Kúpili ste si vlastné bývanie, dotvárate ho podľa vašich predstáv a tešíte sa, že konečne bývate vo svojom. Pozor však na to, aby ste v eufórii nezabudli na dôležitú povinnosť, ktorá vám zo získania novej nehnuteľnosti vyplýva a tou daň z nehnuteľnosti a podanie daňového priznania.

Kto musí podať daňové priznanie?

Povinnosť podať daňové priznanie má každý, u koho došlo v nehnuteľnostiach k zmenám, ako napr. kúpa, predaj či darovanie. Je dobré poznamenať, že pod nehnuteľnosti nespadá len byt či dom, ale i pozemok alebo garáž.

V tomto článku sa pozrieme na to, kde a ako podať daňové priznanie v prípade, že ste si kúpili novú nehnuteľnosť.

Kde priznať daň z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľnosti, jednoducho povedané, sú peniaze, ktoré odovzdávate do mestskej alebo obecnej kasy. Z toho teda vyplýva, že daňové priznanie je potrebné podať na mestskom alebo obecnom úrade, podľa toho, v ktorom katastri sa vaša nová nehnuteľnosť nachádza.

Príslušné tlačivo si môžete stiahnuť zo stránky Ministerstva financií alebo si ho jednoducho vypýtať na obecnom či mestskom úrade.

Ide to aj elektronicky

Podať daňové priznanie elektronicky je nepochybne šetrné k vášmu času. Myslite však na to, že na tento úkon budete potrebovať elektronický občiansky preukaz. A vlastne nielen ten. Dôležité je tiež, aby dané mesto či obec umožňovala podanie daňového priznania touto formou.

Áno, tušíte dobre. Vo väčších mestách je možné podať daňové priznanie aj elektronicky. Pri menších mestách a dedinách budete musieť využiť služby pošty alebo podať priznanie osobne.

Ak daňové priznanie zasielate poštou, odporúčame uviesť aj emailový alebo telefonický kontakt. Pre istotu.

Ako vyplniť daňové priznanie z nehnuteľnosti?

Jednoducho. Na vyplnenie tohto priznania nepotrebujete vzdelanie účtovníka a dokonca si v ňom nemusíte ani sami vypočítavať daň. Uvediete číslo parcely a orientačné a súpisné číslo pri stavbách. Pokiaľ ide o byt, tak číslo bytu. Všetky spomenuté údaje nájdete v liste vlastníctva, v rozhodnutí katastra či v kúpnej zmluve.

Pozor na lehoty

Pri kúpe nehnuteľnosti vám vzniká daňová povinnosť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom ste uskutočnili kúpu. Napr. kúpili ste si byt vo februári 2018, daňová povinnosť vám tak vzniká až 1. januára 2019. Daň z nehnuteľnosti ste tak povinný priznať do 31.1.2019.

Pokiaľ na povinnosť podať daňové priznanie pozabudnete a omeškáte sa, počítajte s pokutou. V tom lepšom prípade je jej výška 5 alebo 10 €. Horná sadzba je až 3 000 €, maximálne však do výšky vyrúbenej dane.

Aká bude výška dane?

Po podaní daňového priznania vám príslušné mesto alebo obec zašle rozhodnutie, zvyčajne v marci alebo v apríli. V rozhodnutí nájdete výšku vypočítanej dane, údaje na zaplatenie a termín, do kedy je potrebné tak urobiť.

Lehota na zaplatenie je do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie však nadobúda právoplatnosť až po tom, čo uplynie doba na odvolanie a tá je taktiež 15 dní. Daň z nehnuteľnosti je teda potrebné uhradiť do 30 dní.

Zaujíma vás výška dane, ktorú budete musieť uhradiť? Tú vám vypočíta správca dane, pričom závisí od sadzieb, ktoré má daná obec alebo mesto schválené vo Všeobecnom záväznom nariadení. Pokiaľ vás zaujímajú sadzby, skúste navštíviť internetovú stránku konkrétnej obce či mesta.

Ak už poznáte sadzbu, daň si môžete vypočítať pomocou vzorca:

ročná sadzba dane z bytov či stavieb za m2
x
výmera bytu alebo zastavanej plochy stavby za každý aj začatý m2
=
daň z nehnuteľnosti

Dá sa aj ušetriť

Mesto či obec vám pri platení môže poskytnúť aj úľavu alebo úplne oslobodenie, a to najmä z dôvodu:

  • ste držiteľom preukazu ŤZP,
  • poberáte dávku v hmotnej núdzi,
  • máte vyšší vek.

Nezabudnite, že o úľavu či odpustenie dane je potrebné požiadať. Urobiť tak musíte do 31. januára a danú skutočnosť je, samozrejme, potrebné aj dokladovať.

Ak prejdete celým týmto procesom, určite vás poteší fakt, že ak už raz podáte daňové priznanie k príslušnej nehnuteľnosti, nasledujúce roky ho nemusíte opakovane podávať. Platíte už len daň na základe rozhodnutia, ktoré vám každoročne zašle obec či mesto.

zdroj: slovensko.sk

Odborný garant článku: Milan Polician, riaditeľ, mojedane.sk