Smart Home: Ako si zariadiť inteligentnú smart domácnosť u vás doma?

shutterstock

Dynamický rozvoj technológii, softvéru aj hardvéru, zvýšil dostupnosť inteligentného bývania a rozšíril jeho uplatnenie v domácnostiach. Ani tá vaša nemusí byť výnimkou. Na jej inteligentnú premenu vám pritom môže stačiť aj pár desiatok eur. Hoci, v závislosti od náročnosti vašich požiadaviek bude stúpať aj jej cena.

Inteligentná domácnosť nie je len módnym výdobytkom technológie, ktorý vám budú závidieť. Ide však o praktické riešenie, ktoré vám pomôže vytvoriť komfortné, úsporné a bezpečné moderné bývanie.

Aké výhody Smart home prináša?

Šetrenie energií

Úspora na energiách vďaka automatickému zapnutiu či vypnutiu kúrenia a klimatizácie, znamená pre vás ako spotrebiteľa šetrenie vašich peňazí.

Bezpečnosť

Inteligentná domácnosť sa pomocou špeciálnych senzorov postará o zabezpečenie proti požiaru či vytopeniu a domov ochráni aj pred nekalými zámermi zlodejov.

Komfort

Predstava o ovládaní domova na diaľku mohla pred pár rokmi vyznieť ako fikcia zo sci-fi filmu, no dnes je už realitou. Pred odchodom z domu ste žehlili košeľu a cestou do práce ste si spomenuli, že ste nevypli žehličku? Stačí zakódovať byt a vypne sa i zástrčka, v ktorej ste ponechali žehličku.

Jednoduchosť

Jednoduchosť spočíva v jednak intuitívnom ovládaní, ale aj v samotnom fakte, že inštalácia nevyžaduje žiadne stavebné zásahy, ako sekanie či vŕtanie.

Ako inteligentná domácnosť funguje?

Keď vstúpite do inteligentnej domácnosti, na prvý pohľad pozostáva z rôznych zariadení umiestnených kde – tu na stenách, dverách či pri spotrebičoch. Najčastejšie ide o:

 • klasické vypínače alebo WIFI vypínače (na stenu sa buď nalepia alebo zaskrutkujú),
 • zásuvky,
 • senzory na sledovanie teploty, vlhkosti či tlaku a ich kombinácie, senzory pohybu, svetelné senzory, senzory na únik plynu alebo vody, …
 • kamery,
 • rolety,
 • audiosystémy,
 • termostaty, … .

Jednotlivé zariadenia môžeme rozdeliť do dvoch skupín (pričom niektoré z nich patria do oboch):

 • na pasívne (napr. senzor pohybu), ktoré sledujú hodnoty
 • a na aktívne, ktoré činnosť domácich zariadení a spotrebičov ovládajú (napr. termostat na radiátore).

Všetky sa napájajú do jednej (môžu aj do viacerých) centrálnej jednotky, ktorá slúži ako vstupná brána pre prenos údajov do aplikácie. Jej funkčnosť môžeme prirovnať k domácemu mikropočítaču, ktorý ovládate prostredníctvom aplikácie v smartfóne (Android, iOS).

V aplikácii v reálnom čase vidíte sledované údaje, na základe ktorých môžete jednotlivé zariadenia ovládať, definovať im nastavenia, scény a režimy fungovania – profily. Na pár jednoduchých dotykov a na diaľku.

Dáta sa následne cez centrálnu jednotku (hub) vo forme príkazov vracajú späť a zabezpečujú plynulý chod vášho mesh-u. Tak sa označuje skupina všetkých zariadení napojených na vašu centrálnu jednotku.

Ako začať so Smart Home?

Úplne na začiatku je rozhodujúce či chcete jedno konkrétne inteligentné riešenie alebo celú sieť funkčností. Podľa toho sa bude odvíjať aj voľba typu centrálnej jednotky. Rozdeľujeme ich na

 • Jendoúčelové jednotky – sú väčšinou zamerané na konkrétne funkčnosti a ovládanie zariadení jedného typu, napr. ovládanie teploty radiátorov (termostatické hlavice). Spôsob bezdrôtovej komunikácie (prenosu dát) medzi jednotkou a zariadením závisí od jej výrobcu alebo značky.
 • Centrálne jednotky – sú komplikovanejšie a ponúkajú širší záber pre komunikáciu a nastavenia rôznych zariadení v jednom mesh-i. Najčastejšie spôsoby bezdrôtovej  komunikácie (protokolu), centrálnych jednotiek sú: ZigBee, Z-Wave a prepojenie IFTTT.  Protokol predstavuje súbor pravidiel, ktoré používajú programy a operačné systémy na komunikáciu medzi sebou.

ZigBee

 • Protokol ZigBee je otvorený – vytvorený a podporovaný v súlade s princípom filozofie open source. Nikto ho nevlastní a zároveň ktokoľvek môže navrhnúť jeho úpravy. Tieto zmeny však musia byť akceptované komunitou vývojárov, nakoľko už veľa zariadení funguje na základe súčasnej podoby.
 • ZigBee funguje v mesh-i iba so zariadeniami kompatibilnými so ZigBee, pričom prenos dát je možný maximálne na vzdialenosť 18 metrov. Preto je ZigBee vhodným adeptom tam, kde je predpoklad umiestnenia zariadenia do každej miestnosti alebo do menších bytov.
 • Jednotlivé zariadenia sa totižto na seba napájajú vzájomne. Jedno na druhé, druhé na tretie, atď.  a prostredníctvom tejto reťaze až na centrálnu jednotku. Na väčšej rozlohe ich budete potrebovať viac.
 • V porovnaní so Z-Wave v prospech ZigBee nahráva menšia spotreba elektrickej energie na zariadenie. ZigBee beží na  rovnakej rádio frekvencii (2,4 GHz) v celej Európe aj v USA. V prípade, že sa budete sťahovať, zariadenia nemusíte nutne meniť alebo nanovo konfigurovať. A ak fandíte open source, ZigBee oceníte len z princípu podpory komunity.

Z-Wave

 • Naopak, Z-Wave predstavuje uzatvorený štandardizovaný protokol vo vlastníctve súkromnej spoločnosti, ktorý by nemal podliehať zmenám. V porovnaní so ZigBee ide tak o bezpečnejší variant. Bezpečnosť protokolu posilňuje aj identifikácia zariadení v komunikácii s centrálnou jednotkou pomocou pridelených ID.
 • Rovnako ako ZigBee, Z-Wave komunikuje iba so zariadeniami určenými pre Z-Wave. Jeho veľkou výhodou je vzdialenosť, na ktorú môžu jednotlivé súčasti mesh-u komunikovať. V prípade Z-Wave ide až o vzdialenosť do 160 metrov. Hodí sa tak do bytov alebo domov s väčšou rozlohou.
 • Avšak, pri rozmiestňovaní zariadení by ste mali byť obozretní, nakoľko pri Z-Wave, prenos dát dokáže „preskočiť” zo zariadenia na 3 ďalšie najbližšie. Pokiaľ je posledné štvrté ďaleko od centrálnej jednotky, komunikačná reťaz môže byť prerušená.
 • Nevýhodou Z-Wave je rôzna hodnota frekvencie pre každú krajinu. V prípade sťahovania si do novej domácnosti budete musieť kúpiť aj nové zariadenia.

IFTTT

 • Celý názov tejto bezplatnej služby znie “If then then that” (Ak toto, potom tamto) a z neho vyplýva aj princíp komunikácie v mesh-i, pri ktorej sa akcia jedného zariadenia stáva spúšťačom pre ďalšie. V praxi ide o systém veľmi podobný cloud-u.
 • Na stránke IFTTT si jednoducho vytvoríte užívateľský účet.Spárujete si vaše zariadenia, potom zo zariadení vyberiete tie, ktoré definujete ako spúšťače a zároveň nastavíte funkciu ostatným, ktorá sa udeje v momente, keď sa spúšťače aktivujú. Vytvoríte si tzv. applet.
 • Výhodou IFTTT je, že existuje už množstvo predpripravených applet-ov pre širokú ponuku zariadení vrátane smartfónov. Nevýhodou, že sú aj tie, ktoré nie sú, a ak na ne natrafíte, máte smolu.

Scény a profily v Smart home

Profil predstavuje sekvenciu príkazov, ktorá sa spustí v určenom čase. Hneď ako konkrétny profil aktivujete, centrálna jednotka spustí príkazy pre jednotlivé zariadenia. Každému zariadeniu môžete v rámci aplikácie vytvoriť konkrétne scény, ktorých spojením a načasovaním v aplikácii vytvoríte želaný profil.

Napríklad, profil Ráno, ktorý rozsvieti svetlá, spustí rýchlovarnú kanvicu, nastaví teplotu na radiátoroch či vytiahne rolety. To, ako sa bude profil volať, aké zariadenia sa budú v ňom aktivovať a ako si už vy sami zvolíte prostredníctvom aplikácie. Profily sú skvelou vychytávkou, ktorá sa vám postará o pohodlný celodenný režim.

Produkty a využitie

Inteligentné osvietenie

Strategickým ovládaním svetla pozitívne prispejete k šetreniu el. energie. Môžete ho ovládať (zapínať, vypínať, meniť jeho intenzitu, teplotu či farbu) cez smartfón, ovládač alebo stmievač. Vďaka profilom sa osvetlenie môže automaticky prispôsobovať aj aktuálnej situácii.

Svetelné senzory

V momente, kedy sa zasvieti alebo zhasne, svetelný senzor zaznamená zmenu a na jej základe v spolupráci s iným zariadením, sa môže udiať iná činnosť. Napríklad, v momente, keď sa rozsvieti, stiahnu sa rolety.

Elektroinštalácia

Smart Plug (Outlet) zásuvky

Umožňujú sledovanie spotreby elektrickej energie, vypnutia v prípade skratu  v el. spotrebiči či nastavenie vypnutia/zapnutia samotnej zásuvky.

Spínače

Zabezpečujú ovládanie osvetlenia, hudby, žalúzií či niektorých domácich smart spotrebičov (samostatne aj naraz).

Kúrenie – termostaty

Vďaka inštalácii termostatu na radiátor(y) môžete sledovať aktuálnu spotrebu energie a zároveň na diaľku upravovať hodnotu maximálnej vykurovacej izbovej teploty. Rovnako, ako aj automatizovať jej hodnotu podľa aktuálnej dosiahnutej teploty v miestnosti.

Security

IP kamery

Pokiaľ ide o bezpečnosť, tej nikdy nie je dosť. Inteligentné kamery sledujú v reálnom čase interiér alebo exteriér vášho domu či bytu. Umožňujú vám manuálne alebo, v kombinácii so senzorom pohybu, automatické ovládanie na diaľku. Ak chcete zvýšiť bezpečnosť v noci, môžete siahnuť po termokamerách.

Vrátnik – Video Doorbell

Ak chcete vedieť, kto stojí pred vašimi dverami, toto zariadenie bude sledovať a automaticky zaznamenávať okolie vášho vchodu, ktoré si v aplikácii môžete pozrieť online.

Doorlock

Elektrickou bezdrôtovou zámkou chránite vstup do domu. Odomknete ju cez aplikáciu, naťukaním číselného kódu či odtlačkom prsta. Okrem zvýšenia ochrany vášho majetku jej funkčnosť oceníte s plnými rukami tašiek po návrate z nákupu.

Senzory Smoke a CO2

Smoke sleduje a zachytáva výskyt dymu v domácnosti. V spolupráci s inými inteligentnými zariadeniami môže vašu domácnosť uchrániť od nebezpečných škôd.

Senzor CO2 sa zameriava detailne na výskyt a hodnoty oxidu uhličitého vo vzduchu. Chráni tak zdravie vašej rodiny a včas vás informuje o rizikových hodnotách.

Audiosystémy

Multi-room audio systems

Audio multi-room jednotky sú určené na prehrávanie zvuku z domácich zariadení pripojených na lokálnu WIFI sieť, z internetových rádií, online služieb (napr. Spotify, Deezer) alebo priamo cez Bluetooth z telefónu. Rozmiestňujú sa v priestore domácnosti a hudbu ovládate taktiež cez telefón či tablet.

Speakers – reproduktory

Inteligentné reproduktory môžete ovládať hlasom v kombinácii s hlasovým asistentom.

Hlasoví asistenti na ovládanie

Výhodou hlasových asistentov je rýchle a jednoduché ovládanie zariadení či zapínanie a vypínanie profilov v rámci vášho Smart home bývania. Hlasový asistent býva zabudovaný v samostatnom zariadení, ktoré môže byť integrované vo vašom mesh-i.

Amazon Alexa

Alexa je považovaná za hlasového pomocníka veľkej časti inteligentných domácností. Dokáže spolupracovať so širokým portfóliom zariadení. Pre zadávanie príkazov budete potrebovať Echo smart reproduktor a aplikáciu na jej ovládanie.

Google Assistant

Tento hlasový asistent je zabudovaný do miliónov smartfónov s operačným systémom Android. Na jeho spustenie vám bude stačiť teda iba smart telefón, hoci, môžete použiť aj samostatné inteligentné reproduktory Google Home.

Asistenta aktivujete čarovným slovíčko “OK, Google” a môžete začať s príkazmi. Google v rámci Google Home poskytuje aj aplikáciu, cez ktorú môžete ovládať ostatné inteligentné zariadenia, taktiež cez telefón.

Apple Siri

Hlasový asistent Siri je určený pre ovládanie inteligentného bývania pod taktovkou spoločnosti Apple. Prostredníctvom zariadení iPhone, iPad či inteligentných reproduktorov HomePod poviete zaklínadlo „Hey, Siri“ a vstúpite tak do sveta inteligentného bývania HomeKit.

Domácnosť

Inteligentný vysávač

Uplatnenie v domácnosti nájdu robotické vysávače, ktoré môžete ovládať na diaľku cez aplikáciu v smartfóne. Vysávanie tak prebehne bez akejkoľvek námahy, napríklad aj z práce či od kaderníka.

Smart refrigerator – inteligetná chladnička

Vďaka WIFI, Bluetoth alebo NFC pripojeniu môžete kedykoľvek zmeniť teplotu chladenia. Ponuka smart funkcií sa u každej chladničky bude líšiť cenou.

Pre príklad, niektoré dokážu strážiť obsah potravín a podľa neho vám dať tipy na recepty, prehrávať hudbu či zdieľať rôzne fotografie prostredníctvom veľkého displeja.

Smart robot lawnmover – robotická kosačka na trávnik

Je ideálnym pomocníkom do záhrad s rovným povrchom. O trávnik sa postará bez vašej námahy, ak nerátame ich nastavenie a ovládanie.

Smart blinds and shades – inteligentné rolety

Okrem toho, že inteligentné rolety blokujú a vpúšťajú svetlo, plnohodnotne pomáhajú s reguláciou izbovej teploty, minimalizujú UV žiarenie a maximalizujú súkromie.

Môžete ich rovnako ovládať na diaľku cez smartfón samostatne alebo ako súčasť vášho smart home v rámci profilov. Časovať sťahovanie alebo vyťahovanie či v spolupráci s inými zariadeniami zadefinovať hodnoty izbovej teploty, pri ktorej tak budú robiť automaticky.

Senzory

Častokrát ide o najmenšie súčiastky, ktorých význam pre bezpečnosť a pohodlie bývania je veľký. Sledujú rôzne hodnoty či aktivity, pre ktoré si môžete nastaviť notifikácie, aby ste mali svoju domácnosť pod dohľadom.

Medzi obľúbené patria senzory pohybu, vlhkosti, svetla, vibrácií, vytopenia, dymu, CO, CO2, úniku plynu, tlaku, výšky hladiny či vlhkosti pôdy.

Ak uvažujete nad smart home aj u vás doma, je na vás či si trúfnete vyskladať celé riešenie sami. Ak vás zaujímajú technológie alebo doma máte ich nadšenca, nebude to pre vás zložité. Ak si chcete však ušetriť starosti môžete siahnuť po komplexnom riešení ako napr. spomenutý Google Home alebo HomeKit od Apple.

Uprednostňujete slovenské smart riešenie?

ZEON Smart Domov – Srdcom tohto balíka je riadiaca jednotka, doplnená o prídavné zariadenia a senzory (pohybový senzor, dverový senzor, dymový senzor a smart tlačidlo). Tie medzi sebou navzájom komunikujú a spolupracujú i s aplikáciou smartfónu. Výsledkom je prehľad o spotrebe energií či ovládanie domova na diaľku. Na výber máte z balíkov pre bezpečnosť, úsporu, zábavu či kompletný balík.

Innogy – Spoločnosť prichádza s inovatívnym riešením v podobe energetického poradenstva. Na jeho konci stojí plán zefektívnenia chodu domácnosti, ktorého súčasťou môže byť navrhnutie úsporného vykurovania, ochrana pred požiarom či zdravé a optimálne osvetlenie. Všetky tieto, pre vašu domácnosť, prospešné úkony sú zabezpečované pomocou špeciálnych produktov, ako napr. šetriace žiarovky či úsporná sprcha.

Magenta SmartHome – Operátor Telekom ponúka balík, s ktorým získate prehľad o svojej domácnosti aj vtedy, keď práve nie ste doma. Postará sa o bezpečie, zaistí pohodlie a zefektívni spotrebu energií. Základ tvorí balík obsahujúci Smart home centrálu a pohybový dverový senzor. K nemu si môžete dokúpiť napr. dymový či vodný senzor a vyskladať inteligentný komplex.

Poskytovatelia TV na Slovensku: Ukážeme vám, aké máte možnosti

shutterstock

Každý z nás si občas zapne televíziu, či už kvôli správam, obľúbenému seriálu alebo len tak. Teda, samozrejme, iba v prípade, že ju vlastní. Ak ste si televíziu práve zadovážili a momentálne sa obzeráte po vhodnom poskytovateľovi TV služieb, čítajte ďalej.

Na začiatok je dobré vedieť, že pri hľadaní máte na výber z troch možností – vysielanie cez anténu, káblová televízia alebo satelit. A čo si vybrať?

Chcete ušetriť?

Ak nechcete za sledovanie TV platiť žiadne poplatky je pre vás ideálne vysielanie cez anténu. Na slovenskom trhu ide o jediný bezplatný spôsob. Rátajte však s nižšou ponukou kanálov, konkrétne 9.

Pokiaľ patríte k náročnejším divákom a s týmto počtom sa neuspokojíte, môžete siahnuť po doplnkovom balíku Plustelka. Vďaka nemu budete mať pri sledovaní televízie na výber z 29 kanálov, a to už sa je na čo pozerať. Ak si ju predplatíte na rok, mesačne vás bude stáť 5,49 EUR.

Ponuka satelitného vysielania

Skylink ponúka 6 televíznych balíkov v rozmedzí od najnižšieho s počtom programov 44 za 3,99 EUR, až po balík pre tých najnáročnejších s počtom staníc 123 za 45 EUR mesačne.

Ponuka operátora Telekom je skromnejšia. Na výber máte z balíkov Magio M, L a XL, v sume 10, 15 a 20 EUR. Najmenší balík M má pripravených 61 TV staníc, ten najvyšší láka s počtom kanálov 103.

Orange má v ponuke Orange Sat za 6,99 EUR mesačne a sledovať budete môcť 55 programov.

Poskytovateľ DIGI TV stavil na prehľadnosť a jednoduchosť. Balík Štandard má pre diváka prichystaných 68 kanálov za poplatok 9,90 EUR. Maxi je štedrejší a ponúka až 104 kanálov za 12,90 EUR/mesiac.

ANTIK sľubuje televíziu už za 0,99 EUR mesačne, s počtom programov 116. Myslite však na to, že satelitných kanálov je len 18, zvyšné sú dostupné iba cez internet. Pokiaľ to ale pre vás nie je problém a hľadáte finančne nenáročné riešenie, pravdepodobne ste ho práve našli.

Ďalšou možnosťou je aj freeSAT s balíkmi v rozmedzí od 6,25 – 16,95 EUR. S najlacnejším môžete sledovať 29 staníc, najdrahší ponúka 149 TV staníc. A tu sa už pri prepínaní na diaľkovom ovládaní aj zapotíte.

káblová tv
pexels.com

Káblové či digitálne vysielanie

V portfóliu UPC nájdete balíky programov od 12,90 EUR až po sumu 38,90 EUR mesačne. Za najnižší poplatok 12,90 EUR môžete sledovať 41 programov. Ak si priplatíte, za 38,90 EUR budete prepínať medzi 100 stanicami.

ISPER ponúka viacero balíkov. Najlacnejší s počtom staníc 20 za 6,90 EUR, až po najdrahší
variant v sume 17,90 EUR/mesačne za 90 kanálov.

So Satrom môžete získať najlacnejší balík s počtom programov 23 už sa 4,90 EUR mesačne. K nemu si následne môžete za príplatok navoliť obľúbené programy.

Potom sú tu aj tí poskytovatelia, ktorí ponúkajú len jeden balík. So spoločnosťou ANTIK vás 120 staníc vyjde na 7,88 EUR mesačne. Slovanet ponúka až 50 staníc za cenu 10 EUR mesačne.

S televíziou od RadioLANu získate 16 programov už od 4 EUR/mesiac.

Čo sa týka ponuky mobilných operátorov, Telekom umožňuje prevádzku Magio TV aj prostredníctvom káblového vysielania. Programová ponuka pritom ostáva rovnaká ako pri satelitnom vysielaní.

Orange má zas pre fanúšikov káblovej televízie pripravenú FiberTV s počtom staníc 60 za 20 EUR mesačne.

V prípade digitálnej TV ponúka SWAN viacero balíkov s počtom kanálov v rozmedzí od 40 za 7,99 EUR, až po najvyšší s počtom staníc 111 za 29,99 EUR. Ak dáte prednosť káblovému vysielaniu, 33 TV kanálov získate za 7,20 EUR. Pokiaľ vám to nepostačuje, môžete si vybrať 44 TV staníc za 10,90 EUR mesačne.

4 rady, na čo sa pri výbere TV poskytovateľa zamerať

 1. Vopred si ujasnite, aké programy chcete sledovať. Nenechajte sa zlákať bohatou ponukou so stovkami zbytočných kanálov, ktoré nakoniec aj tak nebudete pozerať.
 2. Všímajte si, koľko staníc ponúka poskytovateľ v HD rozlíšení. Vďaka nemu sa môžete tešiť na obraz v tej najvyššej kvalite.
 3. Vyžadujete od vašej televízie aj niečo navyše? Ak áno, zamerajte sa i na doplnkové služby, ako napríklad TV archív či videoportál.
 4. Jednou z ciest ako ušetriť je aj zaobstaranie si internetu, televízie či pevnej linky v spoločnom balíku od jedného operátora. Väčšina z nich vás za vašu oddanosť odmení zľavou.

Zlákala vás niektorá z možností? Pozor však na veľmi dôležité kritérium, akým je dostupnosť služby vo vašej lokalite. Či už sa vám to páči alebo nie, od tohto kritéria sa bude odvíjať i všetko ostatné. Často, žiaľ, aj na úkor ceny.