Ako rýchlo prenajať váš byt? Pozreli sme sa na celý proces

Podnájom bytu je jednou z najrýchlejších a najdostupnejších foriem bývania, ktorá si drží svoje prvenstvo nielen na Slovensku, ale najmä v zahraničí. Dôvodov je určite viac, no najčastejšie je to ekonomický ukazovateľ a pragmatické zmýšľanie mladých ľudí a rodín, ktoré sa často sťahujú za prácou alebo štúdiom.

Ak máte v pláne prenajať byt, ponúkame vám podrobné zhrnutie dôležitých krokov, ktoré vám odpovedia na otázku: “Ako rýchlo prenajať byt?”

Ešte pred jednotlivými krokmi prenájmu bytu je viac ako na mieste sa zamyslieť nad tým, či je to pre vás výhodné.

Oplatí sa prenajať byt?

Jednoznačne áno. Na slovenskom realitnom trhu je vysoký dopyt po prenájme bytov a preto je aktuálne výhodné využiť tento realitný boom.

Ak zvažujete kúpu bytu len za účelom investície, mali by ste zvážiť, či kúpiť byt v staršom dome, kde je vyšší náklad na fond opráv a teda nižší zisk z prenájmu bytu alebo radšej investovať do novostavby, kde je zisk väčší. Všetko je samozrejme potrebné zvážiť aj s ohľadom na lokalitu a cennovú dostupnosť.

Z ekonomického pohľadu sa môže investícia splatiť až po 15-17 rokoch, čo je rozhodne dlhá doba. Všetko samozrejme závisí od výšky investovanej sumy, mesačných nákladov.

Ak sa sťahujete do nového a váš finančný rozpočet vám dovoľuje ponechať si pôvodný byt, prípadne ste byt zdedili, je to pre vás rozhodne výhodné. Mesačný nájom vám môže pokryť aj náklady spojené s novým bývaním.

V každom prípade je dobré pamätať na prenájom nehnuteľnosti a povinnosti s ním spojené.

Prenájom nehnuteľnosti prináša aj povinnosti

Ak sa v byte vyskytnú závady alebo nedostatky, ktoré bránia nájomcovi riadne užívať byt, je nájomca povinný bez zbytočného odkladu potrebu opráv oznámiť a umožniť ich opravu. Prenajímateľ je povinný nedostatky odstrániť a uhradiť.

Naopak nájomca je napríklad povinný uhrádzať drobné opravy do výšky 6,64 € v byte a taktiež náklady spojené s bežnou údržbou.

Samozrejme, že vždy by to malo byť aj na osobnej dohode medzi nájomcom a prenajímateľom, tak aby obe strany boli v konečnom dôsledku spokojné.

Právna opora

Pri otázkach: “Ako dať byt do prenájmu?” sa môžete oprieť o právnu úpravu z roku 2014, presnejšie zákon č. 98/2014 Z. z. Občianskeho zákonníka, ktorý pojednáva o krátkodobom prenájme.

Podľa § 2 zákona 98/2014 Z. z. Ide o nájom založený nájomnou zmluvou, ktorá je uzavretá podľa tohto zákona Zmluva musí spĺňať náležitosti podľa § 3, a na základe ktorej môže nájom trvať najviac šesť rokov. V § 3 spomínaného zákona sa ďalej definícia krátkodobého nájmu spresňuje.

Krátkodobý nájom bytu vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, a to na dobu určitú, najdlhšie na dva roky, za rovnakých podmienok ho možno predĺžiť najviac na ďalšie roky, a to dvakrát.

Krátkodobý nájom je aktuálne najlepší spôsob ako prenajať byt.

Je môj byt vhodný na prenajímanie?

Táto otázka je úplne na mieste. Zákon vymedzuje byty, ktoré nie je možne prenajímať. Nevzťahuje sa nájomné pomery v služobných bytoch, v bytoch osobitného určenia, v družstevných bytoch a v bytoch vo vlastníctve obcí a VÚC.

Prenájom bytu s hypotékou nie je žiadnym problémom, pri prenájme bytu stačí mať byt v osobnom vlastníctve.

Ako postupovať pri prenájme bytu?

V prvom rade je potrebné nájsť záujemcov, čiže vašich budúcich podnájomníkov. Možno sa vám to zdá ako ľahká úloha, no vo väčších mestách je rovnako zmýšľajúcich ľudí dostatok, čím vám pripravia konkurenčnú pôdu, v ktorej je jednoducho potrebné vyniknúť.

Pri hľadaní podnajomníka máte dve alternatívy.

Jednou je obrátiť sa priamo na realitnú kanceláriu, ktorá má databázu ľudí, ktorí aktuálne prenájom hľadajú a spoľahnúť sa na sprostredkovanie služby za vás, čo vás v konečnom dôsledku môže stáť poväčšine jeden až dvojnásobok výšky mesačného nájmu.

V provízii je zahrnutá aj odmena pre advokátsku kanceláriu za vypracovanie a pripomienkovanie nájomnej zmluvy a za asistenciu pri protokolárnom odovzdaní bytu vrátane dôkladného zdokumentovania jeho technického stavu.

Ďalším tipom ako prenajať byt je za pomoci vlastných síl.

Najideálnejšie riešenie ako prenajať byt ešte pred podaním inzerátu je obrátiť na vaše okolie, rodinu a známych a využiť napríklad aj sociálne siete (Facebook, Twitter a pod.) Tento krok je pre vás najjednoduchší a ak sa vám podarí nájsť vhodného kandidáta, bude aj najrýchlejší.

Podanie inzerátu na realitné portály je druhý krok, ktorý vám zabezpečí tú správnu cieľovú skupinu ľudí, ktorí hľadajú presne to čo ponúkate.

Ako správne inzerovať?

Na prípravu inzerátu si nájdite dostatok času, v opačnom prípade vám hrozí minimum dopytu po vašej ponuke. Text inzerátu by mal byť pútavý a zároveň jednoduchý, bez akéhokoľvek zavádzania. Text si štrukturálne rozdeľte a začnite tými najpodstatnejšími informáciami.

V inzeráte je veľmi dôležite uviesť aj výšku nájomného a energií. Cenu nastavte v súlade so zdravým rozumom a inšpirovať sa môžete aj priemerom cien, prenájmov, ktoré sa objavujú pri konkurenčných ponukách vo vašej lokalite.

Základom inzerátu je prvý dojem a ten tvorí najmä vizuálny dojem z fotografií. Dajte si na fotkách záležať a pridajte ich namenej 10.

Náležitosti zmluvy o nájme

  • V Zmluve je potrebné dodržať náležitosti zmluvy, ktoré sú uvedené v Občianskom zákonníku.
  • Údaje o zmluvných stranách (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, prípadne údaje právnickej osoby).
  • Označenie predmetu nájmu a rozsahu užívania predmetu nájmu (presnú špecifikáciu bytu, číslo bytu, poschodie, výmeru, adresu vchodu, v ktorom sa byt nachádza, súpisné číslo bytového domu a číslo listu vlastníctva, na ktorom je byt zapísaný.
  • Výška nájomného a energií, vrátane dňa splatnosti a výšky kaucie.
  • Opis stavu bytu.
  • Povolenie, resp. zakázanie chovu domácich zvierat.
  • Určenie doby nájmu (max. 2 roky).
  • Vyhlásenie nájomcu, že si je vedomý skutočnosti, že sa nájomná zmluva uzatvára podľa zákona o krátkodobom nájme bytu.
  • Registračná povinnosť (V §5 zákon ustanovuje povinnosť registrácie nájmu bytu podľa zákona o dani z príjmov. Prenajímateľ je povinný preukázať nájomcovi splnenie registračnej povinnosti na daňovom úrade.

Nezabudnite na nahlasovacie povinnosti

Ako ďalej postupovať je jedna z častých otázok diskusných fór o prenájme bytu.

Po podpise zmluvy oboch strán sa vaše povinnosti nekončia. V prípade staršieho bytu je potrebné zmluvu predložiť na príslušnom bytovom spoločenstve, ktoré túto skutočnosť zaregistruje.

Do 30 dní odo dňa prenajímania sa prihlásite na daňovom úrade, kde vás na základe Zmluvy o prenájme zaregistrujú a vydajú vám daňové identifikačné číslo (DIČ).

Pri prenájme je dobré počítať aj so zmenami, ktoré nastanú vo vašom účtovaní daní. Daňové priznanie si budete počítať a podávať sami. I keď ste možno boli doteraz zvyknutý na vášho zamestnávateľa, ktorý sa o to postaral, už to viac nebude možné.

Podstatná informácia pre vás je, že sa vždy zdaňuje kalendárne obdobie, preto ak by ste uzavreli zmluvu v novembri alebo v decembri, daňové priznanie by ste už podávali vy sami.

Ako vybrať bojler pre ohrev vody: Pozreli sme sa, na čo sa zamerať

shutterstock

Bez teplej vody sa nezaobíde žiadna domácnosť. Ako najlepšie vybrať bojler, ktorý vám ju bude spoľahlivo dodávať, nie je jednoduché rozhodnutie.

Pripravili sme pre vás šesť rád, vďaka ktorým si vyberiete ten správny ohrievač vody do vášho domova.

Elektrina alebo zemný plyn?

Z pohľadu vykurovacej energie môžeme rozdeliť bojlery na elektrické a plynové. Výber záleží predovšetkým od dostupnosti prípojky zemného plynu do vašej domácnosti. V prípade plynového bojleru musíte zabezpečiť aj odvod spalín. Vo väčšine prípadov si to vyžaduje stavebnú úpravu steny. Pri tom elektrickom však môžete čeliť výpadku elektrickej energie a kolísavým cenám energií.

Ak sa vám pozdávajú obe možnosti, riešenie je kombinovaný ohrievač vody, ktorý dokáže spolupracovať s plynovým kotlom, alebo s kotlom na pevné palivo. Mimo vykurovaciu sezónu využije takéto zariadenie elektrickú špirálu na ohrev vody.

bojler
shutterstock

Inteligentný elektrický ohrievač vody

Inteligentné ohrievače vody môžu pre vašu domácnosť ušetriť nemalé finančné prostriedky. Vyskúšať môžete napríklad inteligentný elektrický ohrievač vody EURO od innogy. Vďaka nemu znížite vaše náklady na elektrinu, spotrebovanú pri ohreve vody minimálne o 25 %.

Je to možné vďaka ovládacej elektronike, kedy sa ohrievanie automaticky prispôsobí vašim zvyklostiam. Každý deň ohrievač vyberá najvhodnejší režim ohrevu vody podľa vašich potrieb a spotreby tak, aby zaistil čo najnižší účet za elektrinu. 

Tento ohrievač je navyše ideálnym riešením pre domácnosti s tvrdou vodou. Suché keramické ohrievacie teleso nie je ponorené vo vode, ale uložené v kovovom puzdre, preto nedochádza k rýchlemu zanášaniu vodným kameňom. Inteligentné ohrievače vody od innogy majú smaltovanú nádrž so zárukou 5 rokov s dlhou životnosťou a tiež ľahkou údržbou, bez nutnosti vypúšťania vody. 

Máte záujem o nový elektrický ohrievač vody od innogy?

Vyplňte náš krátky formulár a my sa Vám ozveme čo najskôr. Následne Vám poradíme s výberom ohrievača vody a v prípade kúpy aj s jeho obsluhou.

Prietokový ohrievač vody, alebo akumulačný bojler?

Rozdiel je v spôsobe ohrevu vody. V prípade prietokového ohrievača vody prebieha ohrev reakčne, teda v momente, keď voda ohrievačom prechádza. Je vhodný na miesta, kde nie je veľká spotreba teplej vody, teda napríklad do kuchyne na umývanie riadu. Aby prietokový ohrievač stihol vodu zohriať, potrebuje na to aj viac energie. Príkon sa pohybuje v rozmedzí 3000 až 3500 W za hodinu.

Ak potrebujete teplú vodu na sprchovanie, alebo kúpanie, je vhodnejšou alternatívou akumulačný bojler. Ide o zásobník vody so špirálou, ktorá vodu ohrieva. Tento druh bojleru je najpoužívanejší. Ide o efektívnejšie ohrievanie zásoby vody, určené pre miesta s vyšším odberom teplej vody. Energeticky je tiež výhodnejšie, keďže jeho príkon sa pohybuje na úrovni 2000 W za hodinu.

Aký veľký bojler potrebujete?

Pri výbere objemu sa neriaďte pravidlom „čím viac tým lepšie“. Potrebný objem by ste si mali určiť podľa osôb v domácnosti a frekvencie využívania teplej vody. Pre domácnosť s dvoma ľuďmi je ideálny objem bojlera okolo 80 litrov. Pri štvorčlennej rodine je to 120 až 160 litrov. Ak zvolíte príliš veľký objem, počítajte aj s väčšími nákladmi na energie.

Správne odhadnúť potrebnú veľkosť ohrievača vody je veľmi dôležité. Ak by ste radi pri ohreve vody ušetrili, máte na výber z ponuky ohrievačov EURO od innogy Slovensko v štyroch objemoch – od 80 do 200 litrov. Ak sa neviete rozhodnúť, ideálne je sa s výberom ohrievača vody poradiť. Odborníci z innogy vám v tomto radi pomôžu a v prípade kúpy, poradia aj s jeho obsluhou. 

Ovládanie bojleru termostatom

Termostat je ovládací prvok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou bojleru. Jeho správne nastavenie vám môže ušetriť financie za odber energie. Najčastejšou chybou pri nastavení termostatu je voľba vysokej teploty (65°C a viac). Ak však bojler neustále zohrieva vodu na takto vysokú teplotu, zvyšuje sa miera opotrebenia výhrevného telesa, ako aj odber energie.

Rozumnejšou voľbou je nastavenie teploty v rozmedzí od 45 °C do 55 °C, budete mať dostatočne teplú vodu a nebudete sa vystavovať riziku zanesenia špirály vodným kameňom. Ten sa totiž tvorí pri teplotách nad 60 °C.

bojler
shutterstock

Kam umiestniť bojler?

Vždy by ste mali určovať umiestnenie bojleru až po výbere jeho objemu, nikdy nie naopak. Zlaté pravidlo hovorí, že bojler by mal byť umiestnený čo najbližšie k miestu, kde budete odoberať teplú vodu. Zabránite tým zbytočným tepelným stratám, ktoré vznikajú pri transporte vody z bojleru k miestu odberu. Ak nemáte možnosť bojler umiestniť blízko, riešením sú cirkulačné čerpadlá.

Spôsob umiestnenia môže byť vďaka konzolám aj zavesením na stenu. Bojler môžete zamaskovať skrinkou, ktorá zapadne do dizajnu vašej kúpeľne.

Ako sa o bojler starať?

Pri ohreve vody vzniká vodný kameň, ktorý znižuje vykurovaciu schopnosť špirály. Ak je špirála zanesená vodným kameňom, zvyšuje sa spotreba energie. Pri zanedbaní údržby môže dôjsť k poškodeniu výhrevného telesa, čo spôsobí finančné náklady na jeho opravu.

Obmedziť tvorbu vodného kameňa môžete už spomínaným správnym nastavením termostatu alebo výberom inteligentného ohrievača vody od innogy, pri ktorom nedochádza k zanášaniu ohrievacieho telesa vodným kameňom.  

Kľúčové sú aj pravidelné prehliadky servisným technikom. V tomto smere je potrebné riadiť sa inštrukciami výrobcu a dodržiavať návod na použitie. Ak údržbu bojleru nezanedbáte, určite vám bude dlho slúžiť a starať sa o pohodlie vo vašej domácnosti.