Ako vyplniť preberací protokol bytu alebo domu? (+ šablóna na stiahnutie)

Nastal ten deň, kedy ste sa stali majiteľmi vášho nového bytu a preberáte ho fyzicky do vášho vlastníctva.

Prevzatie bytu alebo rodinného domu má určitý postup, ktorý by ste mali dodržať. Bude vás chrániť pred neočakávanými problémami a zbytočnými doťahovačkami. Napr. pri vyúčtovaní energií, ktoré posielajú elektrárne alebo plynárne niekoľkokrát do roka.

Preberací protokol bytu

V kúpno-predajnej zmluve si môžete určiť, kto bude pri odovzdávaní a preberaní bytu prítomný. V mnohých prípadoch je to zástupca realitnej kancelárie (ak byt kupujete cez RK), jeden zástupca z predávajúcej strany a jeden zástupca zo strany kupujúcich (teda vy).

Ako podklad pri preberaní bytu slúži tlačivo Preberací protokol bytu, v ktorom uvediete presné stavy vodomerov na studenú a teplú vodu, stav ekektromera spotreby elektrickej energie, stav plynu, ale tiež merače, ktoré sú umiestnené na radiátoroch v byte.

Bonus zadarmo

Stiahnite si vzor preberací protokol bytu, v ktorom len zmeníte vaše údaje.

V preberacom protokole nehnuteľnosti tiež uveďte prebratie všetkých kľúčov od vstupných dverí, pivnicu, schránku až po spoločné priestory. Dobré je tiež uviesť všetky vážne nedostatky, ktoré byt má.

Protokol o odovzdaní a prevzatí bytu musí podpísať pôvodný aj nový vlastník bytu.

Následne sa obaja účastníci dostavia ku správcovi bytového domu. Pôvodný vlastník podá výpoveď k zmluve o výkone správy v obytnom dome a nový vlastník k nej naopak pristúpi.

Zmena dodávateľov energií

Ideálne, ak spolu a v ten istý deň s pôvodnym majiteľom navštívite dodávateľov energií. Pôvodný majiteľ sa odhlási a vy sa hneď prihlásite. Zmenu však môžete zrealizovať aj neskôr samostatne.

Prepis elektriny na nového majiteľa

Prihlásiť sa k elektrine je potrebné do 3 dní, odkedy sa odhlásil posledný užívateľ.

Pripravte si tieto údaje:

 • identifikačné údaje a adresy predávajúceho a kupujúceho,
 • telefónne číslo a e-mail,
 • číslo a stav elektromera,
 • číslo miesta spotreby, zákaznícke číslo alebo EIC kód predchádzajúceho zákazníka,
 • platobné podmienky podla ponuky konkrétneho dodávateľa elektriny.
elektromer
shutterstock

Pri prihlasovaní elektriny si môžete zvoliť jedného z alternatívnych dodávateľov elektriny, pri ktorom môžete ušetriť pár EUR ročne. Ak sa ma však spýtate, či to stojí za to, skôr vám odpoviem, že nie. Bežná domácnosť v 3-izbovom byte ušetrí centy. Aktuálne rozdiely v cenách a koľko ušetríte si môžete rýchlo pozrieť na stránke TotalMoney.

Prepis plynu na nového majiteľa

Zmena odberateľa plynu je jednoduchá. Prepis odberného miesta plynu môžete vybaviť osobne návštevou zákazníckeho centra SPP alebo emailom zakaznickalinka@spp.sk alebo žiadosť doručiť poštou.

plynomer
shutterstock

Dodávatelia plynu na Slovensku

Na Slovensku môžete plyn odoberať od viacerých spoločností. Prepočítať a porovnať ceny si môžete napr. na stránke VýhodnaEnergia.sk

Prepis odberu vody na nového majiteľa

Zmena odberateľa vody v bytových domoch je jednoduchá. Stačí požiadať správcu bytového domu, ktorý prepis dodávky pitnej vody zabezpečí, prípadne obaja navštívili klientske centrum dodávateľa pitnej vody.

Koncesionárske poplatky

Podľa zákona každý, kto je odberateľom elektriny v byte alebo v rodinnom dome, je povinný platiť koncesionárske poplatky. Prihlásiť sa môžete priamo na stránke RTVS.

Aktuálna základná sadzba úhrady je 4,64 € za každý, aj začatý kalendárny mesiac.

Zmena trvalého pobytu

Nie je povinná. Ak si chcete však chcete zmeniť adresu trvalého pobytu, musíte absolvovať sériu oznamovacích povinností.

Ako prvé si vybavte nový občiansky preukaz. Ako zamestnanec ohlasujete zmenu pobytu zdravotnej poisťovni a zamesnávateľovi, ak podnikáte tak Sociálnej poisťovni a obchodných registrov.

Ak ste majiteľom auta, musíte zmenu ohlásiť na dopravnom inšpektoráte a vybaviť si nové evidenčné číslo.

Bonus zadarmo

Stiahnite si vzor preberací protokol bytu, v ktorom len zmeníte vaše údaje.

Prihlásenie k dani z nehnuteľnosti

Do 30 dní odo dňa povolenia vkladu príslušnou správou katastra máte oznamovaciu povinnosť voči mestskému resp. miestnemu úradu k dani z nehnuteľnosti.

Následne do konca januára daného roka je potrebné na príslušnom úrade podať aj daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Na základe tohto úkonu vám mestský resp. miestny úrad bude každoročne vyrubovať daň z nehnuteľnosti.

Zhrnutie článku

Prevzatie bytu je skvelým pocitom a prvým reálnym krokom k vlastnému bývaniu. Dôležité je nepodceniť formality a dôsledne vyplniť protokol o prebratí bytu. Prihlásenie energií, koncesionárskych poplatkov alebo zmena trvalého pobytu sa môže zdať náročná, ale absolvujete ju našťastie len raz.

Zmena trvalého pobytu: Najjednoduchší návod na internete

MV SR

Kúpa bytu, či domu sa spája s eufóriou z novej etapy vo vašom živote.

Ako však zmeniť trvalý pobyt?

Pre elimináciu stresov na úradoch sme vám zhrnuli prehľad v 7. krokoch, ktoré vás dovedú k vytúženému cieľu.

1. krok: Mestský úrad/Obecný úrad

Prvé kroky by ste mali nasmerovať na príslušný obecný, či mestský úrad, ktorý si zvolíte, podľa príslušnosti novej adresy. Čiže, ak ste kúpili nehnuteľnosť v Trnave, vyhľadáte mestský úrad v Trnave, ktorý zabezpečí odhlásenie z pôvodného trvalého bydliska a prihlásenie novej adresy.

Prihlásiť na trvalý pobyt sa môžete aj elektronicky s platným elektronickým občianskym preukazom. Presný návod ako na to nájdete na stránke navody.digital.

V prípade, že sa sťahujete celá rodina, nie je potrebné, aby ste na mestský úrad prišli všetci osobne. Všetko môže vybaviť jedna osoba, no s platnými dokladmi všetkých členov rodiny.

Budete potrebovať so sebou tieto doklady:

 • Občiansky preukaz/potvrdenie o občianskom preukaze alebo cestovný pas prípadne potvrdenie o občianstve SR
 • Rodný list dieťaťa do 15 rokov, občiansky preukaz dieťaťa od 15 rokov.
 • Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti je potrebné predložiť aj list vlastníctva z katastrálneho úradu, ktorý nie je starší ako 3 mesiace. Od 1.9.2018 list vlastníctva nemusíte dokladovať, vedia si ho vyhľadať už priamo na úrade
 • V prípade, ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, vyžaduje sa notársky overený písomný súhlas všetkých vlastníkov. V prípade nájmu, nezabudnite predložiť aj nájomnú zmluvu.
 • Ak ste dlhodobo žili v zahraničí, zoberte si pas a osvedčenie o štátnom občianstve, ktoré nie je staršie ako 6 mesiacov.
 • Pokiaľ sa zároveň zmenil aj váš rodinný stav, predložíte aj sobášny list, prípadne rozsudok o rozvode.

Ak máte dieťa

Novonarodené deti sú automaticky zapísané na miesto trvalého pobytu matky. Ak nie je trvalý pobyt matky známy, dieťaťu sa zapíše trvalý pobyt v obci, v ktorej sa narodilo. Ak sa vám dieťa narodilo v zahraničí, musíte ho prihlásiť v ohlasovni.

Mestský úrad vám vydá na počkanie potvrdenie o zmene trvalého pobytu, ktorým sa preukážete v nasledujúcich inštitúciách. Naplánujte si to preto na jeden deň, ktorý venujete vybaveniu prvých základných úradov.

Odporúčame vám sa vopred informovať o ich úradných dňoch a hodinách, aby ste si cestu naplánovali vopred a predišli tak zbytočne vynaloženej energii. So zmenou adresy sa na väčšine úradov stretnete so správnymi poplatkami. Rovnako aj na mestskom úrade vo výške 5 €. Ak si zmenu riešite elektronicky, zaplatíte len 2,5 €.

Koľko kde zaplatíte

Mestský/Okresný úrad – 5 €
Vydanie nového občianskeho preukazu – 4,50 €
Prehlásenie vozidla v evidencii – 4,50 €
Nové evidenčné čísla ak ste z iného okresu – 16,50 €
Vydanie listu vlastníctva na pošte a na Katastrálnom úrade – 8 €

2. krok: Polícia – Oddelenie dokladov a Okresný dopravný inšpektorát

Nová adresa si vyžaduje aj zmenu dokladov, čiže vás nasmerujeme na oddelenie dokladov. Aj tu je potrebné dodržať zákonnú lehotu do 30. dní od zaevidovania novej adresy trvalého pobytu.

Na polícii podáte žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu a preukážete sa potvrdením o zmene trvalého pobytu, ako aj pôvodným občianskym preukazom.

Za vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov sa platí správny poplatok 4,50 €. Do 30 dní vám príde SMS správa, že si váš nový občiansky preukaz môžete prevziať.

Požiadať o nový občiansky môžete aj elektronicky, ak ste už mali vydaný elektronický občiansky preukaz s čipom.

Čo znamená zmena trvalého pobytu ak vlastníte auto?

Ak ste majiteľom motorového vozidla, na oddelení dokladov sa ešte chvíľu zdržíte. Návštevu inštitúcie si naplánujte oveľa skôr, nakoľko pre vás platí zákonná lehota 15 dní na požiadanie o prehlásenie vozidla v evidencii so správnym poplatkom 4,50 €. Ak ste sa sťahovali do iného okresu, platí pre vás aj povinnosť vybaviť si nové evidenčné čísla s poplatkom 16,50 €.

Pre majiteľov áut je ešte potrebná návšteva dopravného inšpektorátu. Vypíšete si žiadosť o vydanie nového technického preukazu z dôvodu zmeny trvalého pobytu. Spolu so žiadosťou predložíte nový občiansky preukaz, malý a veľký technický preukaz a doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia. Všetky zmeny, ktoré ste vykonali sú samozrejme potrebné ohlásiť aj k povinnej a havarijnej poistke v príslušnej poisťovni.

3. krok: Sociálna poisťovňa

Ak ste zamestnanec, máte povinnosť oznámiť skutočnosť o zmene adresy ihneď svoju zamestnávateľovi. On už následne komunikuje so Sociálnou poisťovňou, pričom musí dodržať lehotu 8 dní, preto sa snažte všetky potrebné údaje dodať čo najskôr.

Povinnosť nahlásiť zmeny platí aj pre podnikateľov, SZČO, poberateľov sociálnych dávok, dobrovoľne poistené osoby, ženy alebo muži na materskej dovolenke.

4. krok: zdravotná poisťovňa

Zmenu trvalého pobytu od 1.1.2017 nemusíte oznámiť zdravotnej poisťovni ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ale odporúča sa, aby ste tak urobili kvôli budúcej komunikácii. Túto zmenu však môžete nahlásiť aj emailom alebo telefonicky, čo vám značne ušetrí množstvo času a energie. Ak nie ste štátnym občanom SR s trvalým pobytom na územi SR, zmenu musíte nahlásiť do 8 dní.

5. krok: poisťovne a banky

Pri uzavretí poistných zmlúv, bankových účtov, či iných poskytovaných služieb si spoločnosti vyžadujú informovanie o akýchkoľvek zmenách. Jednou z nich je aj zmena trvalého bydliska. Návštevu si naplánujte až s novým občianskym preukazom, ktorý bude slúžiť pre overenie informácií.

6. krok: mobilní operátori a ostatní poskytovatelia služieb

Zmenu trvalej adresy nahláste aj mobilným operátorom, či iným poskytovateľom služieb, s ktorými máte uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb. K zmene opäť postačí váš nový občiansky preukaz.

7. krok: Kataster nehnuteľností

Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, máte ešte o jednu povinnosť navyše. Do 30 dní nahlásite zmenu aj na odbor katastra Okresného úradu, kde vlastníte nehnuteľnosť. Je potrebné vyplniť tlačivo “Žiadosť o vyznačenie zmeny trvalého pobytu”, ktoré spolu s kópiou občianskeho preukazu, potvrdení o zmene trvalého bydliska, a listom vlastníctva odovzdáte osobne alebo pošlete poštou.

Pred vytúženým užívaním si nového bývania, nezabudnite ešte informovať všetky ďalšie spoločnosti, od ktorých dostávate poštu, aby sa všetky dokumenty dostali do správnych rúk v správnom čase.

Gratulujeme došli ste do cieľa. Teraz už len naplánovať kolaudačnú párty.