Medzi alternatívne bývanie patrí aj slamený dom. Aké sú jeho výhody a nevýhody?

slamený dom
shutterstock

S príchodom rôznych alternatív pre klasické bývanie čoraz častejšie rezonuje v trendoch bývania aj pojem slamený dom. Jeho prívlastok ho predurčuje k špekuláciám o tom, či nám dokáže ponúknuť plnohodnotný panelákový alebo tehlový život, na ktorý sme boli doteraz zvyknutí v obale slamy.

V kombinácii s inými prírodnými materiálmi, ako je hlina či drevo prináša kvalitnú možnosť, ako bývať nízkoenergeticky, udržateľne, spoločensky zodpovedne a popritom i pohodlne. Tak ako každá, aj táto alternatíva sa sebou prináša určité výhody aj nevýhody.

stoh slamy
pexels.com

Slamený dom a jeho výhody

Slama, v skutočnosti celulóza, je podobne ako drevo prírodným materiálom, ktorý patril k našej kultúre aj spôsobu života v minulosti. Jej využitie na stavbu domu znamená šetrenie životného prostredia. Forma, v ktorej sa slama využíva na stavbu, predstavujú slamené balíky, ktoré si môžete vyrobiť sami (ak máte doma lis na slamu) alebo jednoducho kúpiť od farmára či z poľnohospodárskeho družstva. Poľnohospodársky odpad sa tak mení na stavebný materiál, ktorý životnému prostrediu či pri vzniku, či zániku nijak neuškodí.

Slama ma výbornú izolačnú vlastnosť. Slamený dom nemusíte zatepľovať, pretože samotná slama je perfektným izolantom, ktorý tento typ stavia medzi nízkoenergetické varianty. Spoločne v kombinácii s externým doteplením ponúka pasívny štandard pre vaše bývanie.

Rovnako ide o materiál, ktorý sa v prípade kvalitného spracovania vyznačuje dlhou trvácnosťou. Má podobné vlastnosti ako drevo, ktoré veľmi dobre poznáme, a preto poznatky o ňom môžeme pri stavbe čiastočne využiť aj pri nej.

Veľké plus výstavby slameného domu môžeme nájsť aj rýchlosti jeho hrubej stavby. Nosnou konštrukciou stavby sú samotné baly slamy alebo drevená stĺpiková či rámová konštrukcia, do ktorej sa použijú samonosné baly. Zvolený výber konštrukcie ovplyvňuje aj voľbu zakladania. Zabudovanie balíkov pre malý dom môže tak trvať iba 2 dni. Počiatočné stavanie zvládnete aj svojpomocne alebo s priateľmi, podobne ako iné fázy projektu.

Existujú aj nevýhody?

Ťažko povedať či ide o nevýhody. Výstavba slamených domov v našom regióne nie je bežnou záležitosťou, čo predstavuje prvú, a azda aj kľúčovú slabú stránku tejto alternatívy. Na trhu nie je dostatočná osveta o problematike. Zároveň chýba široká ponuka dodávateľov, ktorí zastrešia kvalitný návrh projektu i jeho realizáciu.

Taktiež ani legislatívne opatrenia nie sú slame ako materiálu naklonené. Slama ako stavebný materiál nemá zákonom podložené technické osvedčenie ani certifikát. Ak sa rozhodnete stavať slamený dom svojpomocne, rozhodnutie stojí na stavebnom úrade. Môže vo vašom prípade prižmúriť oko. Na trhu však existuje aj prefabrikovaný systém ecococon, ktorý je certifikovaný. Predstavuje riešenie, ktoré vám môže zabezpečiť dodávateľ.

Postup pri získaní stavebného povolenia nie je rozdielny od klasickej murovanej stavby. K vypracovaniu projektu pre získanie stavebného povolenia je však potrebné projektantom dodať podklady, ktoré sú potvrdením resp. certifikátom o požiarnych skúškach.

Ani toto by ste nemali podceniť

V prípade dokončovacích prác by ste mali mať na zreteli, že ideálna voľba pre omietku je hlina. V interiéri môžete jej konzistenciu (jemná/hrubá) ovplyvňovať primiešavaním piesku, ktorý omietku ochráni aj pred praskaním. Slamený dom je voľbou, ktorá ide ruka v ruke s prírodnými materiálmi.

Tak ako sú oni rázovité, bude rázovitá aj atmosféra domu. Či už v interiéri alebo exteriéri (prekrýva sa opakovaným vápenným náterom). Aby ste sa ušetrili sklamaniu, mali by ste si byť svojim rozhodnutím istý. S hlinou je spojená aj náročnosť na čas, nakoľko steny si vyžadujú niekoľko náterov a každý z nich musí poriadne vyschnúť.

Veľkou slabou stránkou či skôr hrozbou pre slamený dom je neznalosť materiálu, jeho vlastnosti, potrieb na kvalitu spracovania v procese návrhu projektu a realizácie. Pri nesprávnom zaobchádzaní môže slama napríklad začať hniť. Je veľmi dôležité, aby bol projekt domu premyslený a dobre spracovaný. Ideálne pod alebo s odborným dohľadom.

Pri stavbe môžete ušetriť na materiáli, no na druhej strane pracnosť postupov a zvyšok stavby si svoju cenu vyžiadajú. Nejedná sa o štandardný materiál, preto napríklad ani inštalácia sietí nie je štandardnou, a to sa odrazí na cene, tak ako v prípade iných dokončovacích prác. Nedá sa tak povedať, či v prípade ceny ide o plus alebo mínus.

Slamený dom nie je na Slovensku bežnou záležitosťou, avšak ani nereálnou. Je viac o presvedčení vás ako jeho budúceho majiteľa žiť ekologicky a komfortne v jednom. Možnosti, ako ho realizovať za najlepšiu cenu si nájdete alebo si vás nájdu postupne samé.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Na čo si dať pozor pri poistení nehnuteľnosti?

pexels.com

Vyberte si komplexné poistenie

Podľa údajov zverejnených NBS sa síce rast cien nehnuteľností vracia k priemeru z posledných rokov, no stále ide o veľmi nákladnú záležitosť. Ich poistenie je preto rozhodne dôležité. Veľa ľudí si však myslí, že poistenie nehnuteľnosti im automaticky ochráni aj to, čo v nej majú uložené. Nie je to ale pravda. 

Je dôležité rozlišovať medzi dvoma typmi poistení:

 • Nehnuteľnosť – v prípade požiaru alebo ak vám silná búrka poškodí strechu, rozbije okná…,
 • Domácnosť – chráni iba vybavenie domácnosti, ako napríklad cennosti, pracovné nástroje či elektroniku.

Dôležité je pamätať na skutočnosť, že poistenie nehnuteľnosti automaticky neznamená aj poistenie domácnosti. V prípade poistnej udalosti vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie iba za nehnuteľnosť a nie aj za zničené domáce zariadenie. 

Najvýhodnejšie riešenie je preto kombinácia týchto dvoch typov poistení, aby ste si ochránili celý svoj majetok a nie len jeho časť. V tomto prípade hovoríme o komplexnom poistení. 

Vedeli ste, že…

… poistiť nehnuteľnosť, vrátane komplexného poistenia, si môžete dohodnúť aj online z pohodlia domova?

Pozor na podpoistenie

Ako sme už v článku zmienili, hodnota nehnuteľností neustále z roka na rok rastie. V poistných zmluvách ale často zostávajú pôvodné a neaktualizované sumy poistného krytia. Znamená to, že v prípade poistnej udalosti vám poistenie neochráni celú hodnotu nehnuteľnosti, pretože jej hodnota medzičasom stúpla. Dostanete teda peniaze, ale tie vám nemusia stačiť.

Pamätajte tiež, že nárast cien nehnuteľností tvorí z časti aj rast cien stavebného materiálu, čo znamená z roka na rok nákladnejšie opravy. Tomuto riziku sa dá vyhnúť pravidelným aktualizovaním poistnej zmluvy, a to najmä v prípadoch, že ide o nehnuteľnosť staršiu ako 5 rokov. V tomto smere však problémom môže byť skutočnosť, že na zastarané poistné zmluvy nemusia zo zákona poisťovne klientov upozorňovať.

Samozrejme, viaceré poisťovne tak robia, ale nie všetky. Dobrým nápadom je preto informovať sa, či náhodou vaša poisťovňa nie je jednou z nich. Ak nie, riešenie podpoistenia bude na vás.

V tomto smere tiež venujte zvýšenú pozornosť nehnuteľnosti, ktorú ste kúpili prostredníctvom hypotekárneho úveru. Jednou z podmienok získania hypotekárneho úveru je síce aj poistenie nehnuteľnosti, avšak to môžete riešiť dvoma spôsobmi:

 • poistenie nehnuteľnosti na hodnotu výšky úveru, 
 • poistenie na aktuálnu trhovú hodnotu nehnuteľnosti. 

Pochopiteľne, poistenie nehnuteľnosti iba do výšky hodnoty úveru je v mnohých prípadoch menej výhodné. Trhová reálna hodnota nehnuteľnosti je totiž skoro vždy vyššia ako je výška úveru. 

pixabay.com

Čo je to indexácia?

Definovať indexáciu poistenia môžeme ako zvyšovanie poistných súm v súvislosti s infláciou. Najideálnejšie je pritom nastaviť si automatickú indexáciu zmluvy. Samozrejme, táto služba nie je zadarmo, pričom s rastúcimi poistnými sumami mierne rastie aj cena poistky. Avšak na druhú stranu zvýšením tejto platby sa automaticky zvýši aj poistné krytie a vy už v tomto smere nemusíte nič riešiť. 

Vo všeobecnosti to funguje tak, že ak klient danej poisťovne s indexáciou súhlasí, poisťovňa mu každý rok poistnú sumu na jeho poistnej zmluve prehodnotí, a to na základe indexov zverejňovaných Štatistickým úradom SR. Týmto spôsobom si zabezpečíte upravovanie poistnej sumy nehnuteľnosti v závislosti od rastu indexu spotrebiteľských cien.

TIP

Pri nehnuteľnostiach, kde sa pri ich stavbe použili nezvyčajné materiály alebo stavebné technológie, toto priemerné indexovanie nemusí zodpovedať skutočnej realite. V tomto prípade je rozumné aspoň každých päť rokov prejsť vhodnosť nastavených parametrov poistenia, napríklad spolu so sprostredkovateľom.

Zvážte asistenčné služby

Poisťovne v rámci poistenia nehnuteľnosti ponúkajú aj rôzne asistenčné služby. Môže to byť užitočné napríklad v prípade, ak sa vám doma premnoží hmyz a vy budete potrebovať deratizéra alebo sa vám niečo v dome pokazí a zídu sa vám služby šikovných remeselníkov.

V rámci rôznych rozšírených balíkov týchto služieb je tu aj možnosť zabezpečenia administratívy alebo právnej asistencie. Môžete si tiež predĺžiť životnosť vašich spotrebičov v domácnosti alebo pokryť náklady na ošetrenie vášho domáceho miláčika. Určite sa preto oplatí popremýšľať aj nad týmito možnosťami pripoistenia.

pexels.com

Dobre si skontrolujte poistné krytie

Pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti sa vždy informujte o rizikách a poistných udalostiach, ktoré sú v poistení zahrnuté. Kryté sú totiž iba niektoré riziká. Najčastejšími poistnými udalosťami, ktoré poisťovňa kryje, sú napríklad:

 • požiar, 
 • výbuch, 
 • povodeň,
 • blesk a víchrica,
 • krupobitie,
 • sneh a lavína, 
 • zemetrasenie, zosuv pôdy, kameňov,
 • náraz neznámeho vozidla, 
 • pád cudzích predmetov,
 • vlámanie, krádež a vandalizmus.

Avšak aj pri vyššie zmienených krytých rizikách existujú rôzne obmedzenia, napríklad v prípade poistenia nehnuteľnosti proti požiaru. Nie všetky poisťovne totiž kryjú aj veci poškodené dymom. Rovnako môžete mať poistenie proti blesku, ale nie všetky poisťovne vám uznajú ako poistnú udalosť aj nepriamy úder blesku (prepätie). 

Tiež sa informujte, či vaše poistenie kryje aj priľahlé budovy na pozemku, napríklad garáž alebo altánok. Ak nie, dá sa to riešiť v rámci pripoistenia. 

Záver

Ceny nehnuteľností každým rokom stúpajú, preto je ich poistenie stále dôležitejšie. Odporúčame zvážiť komplexné poistenie, ktoré vám pokryje nielen škodu na nehnuteľnosti, ale aj na vašej domácnosti. V súvislosti s nárastom cien nehnuteľností si dajte pozor aj na podpoistenie a radšej si poistnú zmluvu pravidelne aktualizujte.

Oplatí sa zvážiť aj asistenčné služby, ktoré môžu byť užitočné napríklad v prípade pokazených spotrebičov alebo premnoženia hmyzu. V neposlednom rade si v poistnej zmluve prekontrolujte poistné krytie. Môže totiž obsahovať rôzne obmedzenia.