Tieto podmienky hypotéky musíte spĺňať, aby ste v banke dostali hypotéku

finančný poradca s klientom
shutterstock

Málokto si môže dovoliť kúpu nového bývania z vlastných zdrojov. Ak však splníte podmienky hypotéky, banky vám môžu požičať.

Viete, aké sú?

Aj keď ponuka hypoték stále na trhu prekvitá, štát a bankový sektor v poslednom období prijíma opatrenia, ktoré ovplyvnia podmienky hypotéky do budúcnosti. Získať finančné krytie už nebude tak dostupné ako v posledných rokoch. Základom je však aj v tejto dobe poznať parametre, ktoré vašu žiadosť o úver posunú do kategórie schválené predtým než vstúpite do banky a začnete zisťovať.

Hodnotu nehnuteľnosti, na ktorú sa viaže aj hodnota hypotéky, si banka vždy vopred overí prostredníctvom znaleckého posudku alebo podľa vlastných interných nariadení. Hoci, v prípade posudku prostredníctvom banky môže byť reálna hodnota nehnuteľnosti ocenená nižšie a tým sa môže zmenšiť aj potenciál výšky čerpania vášho úveru.

Finančné zabezpečenie

Pre banku ako poskytovateľa finančných prostriedkov je dôležitá bonita žiadateľa. Ide o kvalitu vášho profilu ako jej budúceho klienta: či ste pre banku solventný a dôveryhodný zákazník, ktorý bude schopný v budúcnosti plniť svoje záväzky.

Banku môže zaujímať aj vaše dosiahnuté vzdelanie či finančná minulosť:

Žiadali ste už o hypotéku v inej banke? Splácali ste pôžičku alebo spotrebný úver? Nemali ste omeškania splátok?

Aj fakt, že ste mali úver môže byť pre banku pozitívnou informáciou v prípade, že ste plnili jeho podmienky podľa zmluvy s bankou. Môžete byť menej rizikovým žiadateľom, ako ten, ktorý doposiaľ nemal žiaden typ úveru.

Váš príjem a typ pracovného pomeru rozhoduje

Základným predpokladom a podmienkou je dostatočný príjem a jeho výška za posledných 6 mesiacov. V mnohých prípadoch sa odráža aj vo výške samotného úveru.

Pri žiadaní o hypotekárny úver si banka informáciu o príjme overí priamo u vášho zamestnávateľa alebo ju zdokladujete potvrdením o príjme, ktoré vám v zamestnaní vystavia. Okrem jeho výšky ju bude zaujímať aj typ vášho pracovného pomeru. Pomer na dobu neurčitú má pri posudzovaní hypotéky najväčšiu pravdepodobnosť úspechu.

Ak podnikáte, budete musieť predložiť potvrdenie o výške daňovej povinnosti z daňového úradu a zároveň potvrdenie o tom, že nemáte žiadne nedoplatky na daniach.

Hodnota nehnuteľnosti vs. výška úveru

Hodnota, ktorú vám banka požičia sa rovná cene nehnuteľnosti alebo časti jej ceny, ktorú kupujete alebo staviate. V prospech banky a schválenia vášho úveru môžete založiť aj nehnuteľnosť 3-tej osoby so súhlasom majiteľa.

Mnohých pred požiadaním o úver zaujíma otázka: “Akú vysokú hypotéku môžem dostať”? Pre vyjasnenie takýchto informácii je dôležité získať presné informácie od banky a prípadne si vybaviť hypotekárny certifikát, ktorý kúpu vašej nehnuteľnosti môže významne uľahčiť.

Aké krytie mi banka poskytne?

Po sprísnení podmienok pre hypotéky v minulom roku pre 100 % krytie už nebude stačiť ani dobrý príjem žiadateľa. Ideálnym stavom je, ak máte našetrené vlastné finančné prostriedky. Spoločne s hypotekárnym úverom, ktorý pokryje 80 % hodnoty nehnuteľnosti, dotvoria celkovú cenu kupovanej nehnuteľnosti.

Pravidelné sporenie je tak veľkou výhodou, ktorá vás v očiach banky posunie o stupienok vyššie k schváleniu úveru. Bohužiaľ, nie všetci máme rovnaké možnosti, a preto aj po sprísnení podmienok situáciu na trhu vytvorila priestor pre krytie plnej sumy hodnoty nehnuteľnosti prostredníctvom dofinancovania cez pôžičku, stavebný alebo spotrebný úver.

Aké sú podmienky hypotéky pre mladých?

Podmienky na schválenie hypotéky zaujímajú aj mnohých mladých Slovákov do 35 rokov. Žiadateľ profitoval z nižšieho úročenia hypotéky v podobe až o 3 percentuálne body počas prvých piatich rokov splácania. V roku 2018 sa mení spôsob zvýhodnenia v hypotekárnych úveroch pre mladých.

Po novom si budú môcť raz ročne v rámci daňového priznania uplatniť daňový bonus. Zníži sa im tak základ dane, a teda i daň z príjmu. Daňový bonus predstavuje suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, najviac však do výšky 400 €.

  • Výška príjmu v prípade 1 žiadateľa nesmie presiahnuť 1,3 násobok (v prípade 2 žiadateľov posudzovaných spoločne 2,6 násobok) priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve.
  • Účel úveru musí byť kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie.
  • Zvýhodnenie je možné uplatniť do sumy 50 000 € a maximálne do 70 % hodnoty nehnuteľnosti.
  • Zvýhodnenie bude platiť po dobu prvých 5 rokov.
  • Vek, v ktorom môže žiadateľ o hypotéku požiadať je od 18 rokov do 35 rokov.

Treba očakávať, že sprísňovanie politiky pri udeľovaní hypoték bude pokračovať aj v tomto roku a podmienky hypotéky budú čoraz ťažšie a náročnejšie. Ak zvažujete kúpu, výstavbu či rekonštrukciu vášho bývania, majte na zreteli, že každé odložené euro sa v očiach banky bude počítať.

ďalšie zdroje: slsp.sk

Tieto podmienky hypotéky musíte spĺňať, aby ste v banke dostali hypotéku

finančný poradca s klientom
shutterstock

Málokto si môže dovoliť kúpu nového bývania z vlastných zdrojov. Ak však splníte podmienky hypotéky, banky vám môžu požičať.

Viete, aké sú?

Aj keď ponuka hypoték stále na trhu prekvitá, štát a bankový sektor v poslednom období prijíma opatrenia, ktoré ovplyvnia podmienky hypotéky do budúcnosti. Získať finančné krytie už nebude tak dostupné ako v posledných rokoch. Základom je však aj v tejto dobe poznať parametre, ktoré vašu žiadosť o úver posunú do kategórie schválené predtým než vstúpite do banky a začnete zisťovať.

Hodnotu nehnuteľnosti, na ktorú sa viaže aj hodnota hypotéky, si banka vždy vopred overí prostredníctvom znaleckého posudku alebo podľa vlastných interných nariadení. Hoci, v prípade posudku prostredníctvom banky môže byť reálna hodnota nehnuteľnosti ocenená nižšie a tým sa môže zmenšiť aj potenciál výšky čerpania vášho úveru.

Finančné zabezpečenie

Pre banku ako poskytovateľa finančných prostriedkov je dôležitá bonita žiadateľa. Ide o kvalitu vášho profilu ako jej budúceho klienta: či ste pre banku solventný a dôveryhodný zákazník, ktorý bude schopný v budúcnosti plniť svoje záväzky.

Banku môže zaujímať aj vaše dosiahnuté vzdelanie či finančná minulosť:

Žiadali ste už o hypotéku v inej banke? Splácali ste pôžičku alebo spotrebný úver? Nemali ste omeškania splátok?

Aj fakt, že ste mali úver môže byť pre banku pozitívnou informáciou v prípade, že ste plnili jeho podmienky podľa zmluvy s bankou. Môžete byť menej rizikovým žiadateľom, ako ten, ktorý doposiaľ nemal žiaden typ úveru.

Váš príjem a typ pracovného pomeru rozhoduje

Základným predpokladom a podmienkou je dostatočný príjem a jeho výška za posledných 6 mesiacov. V mnohých prípadoch sa odráža aj vo výške samotného úveru.

Pri žiadaní o hypotekárny úver si banka informáciu o príjme overí priamo u vášho zamestnávateľa alebo ju zdokladujete potvrdením o príjme, ktoré vám v zamestnaní vystavia. Okrem jeho výšky ju bude zaujímať aj typ vášho pracovného pomeru. Pomer na dobu neurčitú má pri posudzovaní hypotéky najväčšiu pravdepodobnosť úspechu.

Ak podnikáte, budete musieť predložiť potvrdenie o výške daňovej povinnosti z daňového úradu a zároveň potvrdenie o tom, že nemáte žiadne nedoplatky na daniach.

Hodnota nehnuteľnosti vs. výška úveru

Hodnota, ktorú vám banka požičia sa rovná cene nehnuteľnosti alebo časti jej ceny, ktorú kupujete alebo staviate. V prospech banky a schválenia vášho úveru môžete založiť aj nehnuteľnosť 3-tej osoby so súhlasom majiteľa.

Mnohých pred požiadaním o úver zaujíma otázka: “Akú vysokú hypotéku môžem dostať”? Pre vyjasnenie takýchto informácii je dôležité získať presné informácie od banky a prípadne si vybaviť hypotekárny certifikát, ktorý kúpu vašej nehnuteľnosti môže významne uľahčiť.

Aké krytie mi banka poskytne?

Po sprísnení podmienok pre hypotéky v minulom roku pre 100 % krytie už nebude stačiť ani dobrý príjem žiadateľa. Ideálnym stavom je, ak máte našetrené vlastné finančné prostriedky. Spoločne s hypotekárnym úverom, ktorý pokryje 80 % hodnoty nehnuteľnosti, dotvoria celkovú cenu kupovanej nehnuteľnosti.

Pravidelné sporenie je tak veľkou výhodou, ktorá vás v očiach banky posunie o stupienok vyššie k schváleniu úveru. Bohužiaľ, nie všetci máme rovnaké možnosti, a preto aj po sprísnení podmienok situáciu na trhu vytvorila priestor pre krytie plnej sumy hodnoty nehnuteľnosti prostredníctvom dofinancovania cez pôžičku, stavebný alebo spotrebný úver.

Aké sú podmienky hypotéky pre mladých?

Podmienky na schválenie hypotéky zaujímajú aj mnohých mladých Slovákov do 35 rokov. Žiadateľ profitoval z nižšieho úročenia hypotéky v podobe až o 3 percentuálne body počas prvých piatich rokov splácania. V roku 2018 sa mení spôsob zvýhodnenia v hypotekárnych úveroch pre mladých.

Po novom si budú môcť raz ročne v rámci daňového priznania uplatniť daňový bonus. Zníži sa im tak základ dane, a teda i daň z príjmu. Daňový bonus predstavuje suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, najviac však do výšky 400 €.

  • Výška príjmu v prípade 1 žiadateľa nesmie presiahnuť 1,3 násobok (v prípade 2 žiadateľov posudzovaných spoločne 2,6 násobok) priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve.
  • Účel úveru musí byť kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie.
  • Zvýhodnenie je možné uplatniť do sumy 50 000 € a maximálne do 70 % hodnoty nehnuteľnosti.
  • Zvýhodnenie bude platiť po dobu prvých 5 rokov.
  • Vek, v ktorom môže žiadateľ o hypotéku požiadať je od 18 rokov do 35 rokov.

Treba očakávať, že sprísňovanie politiky pri udeľovaní hypoték bude pokračovať aj v tomto roku a podmienky hypotéky budú čoraz ťažšie a náročnejšie. Ak zvažujete kúpu, výstavbu či rekonštrukciu vášho bývania, majte na zreteli, že každé odložené euro sa v očiach banky bude počítať.

ďalšie zdroje: slsp.sk