. Hoci sa v personálnych kuloároch šepká, že “kandidáti si teraz môžu vyberať”, neplatí to pre všetky odvetvia a pre všetkých. Koho bude viac zväzovať závislosť od aktuálneho platu, ktorý hrá v rozpočte prím? A hoci, existuje aj prípad výpovede. Koho psychika zvládne situáciu jednoduchšie?

Ochorenie

Zlé netreba privolávať. Pravda. Ale pokiaľ sa rozhodujeme o kúpe nehnuteľnosti, ktorá nám zviaže slobodu do konca života, treba si veľmi zvážiť, čo skutočne v danom momente života potrebujete. Aj vy ste boli svedkom náhleho a nevyliečiteľného ochorenia? Viete, že sa to môže stať a mať veľký vplyv na nielen celú domácnosť i rodinu. Aj keď prítomnosť je teraz naša, nepatrí nám na večné veky. Spomeňte si na to, keď budete z rúk púšťať peniaze len tak pre radosť.

Ako stabilizovať rodinný rozpočet?

V prvom rade musíte váš rodinný rozpočet poznať. Mali by ste ovládať výšku vašich pravidelných mesačných výdavkov, ktoré sa nemenia. Ideálom, ako zistiť míňanie vášho zostatku je jeden až dva mesiace odsledovať vaše nákupy a platby. Či už pôjde o stravu, oblečenie, kultúrny alebo spoločenský život.

Keď sa vám podarí zvládnuť tento krok, pozrite si prehľad všetkých položiek, za ktoré ste utratili peniaze a reálne zhodnoťte, či ste ich naozaj potrebovali a reálne ich využívate. Nakupovanie vecí bez jasného zámeru pravidelného využívania má na skok od zbytočného plýtvania.

Skúste si stanoviť maximálnu sumu, ktorú môžete investovať do jednotlivých oblastí vášho života a počas mesiaca sa jej držať. Pomocníkom vám môže byť zapisovanie si ich do notesa, do tabuľky v počítači alebo do mobilnej aplikácie.

Rodinný rozpočet a jeho znalosť je veľmi dôležitým faktorom k vedeniu spokojného života. Ak ho budete ovládať, myslite na to, že žiadne náklady netreba podceniť. Ani tie na bývanie či prípadné rekonštrukcie alebo prerábky.

Aj práve preto bude pre vás kľúčový zodpovedný výber nehnuteľnosti a jeho premyslené financovanie hypotékou. Ochránia vás pred nepríjemnosťami budúcnosti a ušetria vám starosti s ďalším požičiavaním peňazí alebo splácaním ad hoc spotrebného úveru.