Ako na vyrovnanie podlahy nivelačnou stierkou?

vyrovnanie podlahy
Ako na vyrovnanie podlahy nivelačnou stierkou?
5 2 hodnotení

V tomto návode sa dozviete ako sa podklad, ktorý je napenetrovaný epoxidovou penetráciou, ktorá je presypaná kremičitým pieskom vylieva nivelačnou stierkou.

Na čo slúži nivelačná stierka?

Pri pokladaní moderných podlahových krytín je nutné mať dokonale rovný podklad s maximálnou odchýlkou 1-2 milimetre. Pokladači a aj výrobcovia podláh pri vyššej odchýlke odmietajú dávať záruku. Pred pokládkou voľne položených podláh ako sú plávajúce podlahy či koberce, aj pred pokládkou lepených podláh ako vinyl, korok a dlažba sa v dnešnej dobe aplikujú samonivelačné stierky. Nimi sa dá rýchlo a jednoducho docieliť vyrovnanie podlahy, teda podkladovej vrstvy.

Vrstva nivelačnej stierky by teda mala zakryť všetky nerovnosti a vytvoriť súvislú a hladkú plochu pre následnú pokládku podlahy.

Čo na vyrovnanie podlahy nivelačnou stierkou potrebujeme:

 • nivelačná stierka
 • voda
 • nádoba na miešanie
 • miešač
 • ježkový valček
 • zubové hladítko
 • ochranný odev
 • ochranná lepiaca páska

Základnou podmienkou pre úspešnú aplikáciu samonivelačnej stierky je posúdenie podkladu. Tu sa posudzuje pevnosť, rovinatosť, čistota a savosť.

Je potrebné, aby bol podklad dobre povysávaný a správne napenetrovaný. Nečistoty sú nežiadúce, preto sa pred aplikáciou stierky musíte zbaviť všetkého prachu, mastných fľakov a uistiť sa, že podklad je suchý a súdržný. Silných nečistôt sa zbavíte pomocou vysatia alebo prebrúsenia, lepidiel, farieb a tmelu sa zbavíte ofrézovaním alebo otrysknutím.

Dôležité je nivelačnú stierku namiešať podľa návodu, teda pridať toľko vody, koľko je predpísané a poriadne zmes premiešať. Nivelačnú stierku dobre miešajte, pokojne aj štyri minúty, potom zmes nechajte odstáť a po dvoch minútach opäť zľahka premiešajte.

Penetrácia podkladu

Penetrácia sa aplikuje rovnomerne, a to priamym náterom pomocou valčeku alebo štetca. Záleží na savosti podkladu ako sa penetrácia rozriedi vodou a koľko náterov je treba. Je nutné, aby ste každý ďalší náter aplikovali až po dôkladnom zaschnutí toho predošlého. V bežných podmienkach je doba zasychania náteru od hodiny do dvoch hodín, ale opäť závisí na savosti podkladu a koncentrácii penetrátu. Viete, že ste všetko spravili dobre, ak na konci na povrchu vznikne matne sklovitý povlak. Penetrácia má minimalizovať savosť podkladu, napomáhať stierke a zaistiť vysokú priľnavosť stierky s podkladom.

Samotné vylievanie a vyrovnávanie podlahy

Ak je penetrát dôkladne uschnutý, môžete pristúpiť k samotnému nalievaniu nivelačnej stierky na podklad. Po dôkladnom premiešaní by nivelačná zmes mala tvoriť tekutú homogénnu hmotu. Stierka sa vylieva na podklad kolmo, v rovnobežných a vzájomne sa stekajúcich prúdoch. K prepojeniu týchto prúdov si dopomôžete povrchovým hladením zubovým hladítkom. Pomocou tohto zubového hladítka povrch dorovnáte do požadovanej hrúbky. Ježkovým valčekom potom stierku odvzdušníte a finálne zarovnáte. Zapamätajte si, že sa vždy valčekujú posledné dva susediace pruhy, aby ste sa vyhli zasahovaniu do už potenciálne schnúcej stierky.

Vyrovnávanie podlahy sa robí spravidla pri teplotách od päť do tridsať stupňov Celzia, ale musíte dávať pozor, aby ste čerstvo nanesenú stierku ochránili pred prudkým vysychaním aj pred teplotnými výkyvmi ako prievan atď.

Doba spracovateľnosti samonivelačnej stierky je okolo dvadsať až tridsať minút, kedy si zachováva správne vlastnosti. Po prekročení tejto doby sa už nedá úspešne aplikovať ani upravovať. Po stierke potom môžete chodiť po uplynutí dvadsať štyri hodín. A po tomto čase môžete ďalej pokračovať s ukladaním vybraného typu podlahy na dokonale rovný povrch.

Zdieľajte tento článok

Ako si dávať pozor na skryté vady a ako ich reklamovať

Ako si dávať pozor na skryté vady a ako ich reklamovať
4.9 9 hodnotení

Má váš nový byt chyby, ktoré by určite nemal mať?

S pojmom skryté vady sa pri predaji starších nehnuteľností stretávame pomerne často. Čo si pod ním presne predstaviť?

Na Slovensku reklamáciu bytov veľa ľudí nerieši. Môže za to apatia alebo nedostatok vedomostí?

Záručná doba nehnuteľností

Občiansky zákonník hovorí o 24 mesačnej záručnej dobe. S predávajúcim sa môžete dohodnúť aj na dlhšom časovom úseku, odporúča sa 5 rokov.

Čo sú skryté vady?

Skrytá vada je taká, ktorá pri prevzatí domu nie je vizuálne viditeľná a prejaví sa až neskôr. Podmienkou je, že existovala už v dobe, keď nehnuteľnosť vlastnil pôvodný majiteľ – takže vznikla, keď dom alebo byt ešte nebol váš.

Ide o všetky chyby, ktoré bránia v plnom využívaní nehnuteľnosti a laik ich pri kúpe rozozná len ťažko. Preto je fajn, ak si na prehliadky vezmete odborníka či statika, ktorý dokáže posúdiť vlhkosť a vznik tepelných mostov.

Príkladom skrytej vady môže byť nefunkčný radiátor – dom ste kupovali v lete a na jeseň, keď začínate v byte kúriť zistíte, že nefunguje.

Ako na skryté vady reagovať?

Najlepšie je problém posúdiť odborníkom, no aj napriek tomu, môže byť dokazovanie zložité. Druhou potrebnou vecou je dôkaz o tom, že vada nevznikla vašim zapríčinením. Ak už máte všetky „doklady“ o chybe, obráťte sa na bývalého majiteľa.

Pomôcť vám môže aj energetický audit. Je omnoho lacnejší než technický audit a zaisťuje ho predávajúci. Zaisťuje kontrolu konštrukcií, prípadných chýb a aj zateplenie.

Niektoré spoločnosti sú zamerané aj na kontrolu:

 • statických vád,
 • vlhkosti,
 • akustiky.

Pri kúpe staršieho domu sa treba zamerať:

 • nezateplené konštrukcie budov,
 • problémy konštrukcie striech,
 • problémy s nosnými časťami konštrukcie,
 • staré kotly,
 • komíny bez revízií.

Pri novostavbách si dajte pozor na:

 • zlá hydroizolácia – presakovanie vody do stien,
 • nesprávne zateplené šikminy striech,
 • statické chyby na konštrukciách,
 • praskliny na stenách,
 • plesne kvôli zlým zatepľovacím systémom.

Dajú sa skryté vady reklamovať?

Zákonná záručná doba pri zhotovení stavby sú 3 roky (§ 646 Občianskeho zákonníka). Objavené vady by ste mali reklamovať najneskôr do 24 mesiacov od nadobudnutia veci. Podľa povahy vady môžete:

 • od zmluvy ustúpiť,
 • žiadať zľavu z kúpnej ceny,
 • požadovať opravu na náklady predávajúceho.

Ak sú závady neodstrániteľné, predávajúci by vám mal vrátiť peniaze.

Kedy na odškodnenie skrytých vád právo nemáte?

Ak je v kúpnej zmluve použitá formulka podľa § 501 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého majiteľ vec prenecháva tak, „ako stojí a leží“, nezodpovedá za jej chyby.

Znamená to, že kupujete vec vrátane zjavných, aj skrytých chýb. Preberáte tak riziko, že ak nájdete vadu, o ktorej ste nevedeli, nebudete ju môcť predchádzajúcemu majiteľovi vytýkať.

Táto formulácia by sa však mala používať len v prípade hromadných vecí.

Aká je hromadná vec?

Tvorí ju viacero vecí, ktoré spoločne vytvárajú celok (napr. zbierka známok). V zákone sa o tom priamo nepíše, no pri individuálnych veciach, by sa formulka uvádzať nemala.

Na záver

Ak si ku kúpe nového domu či bytu vezmete odborníka, určite tým nič nepokazíte, práve naopak. Vyriešte všetky problémy radšej skôr, aby ste mohli spokojne a plnohodnotne bývať.

Zdieľajte tento článok